CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

 Programy se zaměřují na poznávání přírody, seznámení s účinnými způsoby ochrany životního prostředí a  na regionální dějiny. Jejich cílem je vzbudit a prohloubit zájem žáků o přírodu a ukázat jim, jak každý může přispět k udržení a zlepšení jejího stavu a seznámit žáky s příběhy, které se v minulosti ve zdejší krajině odehrávaly.

V průběhu programu žáci dostávají jak informace k danému tématu, tak i se nad daným námětem samostatně zamýšlejí a plní  úkoly.

 

Obsah programů vychází z osnov více předmětů, zaměřuje se na souvislosti mezi člověkem, přírodou a společností, podporuje zlepšování jazykové komunikace žáků a týmovou spolupráci.

Programů je možno  využít ve vzdělávacích oblastech Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Náročnost programu lze stupňovat podle věku dětí. Doporučená délka programů je 90 minut pro žáky základních a středních škol, 60 minut pro děti mateřských škol.


Kalendář akcí

předchozí měsíc Březen 2019 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7. 4. 2019

74. pěší pluk v Jičíně

Jičínští kadeti se v Jičíně schází každý rok, aby si připomněli, co dosáhli za rok své činnosti. Hlavním pravidlem je, aby nás oproti roku předchozímu bylo pokud možno více a abychom zlepšili naši vystrojenost a vybavenost.
Vzhledem ke stoupajícímu počtu členů se kadetní setnina rozhodla uspořádat „Manévry“.
Manévrů se může účastnit i široká veřejnost a zkusit se postavit do tvaru.