Výroční zpráva 2007 

Obojživelníkem roku 2007 byl vyhlášen skokan ostronosý ( Rana arvalis) Byl proto vydán informační leták v rámci projektu Obojživelník roku, který byl podpořen ČSOP. Podařilo se získat ke spolupráci několik partnerů, se kterými byly uzavřeny písemné dohody.

Byla dokončena tůňka s prosklenou stěnou a slavnostně otevřena 12. května.

MPČR je druhým rokem dodavatelem odborných služeb pro projekt Kapka21 atřetím rokem pro Národní síť středisek ekologické výchovy (Modul 4).

V rámci pozemkového spolku Žabí ráj byl vydán první propagační leták, byl podpořen ČSOP.

 

1.Členská základna.

Občanské sdružení má 11 členů.

 

2.Rozvoj muzea.

 

2.1. Výstavní místnosti

Byla zakoupena sbírka minerálů Českého ráje, sbírka fotografií hub od Anny Lepšové, byl pořízen model výjevu z boje v Prachovském sedle ve válce 1866.

 

2.2. Zahrada

Tůňka s prosklenou stěnou o objemu4000 litrůpro pozorování obojživelníků a dalších vodních živočichů byla opatřena vnitřním hydroizolačním nátěrem  a bylo do ní namontováno sklo o síle19 mm.Vybudování tůňky bylo podpořeno Královéhradeckým krajem. Slavnostní otevření provedl RNDr. Petr Rybář, programu se zúčastnilo asi 200 osob.

Byly instalovány ukázky přenosné a trvalé bariéry doporučené k použití při překonávání komunikace obojživelníky.

V soutěži Živá zahrada vyhlášené ČSOP jsme se v jarním kole dostali jako šestí mezi 9 zahrad, které během tříletého hodnocení dosáhly více než 50 bodů a získaly titul „Živá zahrada“.

 

2.3. Pozemkový spolek

Propagace pozemkového spolku Žabí ráj byla podpořena Českým svazem ochránců přírody a  probíhala prostřednictvím

- letáku sestaveného z vlastních snímků a textu členů o.s, grafické zpracování a tisk provedl Ing. Ivan Ulrych,

- dvoustranné propagační tabule o rozměrech 2 x1 mumístěné v zahradě muzea. Obrázky na tabuli vycházejí z propagačního letáku,

-  webových stránek www.mpcr.cz

Pro pozemkový spolek pracovalo 14 dní  8 dobrovolníků a to 6 dobrovolníků INEX SDA a  2 čeští. Čistili tůňky v Prachovském sedle, prováděli terénní úpravy v Šárovcově Lhotě, natírali plůtky a 1 den pracovali ve Vlastivědném muzeu v Železnici. Přesto, že česká vedoucí z INEXU musela druhý den z dosud nezjištěných důvodů odjet, podařilo se přičiněním českých dobrovolníků a pochopením zahraničních tuto situaci zvládnout a připravené práce byly realizovány v plném rozsahu.  Byl jim poskytnut i kulturní program a to  prohlídka MPČR, Prachovských skal, návštěva Kopicova statku, exkurze k rybníku Zrcadlo na kroužkování ptáků, na jičínskou hvězdárnu, do kostela a růžových školek v Sobotce, do Votrubcova lomu na Kozákově a doporučen  samostatný výlet na Kost a Trosky .

 

.

 

 

 

 

3. Činnost muzea

 

3.1.  Muzeum bylo otevřeno od 9.3. do 30.4. o víkendech, od 1.5. do 31.8. denně,

od 1.9. do 31.10. o víkendech a od 26. do 31.12. denně

Celkem si expozice na Prachově prohlédlo 5131 osob.

Výstavy pořádané v jiných zařízeních shlédlo 4605 návštěvníků.

Přednášek a exkurzí uskutečněných na Prachově i  v jiných zařízeních a soutěží se zúčastnilo  celkem 3173 osob.

 

3.2. Výstavy

3.2.1. V objektu na Prachově

- Prachovské skály na mapách – z materiálů MPČR vybrala a připravila Marcela Lazurková

- Houby Českého ráje - fotografie Anny Lepšové – připravila Marcela Lazurková

- Namaluj obojživelníka roku skokana ostronosého –  ze soutěžních výtvarných prací dětí i        dospělých  vybrala M. Lazurková

- Geopark Český ráj – putovní výstava zapůjčená RNDr. Řídkošilem

- Betlémy – z různých materiálů i různých zemí vybrali a připravili  a výtvarnými pracemi zaslanými do soutěže Vánoční prachovský zvoneček doplnili Marcela a Petr Lazurkovi

 

3:2:2. V jiných zařízeních

- Ochrana přírodního a kulturního dědictví v Českém ráji – prezentace na setkání Hoškatour v L. Bělohradě

- Žáby Českého ráje – fotografie Martina Šandery. Ve spolupráci s fotoklubem Safír v Muzeu Českého ráje v Turnově

- Obojživelník roku2007 aochrana žab – pro studenty SOŠ v Mladé Boleslavi a ZO ČSOP Klenová

- Obojživelník roku2007 aochrana žab pro Domov důchodců v Mlázovicích

- Žáby Českého ráje  . fotografie M. Šandery doplněné výkresy dětí z 2. MŠ v Jičíně a knihami o žábách – v  Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

-  Výstava našich obojživelníků   fotografie a další exponáty připravil Martin Šandera ve spolupráci se Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy a Klubem přátel ocasatých obojživelníků Caudata

- Žáby Českého ráje – fotografie doplněné výkresy dětí připravili Martin Šandera a Marcela Lazurková v Muzeu dětské kresby v Domě U zelené žáby v Praze

- Méně známí mezi námi – živočichové kolem nás – fotografie M. Šandery v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

 

3.3. Přednášky a exkurze.

 

3.3.1. V muzeu na Prachově

- 30.3 – 1.4. Předjarní promítání  Prachov

-  12.5. Jarní zpěv ptáků – exkurze vedená RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem

- 12.5. Jarní pochod na Prachov 2.ročník

- 19.5. Vzpomínka na boj v Prachovském sedle před 141 lety ve spolupráci s jednotkou c.k.73. pěšího pluku Železnice

- Obojživelník roku 2007 – 7 přednášek (včetně žabích her) Marcely Šanderové

- Naši obojživelníci a jejich ochrana – 5 přednášek (včetně žabích her) M. Šanderové

Letní festival přírody v ráji

 -  30.6.. Příroda Prachovských skal

 -  . 7.7. Historické události v Prachovských skalách, ochrana jedinečného přírodního prostředí

 -  14.7. Geologické zajímavosti v Českém ráji – RNDr. Turnovec

 -  17.7. Jak začala turistika v Prachovských skalách- exkurze – Petr Lazurko

 -   21.7. Prachovské skály a prusko-rakouská válka 1866 – Petr Lazurko

 -   28.7. Tůňky plné života

-      4.8. Žáby v životě lidském

 -     5.8. Exkurze k rybníku Zrcadlo- ve spolupráci s Českou společností ornitologickou

 -   11.8. O anglickém trávníku a ryb plném rybníku

 -   18.8. Prošel tudy císařpán? – exkurze- Petr Lazurko

 -   18.8- Zajímavosti Prachovských skal živé a neživé

      25.8. Hromádky, kde se to hemží zvířátky

Všechny přednášky byly doplněny promítáním pomocí dataprojektoru. Po nich následovala exkurze do zahrady muzea s nočním pozorováním živočichů  .

          6.9.Obojživelník roku 2007

 

3.3.2. V jiných zařízeních

- Obojživelník roku 2007- přednáška Martina  Šandery na Jarním setkání herpetologů a teraristů v Praze v Národním Muzeu ve spolupráci Teraristickou společností Praha a  Zoologickým oddělením Národního muzea

- Exkurze na lokalitu Obojživelníka roku ve spolupráci s Obecním úřadem Kovač

- Obojživelník roku 2007, naši obojživelníci a jejich ochrana – přednáška M. Šandery v Zoo Ostrava

- Ukliďme svět – ve spolupráci s K-klubem Jičín

- Den s obojživelníky  v Zoo ve Dvoře Králové

- Obojživelník roku, naši obojživelníci a jejich ochrana – Martin Šandera pro Zoo Praha

- Obojživelník roku 2007 – 5 přednášek (včetně žabích her) M. Lazurkové pro MŠ a ZŠ Na Beránku v Praze

- Obojživelníci a jejich ochrana – pro děti školní družiny v knihovně a na 3. ZŠ v Jičíně

- Obojživelníci a jejich ochrana – pro letní tábory na Homoli a na Pařezu – 5 přednášek včetně žabích her

- Žabí svět- přednášky pod širým nebem – Martin Šandera ve spolupráci s Hamerským potokem o.s.v Jindříši  

- Informační stánek MPČR na krajské výstavě ČSCH v Jičíně

- Žabí svět – vycházka po naučné stezce Jindřichův Hradec. Blažejov- M. Lazurková

- Méně známí mezi námi- přednáška pro Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami

 

 

3.4. Soutěže

Namaluj obojživelníka roku 2007

Přírodovědná soutěž ,6. ročník

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí- soutěž pro každého, 6.ročník

Příhody z přírody, 5. ročník- Pelíškova zahrádka

Vánoční prachovský zvoneček, 1.ročník

Pro sborník  Od Ještěda k Troskám  o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí připravuje M. Šandera pravidelně čtvrtletně doplňovačku, cenu pro vylosovaného výherce poskytuje a zasílá MPČR.

 

 

.

 

4. Podpořené projekty

 

Kapka 21 – jsme jedním z dodavatelů odborných služeb: ekoporadenství, environmentálního vzdělávání a osvěty.

Královéhradecký kraj

         V programu Environmentální a ekologická výchova a vzdělávání dětí, mládeže

 ZPG 2007-01 Živá zahrada.

          V programu Osvěta a zapojení dospělé veřejnosti v oblasti env.vzdělávání a osvěty

 ZPG 2007-02 Tůňky v Žabím ráji.

          V programu Rozvoj a stabilizace sítě otevřených středisek  ekologické výchova

 ZPD 2007-04 Zajímavé zážitky v Žabím ráji.      

          V programu Záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ZPG 2007-06  Záchrana domova žabiček a žabáků.

ČSOP

           V programu Místo pro přírodu – Jak je v Žabím ráji

            V programu Biodiverzita – Hromádky pro zvířátka v Žabím ráj

                                                         Obojživelník 2008

 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

Písemné dohody o spolupráci: Česká herpetologická společnost,OÚ Kovač, OÚ Holín, Planta naturalis Markvartice, Hamerský potok o.s., Lacerta Písečná o.s.

Ekocentrum Sever, Sdružení Český ráj, CHKO Český ráj, o.s.Paměť, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,MŠ Fügnerova ulice, K – klub, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, c.k. 73. pěší pluk Železnice, Česká společnost herpetologická, Teraristická společnost Praha, Vlastivědné muzeum v Železnici, MIC Jičín, MIC Turnov, INEX- SDA

RNDr. Zdeněk Mrkáček, RNDr. Ivan Turnovec, Oldřich Krsek, RNDr Vladimír Vohralík, Alena Poncová, RNDr. Jiří Zahradník C.Sc.

 

6. Publicita

V Novinách Jičínska propagační a hodnotící články dle potřeby

V Nových novinách pravidelně v Přehledu kulturních akcí a články dle tiskových zpráv

Lidové noviny, Mladá fronta dnes po jednom článku

Český rozhlas Hradec Králové

Ekoton

Od Ještěda k Troskám

Akva tera fórum

Okolo Hradce

Pojizerské listy

 

7. Propagace

Letáky Obojživelník roku2007 aŽabí ráj

MIC Jičín - kulturní měsíčník KAM v Jičíně a okolí – pravidelně

MIC Turnov - kulturní kalendář na rok 2007

Mrkev - rozesílání programů z Ekocentra Sever

 

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!