Výroční zpráva 2009

MPČR rozvíjelo v prvním pololetí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu veřejnosti a ekoporadenství  zejména jako dodavatel projektu Kapka21 ekocentra Sever, v druhém pololetí naplňováním vlastního projektu Příroda a lidé v ráji podpořeného Královéhradeckým krajem. Většina všech aktivit vycházela z programu Obojživelník a plaz roku. Svou činností se MPČR zapojilo také do EVVO dětí i dospělé veřejnosti v rámci Národní sítě středisek ekologické výchovy.

Obojživelníkem roku byla vyhlášena ropucha zelená (Bufo viridis) a po prvé byl vyhlášen Plaz roku, stala se jím ještěrka obecná (Laceta agilis). Informační leták a pohlednice byly financovány z projektu Příroda a lidé v ráji.

V srpnu se konalo Setkání přátel obojživelníků a plazů (nultý ročník).

Rozhodnutím valné hromady ze 7.11. 2009 a následným schválením Ministerstvem vnitra, odborem sdružování bylo změněno sídlo občanského sdružení na Lošťákova 409, 506 01 Jičín.

 

1. Členská základna.

Občanské sdružení má 10 členů. 

2. Rozvoj muzea.

2.1. Výstavní místnosti.

Bylo započato s úpravou klubovny vedle garáže pod Labužníkem.

1.1. Zahrada.

Byla provedena generální oprava kaskády. Pro maximální snížení úbytku vody při proudění byla použita hydroizolační folie na dno tůněk i koryt kaskády.

1.2. Pozemkový spolek.

Údržba tůněk v zahradě a v Prachovském sedle včetně tůňky Apel byla zajištěna za pomoci dobrovolníků z SDA-Inex a 1 dobrovolníka MPČR. Dobrovolníci pracovali také v Železnici.V Prachovském sedle byly instalovány dvě informační tabule na modře značené cestě od Jinonických rybníků v rámci projektu Člověk v přírodě podpořeného ČSOP v programu Místo pro přírodu. 

3. Činnost muzea.

3.1. Muzeum bylo otevřeno od 15.3. do 30.4. o víkendech, od 1.5. do 31.8. denně, od 1.9. do 10.11.  o víkendech, od 26.12. do 31.12. denně. Předem ohlášené skupiny využívaly i možnost návštěvy mimo tuto otevírací dobu.Expozice na Prachově si prohlédlo 4 128 návštěvníků.Výstavy pořádané v jiných zařízeních shlédlo 2 200  osob. Přednášek, exkurzí, soutěží, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo celkem 2 550 lidí.

3.2. Výstavy.

3.2.1. V objektu na Prachově

- Prachovské skály ve fotografiích Ing. Vladimíra Tekverka – technické zajištění Marcela Lazurková, vernisáž 15. března ve 12 hodin

- Příroda Českého ráje- výstava fotografií Českého ráje, jak ho možná neznáte – autorka snímků a technické zajištění M. Lazurková

- Namaluj obojživelníka roku ropuchu zelenou nebo plaza roku ještěrku obecnou – ze 344 soutěžních výtvarných prací dětí i dospělých  byly vystaveny ze všech kategorií první tři práce a ty, které získaly čestné uznání, technické provedení Marcela Lazurková

- Betlémy – tradiční i netradiční, svíčky, betlémy v zahradě u Pelíška a na samorostu u vchodu do muzea, minidílna (voskové zvonečky) 

3.2.2. V jiných zařízeních.

- Obojživelníci a plazi Českého ráje – fotografie Martina Šandery v K-klubu v Jičíně, komentované prohlídky pro 531 osob

- spolupráce na výstavě Žabí miss ve Stanici  přírodovědců DDM hl. m. Prahy

- Naši obojživelníci a plazi- výstava fotografií v budově Krajského úřadu v Hradci Králové, doplněná malou vědomostní soutěží o ceny

- Herpetoexkurze Korfu 2009 – výstava fotografií v Praze na Albertově ve studentském klubu Mrtvá ryba 

3.3. Společenské a sportovní akce

- „Na sv. Řehoře…“ zahájení sezóny: jarní Žabí běh, vernisáž výstavy, vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj Obojživelníka roku ropuchu zelenou nebo Plaza roku ještěrku obecnou.

- Žabí běh – 3.běh na předem odhadnutý čas, vítězem osmikilometrové trati se stal Jan Pavlečka (Bonbon Praha) s rozdílem 87 vteřin, na krátké trati Radka Hanzlová z Lázní bělohradu s rozdílem136 vteřin.

- Jarní pochod na Prachov

- Vzpomínka na boj v Prachovském sedle před 143 lety – ve spolupráci s tradiční historickou jednotkou c.k. 73. pěšího pluku z Železnice

- Setkání v zahradě spojené se slavnostním vyhlášením výsledků výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2009 - volná prohlídka muzea,vystoupení žáků 2. ZŠ v Jičíně pod vedením paní učitelky Dědečkové - promítání oceněných prací ve všech kategoriích před muzeem, předání diplomů a dárkových tašek

- Vojta Náprstek v Prachovských skalách- vycházka po stopách výletníků před 130 lety, spolupráce s Dámským historicko-společenským klubem, vůz tažený koňmi.

- Informační stánek ve farské zahradě v Jičíně na festivalu Jičín město pohádky, hry  Žáby, ještěrky a jejich kamarádi

- Žabí běh – 4.běh – podzimní na ukončení vegetační sezóny, nejpočetnější skupina Mladí hasiči z Miletína (14 osob), nejstarší účastník Jarka Nypl (1941) ze Staré Paky, nejmladší Honzík Šandera (2008) ze Železnice

- Železnický kros první ročník, ve spolupráci s Muzejním spolkem ze Železnice 

3.4. Přednášky a exkurze.

3.4.1. V muzeu na Prachově.

9.5. Jarní zpěv ptáků, exkurze obcí Prachov vedená RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem

15.5. a 16.5. Program pro 18 dětí ZŠ Na Daliborce z Hořic

25.5. – 28.5. Program pro 22 dětí ZŠ a MŠ Na Beránku z Prahy

2.6. Žabí hry pro 38 žáků ZŠ Soudná a 4. ZŠ Jičín

12.6. Žabí hry pro  20 žáků ZŠ Chomutice

Letní festival přírody v ráji – po všech přednáškách následovala exkurze do zahrady muzea a pozorování volně žijících živočichů

  4.7. Znáte obojživelníka a plaza roku 2009?

 11.7. Zajímavosti Prachovského sedla

15.7. Bitva u Jičína

23.7. Naši vzdálení příbuzní

30.7. Kam kdo patří

15.8. Kudy prošel císařpán – exkurze do Prachovských skal za účasti 7 členů historické vojenské jednotky, přednáška o událostech roku 1866

27.8. Konec prázdnin v muzejní zahradě 

14.8. – 16.8. Setkání přátel obojživelníků a plazů na Prachově

Prezentace programu Obojživelník a plaz roku, exkurze do zahrady a do Prachovského sedla, EVP Vývoj Země, výměna zkušeností a nápadů. 

11.9. Program pro 42 žáků ZŠ Obecnice

12.9. Program pro ZO ČSOP Karas Mlázovice

27.9. Program pro ZO ČSOP Alces Ostrava

16.12. Program pro 38 žáků Střední průmyslové školy Jičín 

 

3.4.2. V jiných zařízeních.

19.1. a 26.1. Obojživelník a plaz roku 2009 v truhlářských dílnách v Jičíně pro 34 osob

24.1. Obojživelník a plaz roku 2009 pro Teraristickou společnost Praha v Národním muzeu- 40 osob

24.1. Obojživelník a plaz roku 2009 v Lázeňském hotelu v L. Bělohradě pro Hoškatour-35 osob

31.1. Obojživelník a plaz roku 2009  v restauraci U Studničků v Tatobitech pro 14 osob

5.2. Znáte Obojživelníka a plaza roku 2009 v K-klubu v Jičíně pro 11 osob

6.2. Žabí hry v K-klubu v Jičíně pro 43 žáků 4.ZŠ

13.2. Žabí hry a Mločí hry pro 12 účastníků prázdninového tábora K-klubu

18.2. - 19.2. Obojživelník roku pro 48 žáků 4. ZŠ

21.2. Setkání lidí, kteří chtějí správně chránit obojživelníky a plazy v Hradci Králové- 22 osob

25.2. Obojživelník roku, Žabí hry, Mločí hry pro 38 žáků ZŠ v Libuni

25.2. – 26.2. Obojživelník roku v K-klubu pro 99 žáků 4. ZŠ

26.2. Bílý Masaj na keňském safari v knihovně v Hořicích v Podkrkonoší- 54 osob

5.3. a 9.3.  Obojživelník roku pro 48 žáků 4. ZŠ

12.3. „Na sv. Řehoře“- Nádherní ve vodě i na souši- pro dospělé v K-klubu v Jičíně – 9 osob

14.3. Naši obojživelníci a plazi – restaurace U Studničků v Tatobitech – 28 osob

18.3. Obojživelník a plaz roku pro 20 žáků Střední integrované školy v Mladé Boleslavi

19.3. Obojživelník roku pro 55 žáků 2.ZŠ v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

21.3. Obojživelník a plaz roku 2009 pro Teraristickou společnost Praha v Národním muzeu -52 os.

23.3. Obojživelník roku, Žabí hry pro 34 dětí Mateřské školy v Lázních Bělohradě

25.3. Obojživelník roku pro 19 žáků 4. ZŠ v K-klubu

1.4.   Obojživelník roku pro 66 žáků ZŠ Valdice

2.4. -3.4. Obojživelník roku pro 185 žáků 2.ZŠ Jičín v K-klubu

4.4.   Vycházka za modrými žábami, Kovač,- 34 osob

6.4.   Žabí hry, Mločí hry, Obojživelník roku, Vývoj Země pro 138 žáků ZŠ Dolní Bousov

7.4.   Obojživelník roku pro 128 žáků 2. ZŠ

14.4. Obojživelník roku, Mločí hry pro 20 žáků ZŠ Rožďalovice, vycházka k Bučickému rybníku

17.4. -30.4. Obojživelník a plaz roku pro  204 žáků ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha

20.5. Není žába jako žába ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy – 42 osob

1.6.   Vývoj Země pro 67 žáků ZŠ Železnice

9.6.   Poznáme je, pro 52 žáků ZŠ a MŠ Na Beránku Praha

20.6. Obojživelník a plaz roku pro Klub Caudata v Čelákovicích – 17 osob

10.7. Obojživelník a plaz roku pro  28 dětí z letního tábora TJ Chomutice na Homoli

8.8.   Obojživelník a plaz roku pro 67 členů Klubu Natura na Homoli

9.9. -10.9. Ještěrky pro 128 dětí na Farské zahradě- Jičín- město pohádky

23.9. Ještěrky pro 20 žáků ZŠ a MŠ Na Beránku Praha

29.9. Ještěrky pro 75 žáků ZŠ Rožďalovice

2.10. Šiškování pro 30 žáků ZŠ a MŠ Na Beránku Praha

6.10. Jsou oškliví a zlí nebo ne? Pro 20 žáků ZŠ a MŠ Na Beránku Praha

10.11. Naši pra-pra-prapředci….obojživelníci pro Ekocentrum Klenice v Mladoboleslavském muzeu – 31 osob

21.11. Obojživelník a plaz roku 2009 pro Teraristickou společnost Praha v Národním muzeu-45 osob 

3.5. Soutěže. Přírodovědná soutěž 8. ročník, ověření získaných poznatků o přírodě, hodnoceno bylo 92 soutěžních lístků, vylosováni a drobnými cenami byli odměněni            čtyři účastníci.         

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí- soutěž pro každého 8.ročník– samostatné získávání informací o přírodě a historii Prachovských skal a okolí pro děti i                  dospělé, hodnoceno 103 soutěžních lístků,vylosováno a odměněno                                     pět soutěžících.

Výtvarná soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku - 8 kategorií dle věku a kategorie pro  autory trojrozměrných předmětů, soutěží děti z MŠ i klienti Domova důchodců,  díla handicapovaných umělců (nakladatelství Umún),  hodnoceno 344 prací, slavnostní vyhlášení v zahradě muzea.

Příhody z přírody – prožitková hra pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy v muzejní zahradě.  

Soutěž  v rámci výstavy fotografií v Hradci Králové, drobné odměny zaslány pěti účastníkům.

Soutěž – doplňovačka ve sborníku Od Ještěda k Troskám o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí (4x ročně) - ceny poskytuje a rozesílá MPČR.                                  

                                                

                                          

                                                                                    

                                                   .

 

3.6. Jiné aktivity.

 

Účast v programu Pověsti Českého ráje a Turistické vizitky poskytováním speciálních razítek.

Natáčení o ropuše zelené a želvě nádherné pro pořad České televize „Chcete mě?“.

Kulturní program pro dobrovolníky INEX – prohlídka MPČR, Vlastivědného muzea v Železnici,  vycházka do Prachovských skal, návštěva hvězdárny v Jičíně, hradu a zámku Staré Hrady, broušení kamenů v Lomnici n. P, kostela a Šolcova statku v Sobotce.

Účast na semináři Kapradí v Jičíně.

Vedení přírodovědného kroužku K-klubu Jičín, 6 členů, schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v muzejní zahradě, v zimě v K-klubu, společný výlet do Novopacké klenotnice a na broušení kamenů v Lomnici nad Popelkou, návštěva Regionálního muzea v Jičíně. 

4.Podpořené projekty..

Příroda a lidé v ráji  - Královéhradecký kraj

Člověk v přírodě -  ČSOP v programu Místo pro přírodu

Setkání lidí, kteří chtějí správně chránit obojživelníky a plazy – ČSOP v programu Biodiverzita

Dodavatel ekocentra Sever v projektu Kapka21

Dodavatel Národní sítě středisek ekologické výchovy v modulu I. a modulu IV.

 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci.

Na základě uzavřených písemných dohod v rámci Obojživelníka roku s organizacemi   ZO ČSOP Alces Ostrava, Českou herpetologickou společností, Sdružením Lacerta z Písečné, občanským sdružením Hamerský potok z Jindřichova Hradce,  Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Městem Železnice. 

Další spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, nakladatelství UMÚN Liberec, Naturaservis Hradec Králové, o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, cestovní kancelář Hoškatour, INEX-SDA Kostelecké Horky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, firma Planta naturalis Markvartice, firma Jakov Jablonec.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr. Petr Rybář, RNDr. Jiří Zahradník, RNDr. Zdeněk Mrkáček, MVDr. Vladimír Šoltys, RNDr. Jana Dobroruková, Ing. Ivan Ulrych, rodina Šimůnkova z Mlázovic, Ing. Vladimír Tekverk, RNDr. Ivan Turnovec, Alena Pospíšilová.

 

Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2009.

 

 

6. Publicita.

 

Acta Musei Paradisus Bohemicus časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

Propagační kalendář vydaný ekocentrem Sever

sborník Od Ještěda k Troskám

Český rozhlas, Česká televize

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací. 

7. Propagace. 

Program akcí MPČR 2008

Acta Musei Paradisus Bohemicus

Webové stránky www.mpcr.cz

Letáky Žabí ráj a Obojživelník a plaz roku.

Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.

Plakáty a pozvánky k akcím.

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.

Pracovní listy pro děti.

Papírové tašky na drobné ceny při soutěžích

DVD pro dobrovolníky INEX.

Informační tabule v zahradě muzea, v Markvarticích a u rybníka Kačírek v Kovači.

Dvě nové informační tabule v Prachovském sedle.

Speciální propagační přenosné tabule  - použito na výstavách v K-klubu v Jičíně, v budově krajského úřadu v Hradci Králové, na Kapradí v Jičíně, na semináři v excentru Zahrada v Mladé Boleslavi a na Terabazaru v Hradci Králové. Tyto tabule jsou stále vyvěšeny ve Starých Hradech, v kempu v Jinolicích a v Edenu v Jinolicích.

Rozesíláním informací o připravovaných akcích základním a mateřským školám pomocí služby MRKEV

 

 

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Červenec 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
       
20. 7. 2024

Vejce a vajíčka

17:00 - 20:00
Každé zvířátko má jiné vajíčko, přijďte si je prohlédnout.