Výroční zpráva 2011 

Obojživelníkem roku 2011 byl vyhlášen čolek obecný (Triturus vulgaris) a Plazem roku užovka obojková (Natrix natrix).

Osvětová, vzdělávací a výchovná činnost probíhala v rámci projektu Obojživelníci, plazi a lidé (Opal) podpořeného SFŽP a MŽP.

Při akci Vzpomínka na boj v Prachovském sedle před 145 lety byla po prvé předvedena bitevní ukázka a účinkoval pěvecký sbor Hlas z Nové Paky.

Novinkou byly audiovizuální programy před MPČR v době Letního festivalu přírody v ráji a program Jak se žilo vojákům ve třicetileté válce s ukázkami šermu a aktivní účastí diváků.

Praktická ochrana přírody spočívala v managementovém zásahu na přírodní památce Dubolka na základě objednávky získané od Královéhradeckého kraje.

Pro MPČR byly vytvořeny dva nové druhy turistických vizitek (rakouská armáda a výstava vizitek).

Byly vydány omalovánky s veršíky Poznej naše žabky a jejich kamarády.

Seriál článků o obojživelnících vycházel v Jičínském deníku.

 

1. Členská základna.

Občanské sdružení má 10 členů.

 

2. Rozvoj muzea.

2.1. Výstavní místnosti.

Byl pořízen stojan s možností předvedení většího počtu tabulí s obrázky turistických vizitek.

Sbírky muzea byly doplněny modely Somso a to: slepýš křehký, ropucha obecná, ropucha zelená, čolek obecný. Pro kvalitnější pořádání akcí bylo vybavení muzea doplněno zvukotechnikou a novým promítacím plátnem.

2. 2. Zahrada.

Do zahrady byla zakoupena čtyři nová venkovní terária včetně stojanů. Pro audiovizuální programy před muzeem byl pořízen televizor, skříňka na něj a plastové židle pro diváky. Zabezpečení muzea proti zlodějům a vandalům bylo zvýšeno instalací bezpečnostního zařízení. 

3. Činnost muzea.

3.1. Muzeum bylo otevřeno od 14.3. do 30.4. o víkendech, od 1.5. do 31.8. denně, od 1.9. do 24. 10. o víkendech, od 26.12. do 31.12. denně. Předem ohlášené skupiny využívaly i možnost návštěvy mimo tuto otevírací dobu.

Expozice na Prachově si prohlédlo 5367 návštěvníků. 

Výstavy pořádané v jiných zařízeních shlédlo 3127 osob. 

Dalších akcí jako přednášek, exkurzí, soutěží, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo celkem 4611 lidí.  

3.2. Výstavy celkem pro 10 867 osob

3.2.1. V objektu na Prachově 7740 osob

Vodní svět v MPČR 13.3. – 31.5  v „oltáříčku“ v zahradě cca 2000 osob
Český ráj očima archeologa, obrazy z minulosti Prachovských skal a okolí, 23.4.-31.10., cca 2000 návštěvníků
Vzpomínkové akce na rok 1866 ve fotografiích – výstava ke 145. výročí prusko-rakouské války, od 14.5. do 31.10., cca 2000 návštěvníků
Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2011 – výstava výtvarných prací dětí i dospělých v MPČR v Prachově ve dnech 11.6. – 31.10., cca 1500 návštěvníků  
Výstava betlémů v MPČR od 26. 12. do 31.12.
Minidílna s výrobou prachovských voskových zvonečků, 240 osob.
 

3.2.2. V jiných zařízeních 3127 osob

Zajímavý svět v K-klubu v Jičíně ,  výstava fotografií vážek , potápníků a chrostíků, doplněno materiály ze Stanice přírodovědců a Hamerského potoka,komentované prohlídky,od 3.1. do 4.2., 1032 účastníků

Zajímavý svět ve Vlastivědném muzeu v Železnici - 5.2. -. 218 návštěvníků a z toho 113 dětí.
Naši obojživelníci v Ekocentru Oldřichov v Hájích v rámci Žabího festivalu 19.3., cca 150 návštěvníků
Válka roku 1866 ve fotografiích v K-klubu, od 1.6. do 26.6. cca 300 osob
V Ossariu, červenec-září , cca 80 osob
Žabí proměny, fotografie z archivu MPČR v KC 12 v Praze ve dnech 1. - 30.6. cca 250 osob
Žabí proměny, fotografie z archivu MPČR v technické památce válcovém mlýně v Železnici ve dnech 8.7. – 31.8. 2011, cca 200 osob
Méně známí krasavci – fotografie plazů v Městské knihovně v Jindřichově Hradci , 6.9. – 29.10., 441 osob 
Naši plazi ve fotografii – výstava fotografií a dalších materiálů, MPČR ve spolupráci s Klubem Caudata v Městském muzeu v Čelákovicích, 456 osob, 
 

3.3. Společenské a sportovní akce, 685 osob

4. seminář Opalu v Železnici, 19.2., přednáška o Obojživelníku roku 2011 a Plazu roku 2011, prezentace o kulturních a sportovních aktivitách v Železnici, společný pracovní oběd, vycházka za pozoruhodnostmi Železnice, prohlídka Vlastivědného muzea v Železnici včetně výstavy Zajímavý svět, 14 osob

„Na sv. Řehoře…“, 13.3. zahájení vegetační sezóny Žabím během, 30 osob

Žabí běh – 7. běh, je zařazen do poháru  BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců), závodu se zúčastnilo 8 členů tohoto oddílu, celková účast byla 20 běžců. Žabí běh je součástí dlouhodobého projektu „Obojživelník a plaz roku“ a letos se poprvé svátek sv. Řehoře uvítali Žabím během i partneři projektu Opal v Jindřichově Hradci a v Ostravě. Účastníci se před vyhlášením výsledků v průběhu prezentace s promítáním dozvěděli informace o letošním obojživelníkovi a plazovi roku a jak jim pomoci a jak je chránit.Medaile se žábou a diplomy získali první tři. Na kratší trase nejmenšího rozdílu v odhadu a běžeckém čase a tím pádem vítězství dosáhl Jakub Ježek, rozdíl činil pouhých 12 vteřin. Na druhém místě byl Šimon Hak (rozdíl 25 vteřin) a na třetím Bedřich Hak (2 minuty 51 vteřin). Na delší trase byl první Miloš Němec (rozdíl 19 vteřin), druhý Jan Omasta (28 vteřin) a třetí Roman Kopřiva (52 vteřin). Ocenění za absolvování Žabího běhu s žábou (žabím doplňkem) získala Tereza Kyselová. Nejmladším účastníkem byl Jan Šandera. 

Svatý Jiří na Prachově, 23.4., Krásného jarního počasí v neděli, kdy měl svátek Jiří, využili nejen vylézající „hadi a štíři“, ale také turisté k prohlídce muzejní zahrady na Prachově. Malé i velké návštěvníky přilákala luštitelská soutěž s obrázky. Všichni si tu mohli ověřit svoje znalosti o přírodě a získat i úplně nové poznatky.V zahradě si prohlíželi vajíčka skokanů i ropuch, pozorovali čolky obecné a horské při svatebních tancích, spatřili skokana štíhlého i slepýše křehkého, objevila se tu i metrová užovka obojková. Čtyři venkovní terária jsou již obydlená, v letošní sezóně k nim přibudou další, 42 osob

Vzpomínka na boj v Prachovské sedle před 145 lety, 14.5. cca 300 návštěvníků.Pietní akt u pomníků a bitevní ukázka na přilehlé louce, účinkovalo 40 členů tradičních historických jednotek a 20 členů pěveckého sboru Hlas. 

11. 6. 2011 Zahradní slavnost - vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2011, bylo zasláno 373 prací, slavnosti se zúčastnilo více než 100 diváků, kteří si spolu s autory nejlepších prací prohlédli výstavu instalovanou uvnitř muzea i v muzejní zahradě. Už v průběhu vyhlašování, které vzhledem k velkému počtu prací,  které se umístily nebo získaly čestné uznání, bylo náročné, si přítomní rodiče společně s dětmi vyzkoušeli nejen kolik znají druhů užovek, ale taky jak umějí sčítat prsty na nohách obojživelníků nebo přednášet básničky o žábách a hadech. Ocenění soutěžící za umístění nebo čestným uznáním dostali diplom a drobné ceny, medaile nahradily přívěsky s kovovými žabkami.

Po vyhlášení využili přítomní možnosti ověřit si svoje znalosti v Přírodovědné soutěži a se zájmem luštili i plazí doplňovačku v zahradě. Na závěr programu se ti nejzvídavější vydali na krátkou vycházku s průvodcem nazvanou Obyvatelé Prachovského sedla za méně známými památkami na osídlení těchto míst a za příběhy, které se tu v daleké i nedávné minulosti odehrály.

Letošní soutěže se zúčastnily všechny čtyři jičínské základní školy, samozřejmě nechyběli tradiční účastníci jako třeba jičínský K-klub, ZŠ Železnice, ZŠ Slatiny a ZŠ Na Beránku z Prahy 4 a ze Speciální školy v Hradci Králové. Veronika Suchomelová z Gymnázia v Hořicích v Podkrkonoší zasílá svoje zajímavé a krásné a vždy oceněné soutěžní práce už od roku 2006. Nejmladším autorem obrázku užovky obojkové byl ještě ani ne tříletý Honzík Šandera z Prahy. K nejvzdálenějším patřili účastníci z České Lípy, Trutnova, Prahy, nejúspěšnějším kolektivem byly děti ze Základní umělecké školy v Mnichově Hradišti. Výborný nápad měli žáci ZŠ Kněžmost, kteří na rubové straně svých výkresů zapsali i svoje poznatky o zvířatech.

V I. kategorii předškolních dětí byla porotou vybrána jako první práce Haničky Čapkové z Turnova, ve II. kategorii dětí z 1. a 2. tříd ZŠ byla dvě první místa a to pro Kateřinu Jechovou z Prahy a Veroniku Kaiserovou z Mírové pod Kozákovem, prvenství ve III. kategorii žáků 3. a 4. tříd patří Alžbětě Lacinové a Markétě Andeltové z Mnichova Hradiště, ve IV. kategorii pro žáky 5. a 6. tříd byla opět dvě první místa a to pro Simonu Řadovou ze ZŠ Husova, Jičín a Jakuba Hermana z K-klubu Jičín, v V. kategorii pro žáky 7. až 9. tříd zvítězila Pavla Mušková z Mnichova Hradiště. Mezi dospělými v VI. kategorii byla dvě první místa a to pro Lenku Blažkovou z Mnichova Hradiště a Martinu Pejskarovou z Trutnova.

 

20.8. Jak se žilo vojákům za třicetileté války program se zapojením veřejnosti zajistili Dělostřelci Kryštofa Haranta z Nového Bydžova, účast cca 150 diváků. 

2.setkání přátel obojživelníků a plazů na Prachově v Muzeu přírody Český ráj ve dnech 19.8. - 21. 8. 2011, exkurze k tůňkám v Prachovském sedle a na Dubolku, 14 osob 

20.8. Rájmaraton , 1. ročník -Maraton Českým rájem , 20 osob.

23.10. 8. Žabí běh – podzimní, zařazen do poháru BEJK (Běžec jičínské kotliny), 15závodníků 

3.4. Přednášky a exkurze. 

Audiovizuální programy před muzeem byly v období  Letního festivalu přírody v ráji od 1.7. do 31.8. realizovány pro procházející návštěvníky.Shlédlo je dle odhadu asi 3000 osob.Byla promítána Válka v obrazech a nově vytvořil Petr Lazurko programy s názvy Prachov 1866, Čolek obecný, Užovka obojková, Upoutávky na akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle a Kudy prošel císařpán.

V době Výstavy betlémů  od 26.12. do 31.12. byly promítány obrázky betlémů doprovázené vánočními koledami.

 

3.4.1. V muzeu na Prachově pro 416 osob

23.4. Pozvání do Českého ráje, Marcela Šanderová pro 8 osob

  4.5. Geopark Český ráj, Marcela Šanderová pro 22 osob Tyflocentra Jičín

  7.5. Jarní zpěv ptáků, exkurze vedená RNDr. Z. Mrkáčkem, 43 účastníků

14.5. Přísně tajné, Petr Lazurko pro 33 osob

17.5. Obojživelník a plaz roku, s prohlídkou MPČR pro 20 žáků ZŠ Vysoké Veselí

31.5. a 1.6. Obojživelník a plaz roku, s prohlídkou MPČR pro 45 žáků ZŠ Kladno na pobytu na Pařezu

 2.6. Obojživelník a plaz roku, pro firemní dobrovolníky České spořitelny, Marcela Šanderová pro 11 osob

 6.6. Léto, pro 2.A ZŠ Husova Jičín, 26 žáků

 7.6. Léto, pro 2.B ZŠ Husova Jičín, 18 žáků

 8.6. Léto, pro 2.C ZŠ Husova Jičín, 20 žáků

 9.6. Obojživelník a plaz roku, s prohlídkou MPČR pro 30 žáků ZŠ Svratka

16.6. Léto, s prohlídkou MPČR pro 20 žáků gymnázia Semily

18.6. Obojživelník a plaz roku, s prohlídkou MPČR pro 12 členů přírodovědného kroužku ZŠ Na Daliborce Hořice

Letní festival přírody v ráji

4.7. Obojživelník a plaz roku, s prohlídkou MPČR pro dětský tábor z Pařezu, 40 dětí ze ZŠ Velké Březno

13.8. Kudy prošel císařpán , cesta vedla z Prachovského sedla k hotelu Pod Šikmou věží, na Vyhlídku Míru, Denisovou stezkou a vzhůru Císařskou chodbou – tedy soutěskou, kterou v roce 1813 prošel císař František I., průvodce Petr Lazurko seznámil s přírodními pozoruhodnostmi a se zajímavými událostmi, které se tu kdysi odehrávaly.Doprovod vytvořili členové tradičních historických jednotek v uniformách, kteří ještě před vycházkou navštívili Ossarium ve Kbelnici a na závěr rozsvítili svíčky u pomníků z prusko-rakouské války v blízkosti muzea. 54 účastníků

21. 8. Tůňky v Prachovském sedle a Dubolka, Martin Šandera, exkurze pro 14 osob 

3.4.2. V jiných zařízeních 2741 osob 

10.1. -2.2. Zajímavý svět, K klub Jičín, pro 651 žáků

15.1. Obojživelník a plaz roku, Národní muzeum Praha, Martin Šandera pro 40 osob

20.1. Obojživelník a plaz roku, ZOO Praha, Martin Šandera pro 42 osob

  5.2. Pozvání do Českého ráje, Lázně Bělohrad Hoškatour, Marcela Šanderová pro 34 osob

 8.2. -21.2.Zajímavý svět, Vlastivědné muzeum Železnice, pro 114 žáků ZŠ Železnice a Valdice

10.2. Zima , ZŠ Skřivany, 52 žáků

18.2. Zajímavý svět, ZŠ Železnická Jičín Kynčl, 30 žáků

19.2. Obojživelník a plaz roku, Městská knihovna v Železnici, Martin Šandera pro 14 osob

25.2. Naše Dubolka, Obecní úřad Ohařice, Marcela Šanderová pro 19 osob

  9.3. Není žába jako žába, Tyflocentrum Jičín, Marcela Šanderová pro 19 osob

11.3. a 14.3. Kam s ním, ZŠ Husova Jičín, 70 žáků

16.3. Jaro, ZŠ 17. listopadu Jičín 2.A a 2.B, 50 žáků

23.3. Žabí hry, ZŠ 17. listopadu 5.A, 26 žáků

19.3. Není žába jako žába, Oldřichov v Hájích, Marcela Šanderová pro 60 osob

29.3. Válka roku 1866, Hradec Králové, Petr Lazurko pro 50 osob          

  6.4. Žabí hry, ZŠ Karlova Nový Bydžov, 40 žáků

6.4. a 7.4. Jaro, ZŠ Na Beránku Praha, 56 žáků

19.4. a 20.4. Jaro, ZŠ Poděbradova Jičín 1.A, 1.B, 2., 3.A, 3.B, 4., 133 žáků

29.4. Železnice, Marathón, Athény: tam se běhá srdcem, Vlastivědné muzeum v Železnici, Martin Šandera pro 20 osob

11.5. Obojživelník a plaz roku, Stanice přírodovědců DDM Praha, Martin Šandera pro 45 a 12 osob

15.6. Válka v obrazech, audiovizuální program v K-klubu, Petr Lazurko pro 10 osob

13. 22.6. Válka roku 1866, pro ZŠ Jičín v K klubu, cca 200 žáků

8.8. a 9.9. Ještěrky v zámeckém parku – Jičín-město pohádky, 300 žáků a 12 pedagogů

od 3.10. do 24.11. Naši plazi, pro školy v Čelákovicích, 355 žáků a 19 pedagogů

12.10. Podzim, ZŠ Rožďalovice, pro 62 žáků a 4 pedagogy

10.11. Problematika komplexu zelených skokanů rodu Pelophylax, Leská u Třebívlic, pro AOPK ČR, pro 50 osob

14.11. Vývoj Země pro ZŠ Lázně Bělohrad. 38 žáků, 2 pedagogové

16.11. Méně známí mezi námi, Poustka, Martin Šandera pro 30 osob

19.11. Obojživelník a plaz roku, Národní muzeum Praha, Martin Šandera pro 40 osob

24.11. Plazi České republiky, Městské muzeum Čelákovice, Martin Šandera pro 12 osob

28.11. Obojživelník a plaz roku, 4.ZŠ Jičín, 42 žáků a 2 pedagogové

29.11. Korfu 2011 aneb Durrellův ostrov trochu jinak, Velká zoologická posluchárna, Praha, Viničná, Martin Šandera pro 35 osob 

3.5. Soutěže.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2011 – bylo hodnoceno 373 prací

Letošního jubilejního 10. ročníku Přírodovědné soutěže pořádaného Muzeem přírody Český ráj pro návštěvníky muzejní zahrady se zúčastnilo 324 soutěžících, bylo odevzdáno a vyhodnoceno 319 soutěžních listů.

Soutěž byla zaměřena na rostliny a zvířata v zahradě, na letní kalendář a hlavně na pozorovací schopnosti každého soutěžícího.

Nejvyššího možného počtu 12 bodů dosáhlo 11 účastníků, více než polovinu bodů jich získalo 229. Drobné ceny dostane 10 vylosovaných a to Adam Kyzivát ze Železnice, Ondra a Lucie Baudyšovi z Nové Paky, Anděla Matoušková a Nikola Sehnoutková z Čelákovic, Adam Holeček z Mírové pod Kozákovem, Daniela Vodičková z Kladna, Mája Hlavicová, Jakub Machát a Tája Hejdová z Prahy.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí proběhla ve dnech 11.6. – 31.8. a bylo odevzdáno 42 soutěžních listů .

Soutěž – doplňovačka ve sborníku Od Ještěda k Troskám o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí (4x ročně) - ceny poskytuje a rozesílá MPČR.                                                                                   

3.6. Jiné aktivity.

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby, převážně e-mailem nebo telefonicky, 54 zodpovězených dotazů.

Chcete mě? pořad se Zdeňkem Srstkou a Martinem Šanderou pro ČT2 o obojživelníku a plazu roku natáčený ve Stanici přírodovědců v Praze

Miniveletrh cestovního ruchu pořádaný 8.4. Sdružením Český ráj v Lomnici nad Popelkou, zúčastnil se Petr Lazurko.

Jak skáčou žáby, pohybová aktivita s environmentální osvětou při Železňáku-Cidliňáku, pro 50 dětí Marcela Lazurková

Muzejní noc potmě společně s Regionálním muzeem v Jičíně a Městským muzeem v Lomnici nad Popelkou programy pro Tyflocentrum Jičín

Firemní dobrovolníci 2.6- navštívili muzeum neobvyklí výletníci. Jedenáctičlenná skupina firemních dobrovolníků z České spořitelny si vybrala z bohaté nabídky možností užitečné práce pro přírodu a společnost předkládané firmám jako jsou banky, ČEZ a další na portálu Zapojíme se právě pomoc v muzejní zahradě. A tak jsme na Prachově přivítali zástupce z poboček České spořitelny z Jičína, Nové Paky a Náchoda. Nejprve se v klubovně muzea formou dataprojekce seznámili s činností našeho občanského sdružení, pak vyrazili do zahrady.Věděli, že tu není vhodné vzhledem k fauně žijící v zahradě používat chemické prostředky a proto se plevel musí odstraňovat ručně. Upravili všechny cestičky a odstranili stínící vyšší byliny ze dvou ještěrkovišť. Podíleli se také na údržbě živého plotu. Pracovali opravdu poctivě a ohleduplně k prostředí zahrady a smysluplně prožili den mimo svoje běžné každodenní pracoviště. Muzeu přírody jejich práce pomohla. 

Účast v programu Pověsti Českého ráje a Turistické vizitky poskytováním speciálních razítek.

Vedení přírodovědného kroužku K-klubu Jičín, schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v muzejní zahradě, v zimě v K-klubu. 

4.Podpořené projekty.

Obojživelníci, plazi a lidé (Opal) z národního programu SFŽP ČR

Život v geoparku – podpořeno Královéhradeckým krajem

Vzpomínka na boje v Prachovském sedle – mimořádná podpora od Města Jičín

Výstavy Zajímavý svět a Válka roku 1866 ve fotografiích v K-klubu podpořeno Městem Jičínem

 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci.

Na základě partnerské spolupráce v projektu Opal se ZO ČSOP Alces Ostrava, Českou herpetologickou společností, občanským sdružením Hamerský potok z Jindřichova Hradce, Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Městem Železnice.

Další spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Naturaservis Hradec Králové, o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, cestovní kancelář Hoškatour.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr.Zdeněk Mrkáček. Oldřich Krsek. Roman Rozinek.

 

Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2011. 

6. Publicita. 

Acta Musei Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

sborník Od Ještěda k Troskám

Česká televize

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací. 

7. Propagace. 

Program akcí MPČR 2011.

Společný kalendář akcí Opal na rok 2011.

Acta Musei Paradisus Bohemicus.

Webové stránky www.mpcr.cz

Leták Obojživelník a plaz roku.

Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.

Plakáty a pozvánky k akcím.

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.

Pracovní listy pro děti.

Lentikulární kalendáříky na rok 2011 dva druhy.

Omalovánky Poznej naše žabky a jejich kamarády

Seriál v Jičínském deníku.

 

 

 

pKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!