Výroční zpráva 2012 

Obojživelníkem roku 2012 byla vyhlášena ropucha obecná (Bufo bufo) a Plazem roku slepýš křehký (Anguis fragilis).

Osvětová, vzdělávací a výchovná činnost probíhala do 31. května v rámci projektu Obojživelníci, plazi a lidé (Opal) podpořeného SFŽP a MŽP, na něj od 1. června navázal nový projekt Setkávání v přírodě podpořený Královéhradeckým krajem. Po celý rok byl realizován projekt Život v geoparku podpořený Královéhradeckým krajem už od 1.7. 2011.V měsících září, říjen a listopad se konaly výukové programy pro školy na základě zakázky Královéhradeckého kraje na Zajištění a realizaci ekologických výukových programů pro školy na území Královéhradeckého kraje  a v prosinci na základě dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Bylo vydáno pexeso Obojživelníci a plazi s třiceti dvěma dvojicemi obrázků.

 

1. Členská základna.

Občanské sdružení má  k 31.prosinci 9 členů. 

2. Rozvoj muzea.

2.1. Výstavní místnosti.

První výstavní místnost byla vybavena druhou řadou vitrin, takže se podstatně zvětšil prostor k vystavování předmětů. Je využit pro rozšířenou sbírku hornin, minerálů a fosílií, pro zoologické SOMSO modely obojživelníků a plazů a pro předměty související s regionální historií.

Byly vybudovány skladovací prostory pro uložení materiálu na akce pro veřejnost (fáborky, kolíky, startovní čísla, vývěsky atd.) nad restaurací.

2. 2. Zahrada.

Do zahrady byly pořízeny dřevěné varhany, hmyzí hotel a broukoviště. Venkovní ukázka hornin je prezentována na nové speciální dřevěné lavici. Byla doplněna další tři venkovní terária, takže celkový počet venkovních terárií je 11 kusů, stále se využívá tůňka s prosklenou stěnou ( bylo nutno vyměnit sklo prasklé v důsledku mrazů), výběh pro želvy, ještěrkovitě, „agaminec“, kaskáda a 8 tůněk. 

3. Činnost muzea. 

3.1. Muzeum bylo otevřeno od 11. března do 30.dubna o víkendech, od 1.května do 31. srpna denně, od 1. září do 14. října o víkendech, od 26. do 31. prosince denně, t. j. celkem 169 dnů. Expozici na Prachově si prohlédlo celkem 5520 návštěvníků.Výstavy v jiných zařízeních shlédlo 3219 návštěvníků. Vzdělávacích, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo 3459 osob. 

3.2. Výstavy 

3.2.1. Výstavy pořádané v Prachově 

Skrytá krása Od11.března do 31.10.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2012 Od9.června do 31.října

Výstava betlémů Od26.do 31.prosince

 

3.2.2.Výstavy pořádané v jiných zařízeních 

Jsou všichni plazi ti, co se plazí? Od 2. ledna do 3. února 2012 v K-klubu v Jičíně, 840 návštěvníků dle evidence pracovníka K-klubu Milana Ročka

Jsou všichni plazi ti, co se plazí? Od 4. února do 16. března ve Vlastivědném muzeu v Železnici, celkem 178 návštěvníků

Zajímavý svět 1. a 2. díl Od2. dubna do 31. května v KC12 v Praze,  komentované prohlídky, cca 500 návštěvníků

Zajímavý svět od 2. května do 31. května v Městské knihovně v Jindřichově Hradci, 201 návštěvníků

Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši Od1.6. do 31.10. v Polabském muzeu v Lysé nad Labem

Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši Od 5. listopadu do 4. ledna v kině v Lysé nad Labem

Zajímavý svět Od 24. září do 31. října v Městském muzeu v Čelákovicích, komentované prohlídky, 500 návštěvníků 

3.3. Přednášky a exkurze 

Audiovizuální programy před muzeem byly v období  Letního festivalu přírody v ráji od 1.7. do 31.8. realizovány pro procházející návštěvníky.

3.3.1. Pro dospělé

Obojživelník a plaz roku 2012

V Národním muzeu pro 40 účastníků, lektor Martin Šandera, 21.ledna

Specifika ochrany obojživelníků a plazů

Seminář pro pracovníky státní správy v Hradci Králové , 27. ledna

25 účastníků, lektoři M. Šandera, R.Rozinek

Obojživelníci a plazi jako ptačí potrava

Přednáška ve Vlastivědném muzeu v Nymburce,  8. února

24 účastníků, lektor Martin Šandera

Obojživelník a plaz roku 2012

Přednáška v Karlových Varech, 25. února

24 účastníků, lektor Martin Šandera

Specifika ochrany obojživelníků a plazů

Seminář pro pracovníky státní správy v Praze, 8. března

lektoři M. Šandera, R.Rozinek,41 osob

Obojživelníci a plazi jako ptačí potrava a poslové jara

V Polabském muzeu v Poděbradech, lektor Martin Šandera, 28 osob

Obojživelník a plaz roku 2012

V Národním muzeu pro 40 účastníků, lektor Marcela Šanderová, 17. března

Žabí festival

V Oldřichově v Hájích, lektoři Martin Šandera a Marcela Lazurková,

Přednáška Obojživelníci a plazi jako poslové jara, Žabí hry

24.března, cca 60 účastníků

Jarní zpěv ptáků  Exkurze Prachovem vedená ornitologem Zdeňkem Mrkáčkem, 10 účastníků, 12. května

Paleontologie – nejen svědectví minulosti

V Nymburce, lektor Martin Šandera, 16. května

Obojživelníci a plazi

V Hluboké n. V., lektor Martin Šandera, 19. května, 32osob

Krásní ve vodě i na souši

V Lysé nad Labem, lektor Martin Šandera, 5. června

Letní festival přírody v ráji

Do audiovizuálního programu byly zařazeny nově vytvořené videoklipy a to Ropucha obecná, Ještěrka obecná, Ropucha zelená, Slepýš křehký a Seznámení s MPČR, červenec, srpen, autor Petr Lazuro

Krásní ve vodě i na souši

V Lysé nad Labem, lektor Martin Šandera, 19 účastníků, 13. září

Obojživelníci,  plazi  a pískovcový fenomén?

Na seminář pořádaném AOPK v Jičíně ,

Lektoři Martin Šandera a Marcela Šanderová, cca 50 účastníků, 25. října

Obojživelníci a plazi

V Provodíně, lektor Martin Šandera, 50 osob, 1. listopadu

Obojživelníci – krásní bez líčidel i ve stáří

V Městské knihovně v Nymburce, 5 osob, 18. prosince

.

3.3.2.Ekologické  výukové programy

 

Od 1.1. do 29.2.2012

Jsou všichni plazi ti, co se plazí?

Program ke stejnojmenné výstavě v K-klubu v Jičíně

pro 297 žáků a 24  pedagogů

pro  66  dětí MŠ a 6 pedagogů

Program ke stejnojmenné výstavě ve Vlastivědném muzeu v Železnici

Pro 104 žáků a 9 pedagogů

Zima

V Rožďalovicích, v Praze a Lázních Bělohradě

Pro 187  žáků a 10 pedagogů

Kam s ním?

Na 2.ZŠ v Jičíně

pro 43 žáků a 2 pedagogy

 

Od 1.3. do 31.5.

Jsou všichni plazi ti, co se plazí?

V MŠ Sluníčko v Železnici pro 18 dětí a 2 pedagogy

Jaro

V ZŠ Rožďalovice pro 60 žáků a 4 pedagogy

V ZŠ Na Beránku v Praze pro

Obojživelník a plaz roku

V Mírové pod Kozákovem, ve 3. ZŠ v Jičíně, v Turnově, v ZŠ Na Beránku v Praze

 pro 246 žáků a 10 pedagogů

V MPČR pro ZŠ Bezno a ZŠ  Lysá n.L. pro 128 žáků a 6 pedagogů

Výukové programy v rámci výstavy Svět obojživelníků

ve Stanici přírodovědců v Praze, 290 žáků a 12 pedagogů 

Od 1.6. do 31.8.

Obojživelník a plaz roku

V MPČR pro ZŠ Vratislavice, školu v přírodě na Bradech, ZŠ Jablonec n. N., gymnázium Kaplice,, 92 žáků, 7 pedagogů

Válka roku 1866

V MPČR pro 22 žáků a 1 pedagoga gymnázia Kaplice

Na Bradech pro 20 žáků a 1 pedagoga na škole v přírodě.

Od 1.9. do 31.12.

Podzim

V MŠ ve Volanicích a Žlunicích pro 35 dětí a 4 pedagogy

Zima

V ZŠ v Kopidlně pro 69 žáků a 3 pedagogy

Skáče žabka

V zámeckém parku v Jičíně pro MŠ Smidary, Levínská Olešnice, Sobotka a Markvartice, pro ZŠ Žďár, Stará Paka, 1. Jičín, Valdice a Lysá n.L. celkem pro 218 žáků a 20 pedagogů

Zajímavý svět

V MPČR pro  ZŠ Komenského, v ZŠ Kopidlno pro celkem 112 žáků a 4 pedagogy.

Obojživelník a plaz roku

V MPČR pro ZŠ Daliborka pro 21 žáků a 2 pedagogy, v zámeckém parku v Jičíně pro MŠ Volanice a Sobotka  a pro ZŠ Hrádek, Dolní Olejnice, Kopidlno, 2.Jičín, Lázně Bělohrad, 1. Jičín, 3.Jičín a Lysá n. L. a Stará Paka pro celkem  232 žáků a 12 pedagogů

V ZŠ Stará Paka pro 26 žáků a 1 pedagoga

V ZŠ Malé Svatoňovice pro 38 žáků a 3 pedagogy

V Městském muzeu v Čelákovicích pro 335 žáků a 20 pedagogů

Kam s ním?

V ZŠ Kopidlno pro 26 žáků a 1 pedagoga

Vývoj Země

Ve 4. ZŠ v Jičíně pro 22 žáků a 1 pedagoga

Příběhy kamenů

V ZŠ Kopidlno pro 22 žáků a 1 pedagoga

Ve 4. ZŠ v Jičíně pro 21 žáků a 1 pedagoga

V ZŠ Malé Svatoňovice pro 16 žáků a 1 pedagoga

V ZŠ v Čelákovicích pro 129 dětí a 3 pedagogy

Geopark Český ráj

V ZŠ Stará Paka pro 37 žáků a 2 pedagogy

V ZŠ Železnice pro 84 žáků a 4 pedagogy

Ve 4.ZŠ  Jičín pro 20 žáků a 1 pedagoga

Válka roku 1866

Ve 4. ZŠ Jičín pro 53 žák a 2 pedagogy

V ZŠ Malé Svatoňovice pro 16 žáků a 1 pedagoga

 

3.4. Soutěže.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2012

Bylo předáno a hodnoceno 490 výtvarných prací od dětí z mateřských škol až po dospělé,
Přírodovědná soutěž  
V MPČR od 12.5., lehčí a obtížnější varianta, 143 účastníků
Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí, 159 účastníků

 

Soutěž – doplňovačka ve sborníku Od Ještěda k Troskám o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí (4x ročně) - ceny poskytuje a rozesílá MPČR                                                                               

 

3.5.Společenské a sportovní akce s environmentální osvětou

Seriál o obojživelnících a plazech v Jičínském deníku.

Na základě zájmu redakce  je v  deníku a následně na webových stránkách článek a fotografie na toto téma

„Na sv. Řehoře“
Žabí běh – jarní, 9. závod
11.března v MPČR, soutěž o nejlepší žabí doplněk, trasy 2 km a 7 km, 30 závodníků a jejich doprovod
 
Obojživelník a plaz roku 2012
Natáčení pro ČT 2 do pořadu Chcete mě?
 
Svatý Jiří na Prachově – 21. a 22. dubna soutěže pro děti i dospělé v muzejní zahradě,
23 účastníků
 
Žabí běh
25. dubna v Praze Na Beránku, 90 osob
 
Čarodějnice na Prachově
„opékání hadů“, „žabí drink“ 30. dubna, 18 osob
 
Železňák-Cidliňák
1. května 94 běžců
 
Rájmaraton
12.8., 25 běžců s doprovodem
 
Kudy prošel císařpán
Vycházka s průvodcem do skal
 

Žabí běh-  podzimní , 14.10.,25 závodníků

Železnický kros, 28.10., 26 závodníků 

3.6. Jiné aktivity

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby, převážně e-mailem nebo telefonicky

Projekt Opal byl představen na setkání Sdružení Český ráj 25.1.v Jičíně a 15.2.na Setkání pracovníků muzeí na Sychrově a 25. 2. na Jivínském Štefanovi ve Slatinách.

Prodloužený víkend – muzeum  otevřeno do 22 hodin o sobotách v prázdninových víkendech             

Vedení přírodovědného kroužku K-klubu Jičín, schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v muzejní zahradě, v zimě v K-klubu.

4.Podpořené projekty.

Obojživelníci, plazi a lidé (Opal) z národního programu SFŽP ČR do 31.května

Život v geoparku – podpořeno Královéhradeckým krajem, od 1. července 2011 do 31. prosince 2012

Setkávání s přírodou – podpořeno Královéhradeckým krajem od 1. června

Vzpomínka na boje v Prachovském sedle – mimořádná podpora od Města Jičín

Výstava Jsou všichni plazi ti, co se plazí? v K-klubu podpořeno Městem Jičínem

Prodloužený víkend –podpořeno Městem Jičínem 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci.

Na základě partnerské spolupráce v projektu Opal se ZO ČSOP Alces Ostrava, Českou herpetologickou společností, občanským sdružením Hamerský potok z Jindřichova Hradce, Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Městem Železnice. 

Další spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Naturaservis Hradec Králové, o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, Polabské muzeum.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr.Zdeněk Mrkáček, Oldřich Krsek, Roman Rozinek 

Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2012 

6. Publicita.

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

sborník Od Ještěda k Troskám

Česká televize

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací  

7. Propagace. 

Program akcí MPČR 2012

Společný kalendář akcí Opal na rok 2012.

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.

Webové stránky www.mpcr.cz

Leták Obojživelník a plaz roku

Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.

Plakáty a pozvánky k akcím.

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.

Pracovní listy pro děti.

Lentikulární kalendáříky na rok 2012 dva druhy.

Seriál v Jičínském deníku.

Pexeso Obojživelníci a plazi

 

 

 

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!