Výroční zpráva Muzea přírody Český ráj, 2013

Marcela Šanderová
Muzeum přírody Český ráj, Lošťákova 409, 506 01 Jičín

Obojživelníkem roku 2013 byl vyhlášen čolek velký (Triturus cristatus), Plazem roku 2013 byla vyhlášena užovka podplamatá (Natrix tesselata). Po celý rok probíhal projekt Setkávání v přírodě a od 1. července projekt Cesty k poznávání, oba podpořené Královéhradeckým krajem. Novinkou v projektu bylo vytvoření a péče o keše geocachingu Polib princeznu, Neznámý krasavec a Krásní tanečníci, které jsou zaměřeny na osvětu - informace o obojživelnících. V rámci činnosti Pozemkového spolku Žabí ráj byl realizován projekt Žáby nejen v Žabím ráji, podpořený Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.  Akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 147 lety byla Centrální akcí Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pruský pomník v Prachovském sedle „slavil“ 100. výročí od odhalení. Na realizaci této akce přispěl mimořádným darem hejtman Královéhradeckého kraje.  V období letních prázdnin a dovolených se MPČR připojilo k projektu města Jičína Prodloužený víkend. Od září začaly pracovat dva kroužky a to přírodovědný a historický. Od 1. října se stal stálým pracovníkem muzea Mgr. Petr Lazurko. V měsících září, říjen a listopad se konaly výukové programy pro školy na základě zakázky Královéhradeckého kraje. Byly uvedeny do provozu nové webové stránky vytvořené firmou Adaptic z Prahy.

1. Členská základna
Občanské sdružení má k 31. prosinci devět členů.

2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti
Postupně byly doplňovány exponáty do nových vitrín a rozšiřována expozice související s válkou roku 1866.

2. 2. Zahrada
Byly zhotoveny rošty pod venkovní terária, na které je možné uložit umělohmotné nádrže s dalšími živočichy. V teráriích je možné dle potřeby zajistit i cirkulaci vody.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost
Muzeum bylo otevřenood 10. března do 30. dubna o víkendech, od 1. května do 31. srpna denně, od 1. září do 14. října o víkendech, od 26. do 31. prosince denně, t j. celkem 168 dnů.
Expozici na Prachově si prohlédlo celkem 3 625 návštěvníků.
Výstavy v jiných zařízeních shlédlo 5 993 návštěvníků.
Vzdělávacích, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo 3 189 osob.

 3.2. Výstavy

3.2.1. Výstavy pořádané v Prachově
10 let muzea -
dokumenty a obrázky z nej- akcí, 10. 3. - 31. 10., 3 475 návštěvníků
Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013,
čolka velkého nebo užovku podplamatou - výstava výtvarných prací, 16. 6. - 31. 10., 3 050 návštěvníků
Výstava betlémů,
spojená s ruční výrobou prachovských voskových zvonečků, poprvé byl vystaven mechanický betlém, 26. 12. - 31. 12., 150 návštěvníků

3.2.2. Výstavy pořádané v jiných zařízeních
Skrytá krása,
14. 1. - 8. 2.v K-klubu v Jičíně (horniny a minerály),
Zajímavé lokality
Geoparku Český ráj, 4. 3. - 29. 3. ve Vlastivědném muzeu v Železnici, obě výstavy doplněné komentovanými prohlídkami pro školy
Plazi - naši spolubydlící a sousedé,
5. 3. - 2. 6. v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé n. L., prodlouženo do konce října, přibližně 1 950 návštěvníků
Obojživelníci - krásní ve vodě i na souši
2. 4. - 30. 6. ve Vlastivědném muzeu Nymburk,1 631 návštěvníků
Zajímavý svět vodního hmyzu,
15. 1. - 28.2. Polabské muzeum v Poděbradech, přibližně 800 návštěvníků
Nádherní ve vodě i na souši,
2. 11. - 2. 12. v Kulturním centru KC12 v Praze

 3.3. Přednášky a exkurze
Geopark Český ráj,
14. 3. přednáška v Železnici, 12 osob, Marcela Šanderová
Obojživelník a plaz roku,
23. 3. na Jarním setkání herpetologů a teraristů v Praze, Teraristická společnost Praha, 40 osob, Marcela Šanderová, Martin Šandera
Jarní koncert ptáků,
11. 5. vycházka s ornitologem, 15 osob, RNDr. Zdeněk Mrkáček
Audiovizuální programy
bylyrealizoványpřed muzeem v období Letního festivalu příroda v ráji od 1. 7. do 31. 8. pro procházející návštěvníky. Nové programy: Skokan ostronosý, Užovka podplamatá, Naši čolci, Kudy prošel císařpán - kvalifikovaný odhad 1 500 diváků, Petr Lazurko
Setkání HERPETA na Prachově,
26. 7 - 28. 7. - přednášky a exkurze za obojživelníky a plazy na lokality v Bradlecké Lhotě, Konecchlumí a Kovači, 15 osob, Martin Šandera
Jak se žilo vojákům za třicetileté války,
17. 8. a 18. 8. před muzeem - šermířské ukázky v provedení DKH 1619 – dělostřelců Kryštofa Haranta. Program, který ukázal divákům sečné i palné zbraně z období třicetileté války, se zapojením veřejnosti, cca 150 diváků
Kudy prošel císařpán,
18. 8. - vycházka s průvodcem za přírodou a historií Prachovských skal, 50 osob, Petr Lazurko
Seminář k 80. výročí vyhlášení přírodní rezervace Prachovské skály,
12. 10., v klubovně muzea, RNDr. Zdeněk Mrkáček, správce Prachovských skal Ing. Vladimír Tekverk, za MPČR Martin Šandera a Petr Lazurko, 28 osob
Obojživelník a plaz roku
, 2. 11. přednáška na Podzimním setkání teraristů a herpetologů v Praze, pro Teraristickou společnost Praha, 40 osob, Martin Šandera
Adventní věnce,
30. 11. - adventní tradice v klubovně MPČR, výroba věnců s andělíčky, 35 osob, Marcela Lazurková
Jeskyně Prachovských skal aneb jeskyně v pískovcích
, 27. 12. v klubovně muzea, 15 osob,  Roman Mlejnek ze Správy jeskyní ČR

 3.4. Ekologické výukové programy
16. 1. - 7. 2. Skrytá krása, v K-klubu pro žáky 2., 3., 4. ZŠ Jičín a ZŠ Soudná, 363 žáků
25. 2. Zima, MŠ Žlunice a Volanice, 34 dětí
4. 3. Skáče žabka, ZŠ Husitská Nová Paka, 34 žáků
21. 3. Válka roku 1866, ZŠ Stárkov, 32 žáků
27. 3. Geopark Český ráj, ZŠ Železnice a ZŠ Valdice, 62 žáků
3. 4. Jaro, MŠ Žlunice a Volanice, 38 dětí
8. 4. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Na Beránku, 126 žáků
15. 4. Příběhy kamenů, ZŠ Husitská Nová Paka, 41 žáků
19. 4. Zajímavý svět, ZŠ Lomnice n. P., 96 žáků
19. 4. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Na Beránku, 115 žáků
19.4. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Stará Paka, 100 žáků
3. 5. Obojživelník a plaz roku, ZŠ V domcích, Trutnov, 42 žáků
12. 5. Naši obojživelníci, ZŠ Bezno, 14 žáků
28. 5. Válka roku 1866, ZŠ Brandýs n. L., 34 žáků
11. 6. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Černčice, 28 žáků
19. 6. Obojživelník a plaz roku, 2. ZŠ Jičín, 19 žáků
7. 8. Obojživelníci, Sportovní zařízení města Jičína (plavci), 42 dětí
9. 9. Příběhy kamenů I a II, ZŠ Obecnice, 127 žáků
12. 9. - 13. 9. Není žába jako žába, v zámeckém parku v Jičíně, 427 žáků
20. 9. Zkameněliny a historie Země, ZŠ Nymburk, 26 žáků
24. 9. Není žába jako žába, MŠ Volanice a MŠ Žlunice, 40 dětí
25. 9. Ochrana přírody, ZŠ Rožďalovice, 9 žáků
8. 10. Skáče žabka, 4.ZŠ Jičín, 62 žáků
15. 10.Obojživelník a plaz roku, MŠ Semice, 37 dětí
16. 10. Naši plazi, ZŠ Nymburk, 25 žáků
22. 10. Podzim, MŠ Žlunice a MŠ Volanice, 34 dětí
23.10. Obojživelník a plaz roku, MŠ Vlkava, 25 dětí
25.10. Zkameněliny a historie Země, ZŠ Bělá, 31 žáků
25.10. Obojživelníci, krásní ve vodě i na souši, ZŠ Bělá, 40 žáků
31. 10. Obojživelníci, krásní ve vodě i na souši, ZŠ Bělá, 89 žáků
4. 11. Podzim, 1.ZŠ Jičín, 67 žáků
6. 11. Příběhy kamenů I, ZŠ Ostroměř, 30 žáků
7. 11. Válka prusko-rakouská 1866, 4. ZŠ Jičín, 43 žáků
13. 11. Podzim, 2. ZŠ Jičín, 26 žáků
13. 11. Ochrana přírody, ZŠ Komenského, Nymburk, 53 žáků
15. 11. Nepůvodní druhy fauny, ZŠ Bělá, 49 žáků
15. 11. Naši plazi, ZŠ Bělá, 46 žáků
20. 11. Naši plazi, MŠ Volanice, 20 dětí
20. 11. Obojživelník a plaz roku, pro ZŠ Čachovice a Přerov n.L., 94 žáků
21. 11. Ochrana přírody,  ZŠ Přerov n.L., 37 žáků
22. 11. Naši plazi, MŠ Žlunice, 19 dětí
22. 11. Podzim, ZŠ Kněžice, 16 žáků
22. 11. Příběhy kamenů II, ZŠ Kněžice, 15 žáků
22. 11. Obojživelník a plaz roku, SZŠ Brandýs n.L., 23 žáků
25. 11. Ochrana přírody, ZŠ Komenského, Nymburk, 107 žáků
26. 11. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Dukelská, Mladá Boleslav, 43 žáků
27. 11. Příběhy kamenů I., ZŠ Kněžice, 17 žáků
27. 11. Podzim, ZŠ Kněžice, 15 žáků
28. 11. Válka prusko-rakouská 1866, ZŠ Bělá, 54 žáků
28. 11. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Přistoupim, 36 žáků
29. 11. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Bělá, 40 žáků
29. 11. Naši plazi, ZŠ Bělá, 46 žáků
29. 11. Ochrana přírody, ZŠ Bělá, 41 žáků
13. 12. Naši plazi, ZŠ Bělá, 64 žáků

3.4. Soutěže

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013
Porota hodnotila celkem 193 soutěžních prací, slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 16. června, zároveň byla otevřena výstava prací na prvních třech místech a těch, které získaly čestné uznání.

Přírodovědná soutěž
V letošním, tedy již 11. ročníku soutěže, bylo od 1. 6. do 31. 8. odevzdáno 119 vyplněných soutěžních listů. Otázky a úkoly byly tentokrát většinou zaměřeny na pozorování v muzejní zahradě a do jejich řešení se mohl pustit jednotlivec nebo třeba celá rodina.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí
I tato soutěž se konala už pojedenácté. Od 16. 6. do 31. 8. 55 soutěžících prokázalo, že si na výletě do skal opravdu všímali, kudy jejich cesta vede. Vzpomněli si i na ochránce a dobrého ducha Prachovských skal Pelíška a věnovali pozornost také historickým událostem, které se týkají těchto míst.

Soutěž - doplňovačka ve Vlastivědném sborníku Od Ještěda k Troskám, o. s. Paměť Českého ráje a Podještědí, 4 x ročně - ceny poskytuje a rozesílá MPČR

 Soutěž Po stopách televizních hrdinů
Probíhala ve dnech 1. 7. - 25. 8. v souvislosti se zahájením vysílání nového televizního kanálu ČT Déčko. Informační tabule TV byla umístěna v zahradě muzea. Soutěž přispěla k propagaci a zvýšení návštěvnosti muzea.
Princip soutěže:
ČT vytipovala 80 míst po celé ČR, která mohou děti s rodiči navštívit a dostat razítko do svého Stopáře. Po získání tří různých razítek vyhrálo 500 nejrychlejších cestovní batoh. Po získání šesti razítek bylo možné odeslat svůj Stopář a zařadit se tak do slosování o 10 tabletů.

 

3.5. Společenské a sportovní akce

„Na sv. Řehoře“

Žabí běh - jarní, 11. závod, 10. 3. v MPČR, 34 závodníků a doprovod,
soutěž o nejlepší žabí doplněk, trasy 2 km a 7 km
 
Čarodějnice na Prachově,
30. 4., „opékání hadů“
 
Železňák-Cidliňák,
5. ročník, 1. 5. v Železnici, 117 běžců
 
Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 147 lety
Setkání u stoletého pomníku
Centrální akce Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Propagační články v Jičínském deníku od 19. 4. seznamující veřejnost s historickými pomníky, s událostmi v obci Brada 29. 6. 1866 a s novými zajímavými exponáty v MPČR - modelem pruské lokomotivy a rakouského vojenského transportu. Pozvání na dopolední program na Bradech a odpolední na Prachově za účasti tradičních jednotek představujících armádu rakouskou, saskou a pruskou a to pěchotu, dělostřelectvo a jízdu.
Účast 11. května byla 140 vojáků, hudba 6. praporu polních myslivců, 250 diváků, vybrané dobrovolné vstupné 1 804 Kč
 
Butovský kros, 15. ročník byl 12. 7. závěrečným závodem 2. ročníku poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny). Z výsledků: v kategorii získal 1. místo Jan Šandera, v kategorii mužů 3. místo Martin Šandera 
 
Maraton Českým rájem, 3. ročník
44 běžců s doprovodem, 1 závodník z Polska a 1 původem z USA
 

Žabí běh - podzimní, 12. závod, 14. 10. v MPČR, 32 závodníků a doprovod

 Železnický kros, 5. ročník, 28. 10., 40 závodníků a doprovod

 3.6. Jiné aktivity

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby, převážně e-mailem nebo telefonicky. Bylo zodpovězeno 85 dotazů.

 

Sdružení Český ráj
Setkání na Hrubém Rohozci, 17. 4., zúčastnili se Marcela Šanderová, Milan Šandera, Romana Kočová
Za historií a technickými zajímavostmi Mnichovohradišťska a Mladoboleslavska, 30. 5., zúčastnili se Petr Lazurko, Romana Kočová

Obojživelník a plaz roku 2013
Natáčení pro ČT 2 do pořadu Chcete mě?
 
Zájmové kroužky 
Od 17. 9. 2013 pracují při MPČR dva zájmové kroužky a to Přírodovědný a kroužek Výlety do historie. Vedoucí kroužků jsou Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová. Do kroužků byli prostřednictvím letáků při osobních návštěvách ve školách pozváni žáci 2. - 5. tříd jičínských škol. K 31. 12. bylo v kroužcích celkem 17 členů.

 

4. Podpořené projekty

Setkávání s přírodou - podpořeno Královéhradeckým krajem od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2013

Cesty k poznávání - podpořeno Královéhradeckým krajem od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014

Žáby nejen v Žabím ráji - podpořeno ČSOP ve výběrovém řízení na podporu Pozemkových spolků

Tůňky v Prachovském sedle - podpořeno Správou CHKO Český ráj

Ekologické výukové programy pro Královéhradecký kraj

Vzpomínka na boje v Prachovském sedle - mimořádná podpora od hejtmana Královéhradeckého kraje a od Města Jičín

Výstava Skrytá krása v K-klubu podpořeno Městem Jičín

Prodloužený víkend - podpořeno Městem Jičín

Kroužky 2. výzva - podpořeno Městem Jičín

 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

Spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek pro Železnici a okolí, TJ Sokol Železnice, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Paměť Českého ráje a Podještědí.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr. Zdeněk Mrkáček, Oldřich Krsek, Ing. Vladimír Tekverk, Ing. Jan Mocek, Roman Mlejnek.

 

Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové

za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013.

 

6. Publicita

V roce 2013 byly postupně vytvořeny nové webové stránky MPČR, které umožňují operativnější využití.

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus - časopis Muzea přírody Český ráj (Vol. 8).

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

časopis Ekoton, články o činnosti, propagace programu

Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, doplňovačka s tajenkou na aktuální téma, propagace hlavních akcí muzea

Česká televize, informace a obojživelníku a plazovi roku byla zařazena do pořadu Chcete mě?

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinskydenik.cz, www.behej.com a webové stránky spolupracujících organizací byly využívány pro informace o připravovaných akcích a pro články a fotodokumentaci akcí.

 

7. Propagace

Program akcí MPČR 2013

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus

Webové stránky www.mpcr.cz

Leták Obojživelník a plaz roku 2013

Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku 2013

Plakáty a pozvánky k akcím

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží

Pracovní listy pro děti

Lentikulární kalendáříky na rok 2013, dva druhy

Seriál v Jičínském deníku k propagaci akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle

Pexeso Geopark Český ráj

Speciální omalovánky s obrázky obojživelníků a plazů a s veršíky, určené nejen pro pobavení, ale i pro poučení, 2. vydání

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00