Výroční zpráva 2014

 Obojživelníkem roku 2014 byla vyhlášena ropucha krátkonohá (Bufo kalamita), Plazem roku 2014 byla vyhlášena želva bahenní (Emys orbicularis).
Po celý rok probíhal projekt Cesty k poznávání a od 1.7. projekt Méně známý svět, oba podpořené Královéhradeckým krajem. Byla vytvořena čtvrtá keš Žabka královna.
ÚR ČSOP podpořila projekt Rozvoj Žabího ráje, takže byla zakoupena sekačka se záběrem 120 cm, která je využívána na pozemcích patřících do Žabího ráje. K Žabímu ráji přibyla Petrova louka v Prachovském sedle. Ve druhé výzvě v programu ČSOP Biodiverzita získal podporu projekt Žijí tu s námi? zaměřený na sledování výskytu ropuchy krátkonohé, čolka velkého a kuňky obecné v jičínském okrese.
Akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 148 lety se konala ve spolupráci s obcí Jinolice. Na realizaci této akce přispěl opět mimořádným darem hejtman Královéhradeckého kraje a město Jičín.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR připojilo k projektu města Jičína Prodloužený víkend.
Oba dva zájmové kroužky a to přírodovědný a historický rozšířily počet členů. Na okresním kole Zlatého listu v Dětenicích získala družstva nejmladších a mladších druhá místa. Daří se společné akce pro děti a rodiče. Činnost kroužků byla podpořena Královéhradeckým krajem (projekt Muzeum dětem) a městem Jičínem.
V měsících září, říjen a listopad se konaly výukové programy pro školy na základě zakázky Královéhradeckého kraje.
Pro oživení činnosti Klubu mládeže Cipísek se konal noční výsadek s cílem na Bradech.
Na výstavě betlémů byl po prvé vystaven a nabídnut návštěvníkům Prachovský betlém autorky Jany Moštkové z Brna.

----------------------

1. Členská základna
Občanské sdružení má k 31. prosinci  2014 9 členů. Přírodovědný kroužek 17 a historický 9 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti
V první místnosti byla část expozice věnována kořenovým krápníkům. Materiály dodal  a na vytvoření se osobně podílel odborný poradce Radek Mlejnek ze Správy jeskyň České republiky.

         2. 2. Zahrada
        
Do nového venkovního terária byly umístěny mladé agamy a ropuchy

 

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost
Muzeum bylo otevřenood 9. března do 30.dubna o víkendech a svátcích, od 1.května do 31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcéch, od 26. do 31. prosince denně, t. j. celkem 165 dnů.

Expozici na Prachově si prohlédlo celkem 1705 návštěvníků

Vzdělávacích, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo 4290 osob, z toho bylo 1149 účastníků programů pro školy.

 

3.2. Výstavy

3.2.1. Výstavy pořádané v Prachově

 Kořenové krápníky aneb Cesta proti gravitaci 2.5. – 31.8. ve spolupráci se Správou jeskyň České republiky, 2105 návštěvníků

Namaluj obojživelníka nebo plaza 2014 ropuchu krátkonohou nebo želvu bahenní – výstava výtvarných prací, 16.6. - 31.10., 1805 návštěvníků

Pozemkové spolky 5.7. – 25.7. před MPČR, výstavní panely byly zapůjčeny od ČSOP,  výstava volně přístupná, kvalifikovaný odhad  6000 návštěvníků

Výstava betlémů spojená s ruční výrobou prachovských voskových zvonečků, po prvé byl vystaven Prachovský betlém vytvořený paní Janou Moštkovou z Brna, 26.12. - 31.12., 139 návštěvníků, z toho 13 neplatících.

 

3.2.2.Výstavy pořádané v jiných zařízeních

Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši, 7. 1. – 7.2. v biografu Český ráj v Jičíně, komentovaných prohlídek se zúčastnilo 336 žáků a 17 pedagogů, volně přístupná v době otevírací doby biografu

Krásní ve vodě i na souši, 10. – 28.2. ve Vlastivědném muzeu v Železnici , komentovaných prohlídek se zúčastnilo 30 žáků a 4 pedagogové, volně přístupná v otevírací době muzea

Obojživelníci, 15.2. – 30.4. prodlouženo do 5.5. v Muzeu v Říčanech, dle evidence muzea 1522 návštěvníků.

Obojživelníci, červen 2014, část výstavy zapůjčena do Muzea v Teplicích v rámci výstavy Obojživelníci a plazi Krušných hor

 

3.3. Přednášky a exkurze

461 účastníků

22.1. Vetřelci – nepůvodní druhy fauny v ČR. 15 osob, Martin Šandera, Poděbrady
29.1. Budoucnost želvy bahenní v ČR, 40 osob, Martin Šandera, ZOO Praha
7.2. Skokani skřehotaví s deformovanými končetinami u Staré Lysé: působení pesticiců nebo ryb?, 50 osob, Martin Šandera na Ostravské univerzitě – Zoologické dny
20.2. Želva bahenní – Fytogeografie, příčiny vymizení a aktuální údaje o výskytu z BioLibu, 28 osob, Martin Šandera v Městském muzeu v Čelákovicích
20.2. Plaz roku 2014 a role osvěty, 28 osob, Šandera, Šanderová, v Městském muzeu v Čelákovicích
12.3. O živočiších a lidech, 11 osob, Martin Šandera, Poděbrady
13.3. Ne – ekologie za humny, u nás i v nás, 15 osob, Martin Šandera, Zámecký biograf v Poděbradech
24.3. Ocasatí, ještěři, želvy, 22 osob, Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, 22 osob, Martin Šandera,
16.4. Hrabanovské bažiny, Pístecká poušť, Polabské hory a jiné přírodní poklady Nymburska, 24 osob, Marin Šandera, Nymburk
7.5. Žabí koncert, 25 osob, exkurze v Lysé n.L., Martin Šandera
8.5. Jarní zpěv ptáků, 28 osob, Prachov, Zdeněk Mrkáček
11.6. Korfu:skrytý přírodní ráj a (ne)pravda o Durrellových vilách, 10 osob, Martin Šandera, Poděbrady
14.6. Želva bahenní v ČR, 18 osob, M. Šandera, Horní Blatná – konference ČHS
04.07. Geopark Český ráj, 11.osob, Marcela Šanderová, Prachov
16.08. Kudy prošel císařpán,30 osob, Petr Lazurko, Prachov
09.09. Přírodní poklady středního Polabí a zoologické výzkumy, 16 osob, Martin Šandera, Lysá n.L.
18.10. Komentování bitevní ukázky k roku 1866, 200 osob,  Petr Lazurko, Bílá Třemešná
24.9. Přírodní poklady středního Polabí, 8 osob, Martin Šandera, Poděbrady
19.11. Korfu: skrytý přírodní ráj a (ne)pravda o Durrellových vilách, 2 osoby, Martin Šandera, Nymburk
13.12. Jak se vlastně želva hledá?, 40 osob, Martin Šandera, Praha, Viničná 7

3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 1578 žáků a 99 pedagogů.

08.01. Obojživelníci. 4.ZŠ praktikum 22 žáků, 1 pedagog
13.01. Obojživelníci, 4. ZŠ 1.A,B,C, praktikum, 81 žáků, 4 pedagogové
16.01. Obojživelníci, 4.ZŠ 2.A,B,4.A, 74 žáků, 3 pedagogové
22.01. Obojživelníci, 3. ZŠ, 60 žáků, 3 pedagogové
24.01. Obojživelníci, 4. ZŠ 6. třída, 28 žáků, 1 pedagog
27.01. Obojživelník a plaz roku, MŠ Sokolská Český Brod, 37 dětí, 3p
29.01. Obojživelníci, ZŠ Soudná, 14 žáků, 2 pedagogové                   
                                   2.ZŠ 5. třída, 20 žáků, 1 pedagog
04.02. Obojživelník a plaz roku. PJZŠ Praha 4 7.A, B, C, 64 žáků, 3 p
07.02. Zima,Válka roku 1866, ZŠ Kněžice, 62 žáků, 4 pedagogové
13.02. Obojživelníci, ZŠ Železnice 4.,5. a 6. třída, 23 žáků. 3 pedagogové
19.02. Obojživelníci, ZŠ Valdice. 7 žáků, 1 pedagog
26.02. Není žába jako žába, ZŠ Soudná, 50 žáků, 5 pedagogů
26.02. Obojživelníci, 4.ZŠ 3.A,B, 37 žáků, 2 pedagogové
27.02.Příběhy kamenů. MŠ Volanice, 21 dětí, 1 pedagog          
                                       MŠ Žlunice, 13 dětí, 1 pedagog
27.02. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Pertoldova 1.A,B,C , 77 žáků, 4 p
04.03.Obojživelníci, Gymnázium Poděbrady, 32 studentů, 1 pedagog
11.03. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Pertoldova 3.A, B, družina, 67 žáků, 3 p
12.03. Zima, 2. ZŠ 1. třída, 27 žáků, 1 pedagog
19.03. Obojživelník a plaz roku, MŠ Kukučínova Praha, 65 dětí, 4 p
24.03. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Malé Svatoňovice, 30 žáků, 1 p
           Vývoj Země, ZŠ Malé Svatoňovice, 30 žáků, 1 p.
           Zajímavý svět, ZŠ Malé Svatoňovice, 30, 1 p
27.03. Obojživelník a plaz roku, ZŠ Pertoldova Praha 4, 9.B a 1-3, 53 žáků, 3 p
21.04. Jaro, 2.ZŠ, 2.A, 22 žáků, 1 pedagog
08.05. Bitva u Jičína 1866, pro ZŠ Kolín na Bradech, 30 žáků, 2 p
14.05. Bitva u Jičína 1866, pro ZŠ Šestajovice na Bradech, 47 žáků, 2 p
16.05. Bitva u Jičína  1866, pro ZŠ Pustá Kamenice v kempu Rumcajs, 11 žáků. 1 p
23.06. Geopark Český ráj, pro ZŠ Praha Prosek na Bradech, 38 žáků, 2 p
23.09. Bitva u Jičína 1866, pro ZŠ Lomnice n.P. na Bradech, 47 žáků. 2 p
25.09. Bitva u Jičína 1866, pro ZŠ Lomnice na Bradech, 48 žáků, 2 p
26.09. Geopark Český ráj, pro ZŠ Lomnice n.P. na Bradech, 48 žáků, 2 p'
04.10. Geopark Český ráj, pro Montessori Praha Na beránku na Bradech, 12 dětí a 18 dospělých
15.10. Obojživelník a plaz roku 2014, ZŠ Pečky speciální, 14 žáků, 3 p, Martin Šandera
22.10. Pelíškova zahrádka, ZŠ Kněžice, 33 žáků, 2 p
23.10. Pelíškova zahrádka, MŠ Valdice, 20 dětí, 1 p
24.10. Pelíškova zahrádka,MŠ Valdice, 45 dětí, 2 p
31.10. Podzim a Zajímavý svět, ZŠ Žehuň, 23 žáků, 2 p
05.11. Zajímavý svět, ZŠ Kněžice, 34 žáků, 2 p
06.11. Pelíškova zahrádka, MŠ Volanice, 15 dětí, 1 p
                                             MŠ Žlunice, 16 dětí, 1 p
11.11. Podzim 2. ZŠ 3. třída, 21 žáků, 1 p

 3.4. Soutěže

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013

Porota ve složení Alena Kaňková z Jičínského deníku, Marcela Lazurková a Marcela Šanderová z MPČR hodnotila celkem 493 soutěžních prací, slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 15. června, zároveň byla otevřena výstava prací na prvních třech místech ve všech kategoriích a prací, které získaly čestné uznání. Zúčastnili se MŠ Kukučínova z Prahy 4 Krče, MŠ Lázně Toušeň, ZUŠ Mnichovo Hradiště, 4. ZŠ Jičín, 2.ZŠ Jičín, školní družina 3.ZŠ Jičín, ZŠ Masarykova Železnice, ZŠ a MŠ Dětenice, ZŠ a MŠ Na Beránku Praha 4, ZŠ Praha Běchovice, První jazyková ZŠ Praha, ZŠ Bezno, ZŠ Stránčice, ZŠ Bakov nad Jizerou, ZŠ Toušeň, ZŠ Doubrava, ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, ZŠ U Říčanského Potoka Říčany, ZŠ Předměřice nad Labem, Gymnázium Lovosice, Speciální škola v Trutnově, ZŠ V Domcích Trutnov, 5. ZŠ Kolín, 28. ZŠ Plzeň , Výtvarný kroužek Zdeňka Kladno, školní družina ZŠ Železný Brod a jednotlivci z Prahy, Liberce, Sychrova, Nové Paky, Hodkovic, Loučně, Mnichovic, Mirošova, Vrchoviny a Jičína.

 

Přírodovědná soutěž
V letošním, tedy již 12. ročníku soutěže, bylo od 1. 6. do 31.8. odevzdáno 150 vyplněných soutěžních listů. Ze správných odpovědí bylo vylosováno 6 výherců drobných cen.

 

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí

I tato soutěž se konala už podvanácté. Od 15.6. do 31.8. 100 soutěžících odevzdalo soutěžní listy. Letos byla soutěž zaměřena jak na poznávání nádherných vyhlídek a soutěsek ve skalách, tak i na zajímavosti Prachovského sedla. Body získávali také ti, kdo znali dobrého ducha Prachovských skal – skřítka Pelíška. Plného počtu 8 bodů dosáhlo 41 soutěžících a z těch bylo 6 vylosováno a odměněno drobnými cenami.

3.5. Společenské a sportovní akce

Na sv. Řehoře – začátek jarní sezóny v přírodě i v muzeu
Žabí běh – jarní, 13. závod, 69 závodníků, 1 pes a doprovod – REKORDNÍ ÚČAST
20 běžců se žabím doplňkem, krásné počasí bez sněhu
 
Čarodějnice na Prachově
30.4. „opékání hadů“ , zúčastnili se rodiče a sourozenci s dětmi z kroužků
 
Železňák-Cidliňák 6. ročník
v Železnici 1. května, 120 běžců 
 
Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 148 lety
17. května, 70 členů tradičních historických jednotek, cca 150 diváků, 1582 Kč dobrovolné vstupné 

Letošní vzpomínka na bitvu u Jičína v roce 1866 prověřila připravenost a obětavost vojáků – členů tradičních historických jednotek i pořadatelů.
Dopolední program v obci Jinolice se vydařil. Za velkého zájmu občanů proběhl pochod jednotek a pietní akt u pomníku v obci. Bojové scény si vojáci i diváci užili při přesunu polní cestou k pomníku nedaleko rybníka Vražda, kde také položili kytici.
Návštěvníci, kteří se nezalekli počasí v Prachovském sedle, viděli v krásných přírodních kulisách občas zakrytých nejen dýmem ze zbraní zesíleným použitou pyrotechnikou, ale i záclonami deště, poutavou bitevní ukázku. Techniku a taktiku válečného střetu v předminulém století předvedli rakouští a pruští pěšáci, pruská gardová pěchota a granátníci, polní myslivci rakouští i saští a hraničáři. Rakouské dělostřelectvo reprezentovala tři děla.
Nechyběly ani dámy a děti v dobovém oblečení.
Program přinášející divákům i účinkujícím spoustu zážitků, byl večer ukončen rozsvícením svíček u pomníků v Prachovském sedle na památku všech statečných vojáků prusko-rakouské války.

 
Butovský kros 16. ročník byl 11. 7. závěrečným závodem 3. ročníku poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny).
Výsledky poháru BEJK:
v kategorii předškolákú byl z 209  účastníků na prvním místě Michal Vejvoda z Jičína,
v kategorii školáků byla z 241 účastníků na prvním místě Diana Munzarová z AC Jičín,
v kategorii mládeže byl z 29 účastníků na prvním místě Zdeněk Zikmund ze Sportcentra Jičín,
mužů do 59 let se zúčastnilo 223, zvítězil Michal Vejvoda z TJ Sokol Jičín,
mužů od 60 let výše se zúčastnilo 56, zvítězil Jiří Čivný ze Slovanu Liberec,
žen do 44 let bylo 67, jako první se umístila Jana Škorpilová ze Sportcentra Jičín,
žen od 45 let výše bylo 20, zvítězila Blanka Paulů z Maratonstavu Úpice
Celkem bylo hodnoceno 845 běžců, hodnocení provedl Martin Šandera.
 
Rájmaraton 4. ročník, 10.8.2014
Zúčastnilo se 58 běžců, z toho 4 Poláci. V kategorii mužů (33 startujících) zvítězil David Kunčar ze Spartaku Praha 4,
v kategorii žen (9 závodnic) vytvořila první Jana Krausová  z Glassmanu Teplice Děčín časem pod 4 hodiny
ženský traťový rekord. Mezi 16 veterány (50 let a starší) zvítězil Roman Otta z klubu Bergama of Norway z Vrchlabí.
 

Žabí běh - podzimní , 14. závod

12. 10. v MPČR,celkem 47 závodníků a doprovod, v hlavním závodě na 7,129 km měla nejlepší odhad Jitka Turčínová z Jičína, v doprovodném závodě na 1,6 km zvítězila Lucie Nevlidová z Agrogardu, v kategorii pracovníků MPČR byl první Jan Šandera.

 

Železnický kros 6. ročník

28. 10., 56 závodníků a doprovod, vítězem se stal Miroslav Balatka z Jilemnice.

 

3.6. Jiné aktivity

Audiovizuální program před muzeem

v době letní sezóny denně

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby, převážně e-mailem nebo telefonicky. Bylo zodpovězeno 85 dotazů. Martin Šandera a Petr Lazurko se zúčastnili semináře v Praze pořádaném organizací STEP.

Výtvarné dílny pro děti i dospělé
13.4. Velikonoční zajíčci 24 osob ze zájmových kroužků
20.4. Velikonoční žabí dílna – originální vajíčko – pro veřejnost
30.11. Adventní věnce s postavičkami betléma, 26 osob ze zájmových kroužků
26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků – pro veřejnost

 Jak se žilo vojákům ve třicetileté válce
16.8. ukázky šermířů „Dělostřelci Kryštofa Haranta 1619“ se zapojením veřejnosti doplněné vystoupením břišní tanečnice

 Zapůjčení a obsluha audiovizuální techniky

30.5. Otevření stálé expozice k roku 1866, 20 osob, Petr Lazurko, Mimoň
7.6. Centrální akce Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, 20 osob, Petr Lazurko, Kuřívody
 

Obojživelník a plaz roku 2014

Reportáž pro Český rozhlas, vysílání Leonardo
Reportáž pro Českou televizi Déčko, pořad Tamtam – natáčení v muzejní zahradě 1.10. s dětmi z přírodovědného kroužku
Reportáž pro Českou televizi, pořad Chcete mě? – natáčení v Pečkách a v Lysé n .L. 15.10.
 
Zájmové kroužky
Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin, historický kroužek každý čtvrtek ve stejnou dobu.
Vedoucí kroužků jsou Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová. K 31. 12. 2014 bylo v kroužcích celkem 26 členů.
  

4.Podpořené projekty
Cesty k poznávání – podpořeno Královéhradeckým krajem od 1.července 2013 do 31.prosince 2014
Méně známý svět – podpořeno Královéhradeckým krajem od 1.července 2014
Muzeum dětem – podpořeno Královéhradeckým krajem v oblasti volnočasových aktivit
Rozvoj Žabího ráje – podpořeno ČSOP ve výběrovém řízení na podporu Pozemkových spolků
Žijí tu s námi? – podpořeno ČSOP v programu Biodiverzita 2. výzva
Tůňky v Prachovském sedle – CHKO Český ráj
EVP pro Královéhradecký kraj
Vzpomínka na boje v Prachovském sedle – mimořádná podpora od hejtmana Královéhradeckého kraje a od Města Jičín
Výstava Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši v biografu Český ráj v Jičíně - podpořeno Městem Jičínem
Prodloužený víkend – podpořeno Městem Jičínem
Kroužky – podpořeno Městem Jičínem

 5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

        Spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Vlastivědné     muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, TJ Sokol Železnice, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever,  tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr.Zdeněk Mrkáček, Oldřich Krsek, Ing. Vladimír Tekverk,
Ing. Jan Mocek, Radek Mlejnek, Marcela Nováková.

 Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové
za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014.

 

6. Publicita
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus
  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník
v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.
Nové noviny
Jičínské výletní noviny
Kulturní měsíčník KAM
vydávaný MIC Jičín
Ekoton
Česká televize
Český rozhlas
Webové stránky
www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.

 

7. Propagace.
Program akcí MPČR 2014.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Facebook MPCR
Leták Obojživelník a plaz roku 2014
Leták Žabí ráj
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2014 dva druhy.
Prachovský betlémKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!