Výroční zpráva 2015

 

Obojživelníkem roku 2015 byl vyhlášen čolek horský (Ichthyosaura alpestris), Plazem roku 2015 byla vyhlášena zmije obecná (Vipera berus).
Na Prachově proběhlo základní a krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Ve svých kategoriích zvítězila družstva nejmladších a mladších z kroužků MPČR, mladší postoupili do národního kola.
V historickém kroužku vznikla kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.
Pro práce v muzejní zahradě a ve spolku Žabí ráj se podařilo získat pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v Jičíně.

 Po celý rok probíhal projekt Méně známý svět, Poznávání a prožitky na Prachově, od 1. 7. projekt Zážitky v přírodě, všechny podpořené Královéhradeckým krajem. Kromě toho podpořil Královéhradecký kraj krajské kolo soutěže Zlatý list a ekologické výukové programy pro školy.
Akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 149 lety, byla rovněž podpořena a to Královéhradeckým krajem v rámci projektu Živá historie Jičínska.
Podporu Státního fondu životního prostředí získal projekt Živá zahrada s počátkem realizace 1.6.
ÚR ČSOP podpořila projekt Nové možnosti v Žabím ráji.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR připojilo k projektu města Jičína Prodloužený víkend.
Město Jičín podpořilo tradiční zimní výstavu Plazi – naši sousedé i spolubydlící v biografu Český ráj, činnost zájmových kroužků, základní kolo soutěže Zlatý list a spolufinancovalo projekt Živá historie Jičínska.

----------------------

1. Členská základna

Občanské sdružení má k 31. prosinci 2015 9 členů. Přírodovědný kroužek 18 a historický 10 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

V první místnosti byla umístěna nová vitrína, do které byly instalovány vycpané sovy.
Expozice 1866 byla obohacena ukázkami nových zbraní a to pruské jehlovky a rakouské poddůstojnické šavle. V muzeu byla také umístěna kamenná sekerka vyrobená dětmi na „Zlatém listu“ stejným způsobem jako ji vyráběli naši předci.

2. 2. Zahrada

         V rámci projektu „Živá zahrada“ byl zřízen „Budkovník“, kde lidé mohou sledovat různé druhy budek pro ptáky a sovy. Dále bylo instalováno krmítko pro veverky, domeček pro ježka, úkryt pro savce, domeček pro kachny a domky pro čmeláky. Byl zakoupen druhý kompostér na kompostování hnoje od králíků a morčat a zároveň pořízen vermikompostér s žížalami jako ukázka domácího kompostování. Nově bylo instalováno solární čerpadlo, na kterém se demonstrují výhody a nevýhody solárních technologií. Bylo zakoupeno podvodní osvětlení, jedno bylo instalováno v jezírku u zvířat, tři pak v prosklené tůni. Toto osvětlení zatraktivnilo pozorování živočichů v jezírkách v noci i ve dne.

 3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřenood 8. března do 30.dubna o víkendech a svátcích, od 1.května do
31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcích, od 26. do 31. prosince denně, t. j. celkem 160 dnů.
Návštěvnost činila celkem 5 903 osob.
Vzdělávacích, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo 4 414 osob, z toho bylo 1 146 účastníků programů pro školy.

3.2. Výstavy

 

Od do

Název

Místo

 

Počet návštěvníků

16.2. -16.3.

Plazi – naši sousedé i spolubydlící

Biograf Český ráj

 

1. 5. – 15. 8.

Plazi

Městské muzeum Františkovy Lázně, hrad Seeberg – výstava velkoformátových fotografií

 

15. 6. – 31.10

Namaluj obojživelníka nebo plaza 2015

Muzeum přírody Český ráj

 

2. 9. – 2. 11.

Plazi

Muzeum Říčany - výstava velkoformátových fotografií doplněná o ukázku živých zástupců

 

26.12 – 31.12

Výstava betlémů

Muzeum přírody Český ráj

 

Komentovaných prohlídek výstav se zúčastnilo se 1067 žáků a 114 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

16.2. – 16.3.

Plazi- naši sousedé i spolubydlící

Biograf Český ráj

443

37

480

23.3. - 23.6.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

624

77

701

  3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 432 osob

 

 

Název

Místo

přednášející

Celkem:

12.2.

Počínající projekty zachování ropuchy krátkonohé a želvy bahenní v ČR

Brno,

Konference Zoologické dny

Martin Šandera

70

4. 3.

Česká batrachofauna a herpetofauna v ohrožení

Zoo Ostrava

Martin Šandera

75

10.3.

Jak se vlastně želva hledá

ZOO Ohrada

Martin Šandera

29

21.4.

Pozvání na Prachov

Nymburk

Městská knihovna

Martin Šandera, Petr Lazurko, Marcela Šanderová

12

23.4.

Pochod

Kadetní setniny

Jičín

Petr Lazurko

11

29. 4.

Česká herpetofauna v ohrožení

Městské muzeum Františkovy Lázně

Martin Šandera

15

7. 5.

Žabí koncert I - Proč nemají žáby z Hladoměře stehýnka? Záhada odhalena

Stará Lysá

Martin Šandera

33

10.5.

Jarní zpěv ptáků

Prachov

Zdeněk Mrkáček

25

14. 5.

Lysá n. L.

Žabí koncert II

Martin Šandera

30

15.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Petr Lazurko

55

4. 9.

Exkurze– Za plazy Říčan

Říčany

Martin Šandera

25

5.11.

Želva bahenní v ČR

Nasavrky pro AOPK ČR

Martin Šandera

52

 3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 1070 žáků a 76 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

 

Název

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

Vývoj Země

26

1

27

Naši plazi

61

3

64

Skáče žabka

270

27

297

Naši obojživelníci

32

1

33

Pelíškova zahrádka

195

16

211

Válka 1866

111

7

118

Příběhy kamenů

66

5

71

Naši obojživelníci a plazi

44

2

46

Život v tůňkách

20

1

21

Obojživelník a plaz, Exkurze P.s.

11

1

12

Podzim

24

1

25

Netopýři

27

1

28

Kam s ním

19

1

20

Geopark Český ráj

12

2

14

Žabka královna

37

2

39

Papír

63

3

66

Vánoce

52

2

54

 

3.4. Soutěže

 Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015
Porota ve složení Alena Kaňková z Jičínského deníku, Marcela Lazurková a Marcela Šanderová z MPČR hodnotila celkem 537 soutěžních prací, slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 21. června, zároveň byla otevřena výstava prací na prvních třech místech ve všech kategoriích a prací, které získaly čestné uznání. ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ Kubatova České Budějovice, ZŠ Písnická v Praze 12, ZŠ Slatiny, 2.ZŠ Adolfová a  školní družina, 4. ZŠ Zelingerová a Hnízdilová, 3.ZŠ školní družina výtvarný kroužek Zdeňka Kladno, ZUŠ Mnichovo Hradiště, ZUŠ  Mníšek pod Brdy.                                                                                                                           

 

Přírodovědná soutěž
Byla zaměřena na rostliny a zvířata nacházející se v muzejní zahradě. Takže ten, kdo neznal odpověď na některou z otázek, určitě našel při procházce zahradou řešení. Zúčastnilo se 121 soutěžících. Bylo vylosováno 5 výherců drobných cen.

 

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí
V první podzimní den
23. září byla vyhodnocena Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí. Přímo v muzeu byla odevzdána většina soutěžních listů, někteří využili i možnost zaslání poštou nebo internetu. Zúčastnili se jednotlivci, dvojice i větší kolektivy a prokázali, že putování krásnou přírodou jim přináší radost i poznání. Ze všech 82 správných odpovědí bylo vylosováno 5 výherců drobných cen.

 3.5. Zájmové kroužky

3.5.1. Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužků jsou Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová.
Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže „Zlatý list“ Muzeum do soutěže poslalo tři šestičlenná družstva. Dětem se podařilo postoupit z místního kola na kolo krajské a v kategorii nejmladší se staly mistry kraje. Družstvo mladších vyhrálo krajskou soutěž a mohlo tak reprezentovat Královéhradecký kraj na Národním kole v Náměšti nad Oslavou, kde se setkalo s nejlepšími družstvy z celé ČR, a umístilo se na krásném 10. místě.

3.5.2. Historický kroužek

Historický kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužku  je Mgr. Petr Lazurko.
V rámci Historického kroužku byly pořízeny kadetní uniformy Jičínského pěšího pluku č. 74. zřízeného v roce 1860, doplňovací oblastí pluku byl Jičín, kde měl pluk i kasárna, a jeho okolí. Jeho prvním majitelem byl polní zbrojmistr Johan hrabě Nobili a jeho první nasazení bylo v roce 1866 za války prusko-rakouské, kdy byl jeden prapor nasazen v Německém spolku u Aschaffenburgu a další tři absolvovaly bitvy u České Skalice a Hradce Králové. Kadeti byly vychovávání, aby byli čestní a hrdí na svou jednotku, jejíž členy jsou povinni bránit.Bylo pořízeno 10 kadetních uniforem, skládajících se z: saka, kalhot, nákrčníku a kšand. Děti si v uniformách zkouší, jak se asi měl takový voják, a pohybují se jako vojsko. Jde nám také o sepětí dětí s regionem, aby si lépe uvědomovaly, že žijí na druhém největším bojišti prusko-rakouské války 1866, a že v našem okolí se nachází řada míst, kde jsou vojáci pohřbeni.
Kadetní setnina byla oficiálně založena 9. 4. 2015
. Děti si navrhly vlastní znak setniny. Ne webových stránkách byla spuštěna nová podstrání s Kadetní setninou. Děti následně v uniformách vystupovaly v rámci kroužku nebo na veřejnosti na akci v Jičíně. Zároveň ale začaly jezdit na akce k roku 1866, neboť mají uniformy právě k tomuto období. Tím byla zahájena nová činnost kroužku a to aktivní účast na historických akcích v uniformách. Aktivita v tomto směru neunikla pozornosti dospělých z tradičních historických jednotek a dětem byly následně zapůjčeny další předměty.
Josef Votrubec z 73. pěšího pluku z Železnice zapůjčil polní čepici mužstva.
Českomoravský KVH Předměřice nad Labem kadetům zapůjčil buben s paličkami.
Paní Iva Mokrá
věnovala na základě činnosti Kadetní setniny Muzeu dokonce  deník vojáka Jičínského pěšího pluku číslo 74.
Následně byl  pořízen jeden kus závěsu k šavli a pásku, popruhu pro bubeníka.

  3.5.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

 
Datum 
Název akce 
Akce pro veřejnost 
Počet účastnících se  členů 
9.4.2015
První zkouška uniforem Prachov 
NE 
8 
16.4.2015 
Kadeti Prachov 
NE 
7+1 
23.4.2015 
Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74. v Jičíně
ANO 
8+1 
21.5.2015 
Příprava na Manévry Chlum 2015 
NE 
5 
23.5.2015 
Manévry Chlum 2015
ANO 
5 
4.7.2015 
Vzpomínkové akce 149. výročí bitvy u Hradce Králové
ANO 
1 
15.8.2015 
Kudy prošel císařpán 2015
ANO 
2 
9.9.2015 
Kadetní setnina a Přírodovědný kroužek na Jičíně městu pohádky
ANO 
6+1 
19.9.2015 
Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 149 lety
ANO 
7+1 
31.10.2015 
38. valná hromada Komitétu 1866 - Dušičky 2015
ANO 
2 
7.11. 2015 
Den válečných veteránů Předměřice n. L.
ANO 
4 
Poznámka: +1 znamená účast dospělého v uniformě, zúčastnil se Petr Lazurko

 3.6. Společenské a sportovní akce

 Na sv. Řehoře – začátek jarní sezóny v přírodě i v muzeu

Žabí běh – jarní, 15. závod, hlavním organizátorem byl Klub mládeže Cipísek, 47 závodníků

 

Čarodějnice na Prachově

30.4.  zúčastnili se rodiče a sourozenci s dětmi z kroužků

 Železňák-Cidliňák 7. ročník, hlavním organizátorem byla TJ Sokol Železnice

v Železnici 1. května, 125 běžců  Na stupních vítězů se předávaly diplomy, perníkové medaile a zajímavé ceny, ze kterých se děti opravdu radovaly. Závod byl podpořen městem Železnice a v rámci projektu Sportuj s námi Českou unií sportů.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 149 lety

19. září, 80 členů tradičních historických jednotek, cca 200 diváků

Letošní vzpomínka na bitvu u Jičína v roce 1866 proběhla ve spolupráci s obcí Holín, dopolední program se odehrával v Horním Lochově za velkého zájmu veřejnosti. Odtud se vojáci pěšky přesunuli na Prachov. Diváci si zde mohli prohlédnout repliky křížů, které v roce 1866 označovaly hroby rakouských nebo pruských vojáků. Program vrcholil tradičním pietním aktem a bitevní ukázkou. Vojáci chválili vznik kadetní setniny, které v Muzeu přírody Český ráj tento rok vznikla. Při bitevní ukázce, byl v Prachovském sedle poprvé použit oheň za dohledu dobrovolných hasičů obce Holín. Mezi novými účastníky byla jednotka z Brna, což dokládá i kvalitu a oblibu této akce nejen v nejbližším okolí.

 

Butovský kros 17. ročník byl 11. 7. závěrečným závodem 4. ročníku poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny), hlavním organizátorem byl Klub mládeže Cipísek

Výsledky poháru BEJK:

v kategorii předškolákú byl z 204 účastníků na prvním místě Nikola Jenčková z Jičína,

v kategorii školáků byla z 223 účastníků na prvním místě Nela Munzarová z AC TJ Jičín,

v kategorii mládeže byl z 31 účastníků na prvním místě Vojtěch Sehnal z KO Poděbrady,

mužů do 59 let se zúčastnilo 255, zvítězil Michal Vejvoda z TJ Sokol Jičín,

mužů od 60 let výše se zúčastnilo 48, zvítězil Karel Trejbal z SKP Mladá Boleslav,

žen do 44 let bylo 80, jako první se umístila Jana Škorpilová ze Sportcentra Jičín,

žen od 45 let výše bylo 26, zvítězila Blanka Paulů z Maratonstavu Úpice

Celkem bylo hodnoceno 867 běžců, hodnocení provedl Martin Šandera.

 Maratón Českým rájem 5. ročník, 10.8.2014

Zúčastnilo se 55 běžců, velmi horké počasí s teplotou až 34°C odradilo mnohé i předem přihlášené běžce. V kategorii mužů zvítězil Josef Veber z LK Tatran Chodov z Brodců, v kategorii žen byla první Jitka Černá z Poděbrad. Mezi  veterány (50 let a starší) zvítězil Miroslav Kucko z Liberce. Absolutní vítěz a vítězka dostali navíc čertovský pekelný dar „za trest“ v podobě pytle dřevěného uhlí. Na trati byli nejkratší čas a moc se neohřáli, tak aby jim to nebylo líto a mohli se zahřát alespoň u ohýnku při grilování. Miroslav Vostrý (MK Kladno) si stejně jako loni dopřál „dvojboj“, kdy v sobotu uběhl Rajecký maraton na Slovensku, přes noc cestoval a v neděli si na „pohodu vyklusal“ Maraton Českým rájem. Oceněn byl i za úspěšné absolvování všech pěti ročníků Maratonu Českým rájem.

Žabí běh – podzimní, 16. závod, hlavním organizátorem byl Klub mládeže Cipísek

Zúčastnilo se 56 lidí, 17 dětí i dospělých absolvovalo běh se žabím doplňkem. Slunečné počasí, teplota 9 °C a suché cesty tentokrát bez bláta přispěly k pohodě běžců i doprovodu. Potěšitelný je i větší počet startujících z okolí a to především z Jičína.V cíli všechny potěšil účastnický list s obrázkem ze  závodu. Mnozí využili i možnost prohlídky Muzea přírody Český ráj.

 Železnický kros 7. ročník, 28.10, hlavním organizátorem byla TJ Sokol Železnice

Celkem 67 běžců se vydalo na pokyn startéra, místostarosty Jiřího Kazdy, na nádhernou, avšak nelehkou 12 km trasu kolem Železnice.

3.7. Jiné aktivity

 Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby, převážně e-mailem nebo telefonicky.

 Výlet do ZOO Chleby a na Labyrint do Lysé nad Labem, hlavním organizátorem byl Klub mládeže Cipísek

4.3.,na stanovištích otázky o Dr. Bedřichu Hrozném

 Želva bahenní v ČR, seminář 10.3. v ZOO Ohrada, hlavní pořadatel Herpeta

za MPČR se zúčastnily 4 osoby

 Obojživelník a plaz roku 2015 – propagoval Martin Šandera

Snídaně s Novou – 2x

12.3. Národní den žab

 Základní kolo soutěže Zlatý list 17.4.
Na stezce 2 km dlouhé na 8 stanovištích prokázali mladí přírodovědci ve věku od šesti do patnácti let svoje znalosti o Geoparku Český ráj, o horninách i zkamenělinách, o ptácích, plazech a obojživelnících, o lesních stromech, ochraně přírody i ekologii.

 Reportáž pro Českou televizi, pořad Chcete mě?

 3.5. v zahradě Muzea přírody Český ráj

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list 15.5.,
144 dětí z oddílu Strom Dětenice, ze ZŠ Husova z Jičína, ze ZŠ Sion, ZŠ a MŠ Úprkova, z Prvního soukromého jazykového gymnázia a DDM z Hradce Králové,ze ZŠ Kněžice, ZŠ Černčice, ZŠ Komenského z Nového Města nad Metují a ze ZŠ Komenského z Náchoda. Stanoviště: ornitologie, geologie, botanika, herpetologie, batrachologie, ochrana přírody a ekologie a  Geopark Český ráj.V cíli se výsledky dvou hlídek, které tvořily jedno družstvo, sčítaly.
Doprovodný program - přírodopisné filmy v klubovně a návštěvu muzejní zahrady zajišťovali a informace k nim poskytovali členové zájmových kroužků MPČR.
Na uspořádání akce se podílelo 21 dospělých včetně odborníků  RNDr.Zdeňka Mrkáčka, Mgr. Ivy Svobodové, RNDr. Tomáše Řídkošila, RNDr. Václava Zieglera, za MPČR byli Marcela Lazurková, Mgr. Petr Lazurko, RNDr. Martin Šandera, PH.D, Ing. Milan Šandera a Ing. Marcela Šanderová.Všichni soutěžící dostali diplom a drobné ceny, první tři družstva navíc krásné keramické medaile a další drobné předměty. Zvítězili nejmladší Radka Kejvalová, Jáchym Snopek, Jan Šandera, Jasmína Laloušková, Bára Šírová a Zuzana Čmejlová, mladší  Matěj Kaván, Jiří Matouš, Anna Vrcková, Matyáš Pour, David Boček, obě družstva z Muzea přírody Český ráj. Starší  Vojtěch Flora, Lenka Hamanová, Lucie Hamanová, Eva Voláková a Michaela Bobková z oddílu Strom Dětenice.

Audiovizuální program před muzeem

v době letní sezóny denně

nové: Prodloužené víkendy- 12 upoutávek, Zmije obecná, Sedmiletka – bramborová válka, spot na sportovní akce a na novinky, videa o kroužcích.

Setkání na Prachově
17. - 19. 7., valná hromada HERPETA a 30. konference České herpetologické společnosti

Jičín- město pohádky
10. -12.9. v Zámeckém parku v Jičíně, 516 dětí, 35 pedagogů a cca 40 rodičů s dětmi.
Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku se zúčastnila zahajovacího průvodu festivalu Jičín město pohádky. Kadetní útvar po prvé pochodoval i se svým bubeníkem, kluci v kadetních uniformách tedy byli nejenom dobře vidět ale i slyšet. V zadní části formace pak šly děti z kroužků Muzea přírody Český ráj, kde kadetní setnina vznikla.
Od čtvrtka do soboty v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde si děti i dospělí mohli ověřit svoje vědomosti v zábavné přírodovědné soutěži Žabka královna, anebo v historické Poznáš krále. Všem soutěžícím radili a pomáhali kadeti nebo děti Přírodovědného kroužku.

dborná konference k 60. výročí vyhlášení CHKO Český ráj, „Český ráj to na pohled“

ve školicím středisku Trosky v Troskovicích, 10.10.

Zúčastnil se Petr Lazurko

 

Výsadek 2. ročník, hlavní organizátor Klub mládeže Cipísek

7.11., cíl Obecní hospoda Šárovcova Lhota

 Výtvarné dílny pro děti i dospělé – vedla Marcela Lazurková

28.11. Adventní dílna – výroba adventních věnců s čerty ze sušeného ovoce

26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků – pro veřejnost

 4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

        Spolupracující organizace: Klub mládeže Cipísek, HERPETA – ČAOVOP, Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, TJ Sokol Železnice, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever,  tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr .Zdeněk Mrkáček, RNDr. Václav Ziegler, RNDr. Tomáš Řídkošil, Ing. Vladimír Tekverk, Ing. Jan Mocek.

 Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové

za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015.

5. Publicita

 Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Nové noviny, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

Česká televize, Český rozhlas, Hitrádio Magic

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook MPCR: https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks

  6. Propagace

Program akcí MPČR 2015.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2015
Leták Žabí ráj
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2015 dva druhy.
Prachovský betlémKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!