Výroční zpráva 2016

 

Obojživelníkem roku 2016 byla vyhlášena rosnička zelená (Hyla arborea), Plazem roku 2016 byla vyhlášena ještěrka zelená (Lacerta viridis).
MPČR se aktivně podílelo na tvorbě a průběhu vzpomínkových akcí k Prusko-rakouské válce roku 1866 v Jičíně.

Muzeum přírody Český ráj se změnilo z občanského sdružení na zapsaný spolek v Rejstříku spolků Krajského soudu v Hradci Králové.
Na Prachově proběhlo základní a krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Ve svých kategoriích zvítězila družstva nejmladších, mladších a starších z kroužků MPČR, mladší a starší postoupili do národního kola.

Historický kroužek - Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74. se  zúčastnila 44 akcí pořádaných ke 150 výročí prusko-rakouské války.
Pro práce v muzejní zahradě a ve spolku Žabí ráj se znovu podařilo získat pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v Jičíně.

Po celý rok probíhal projekt Zážitky v přírodě, Příroda a hirtorie na Prachově, od 1. 7. projekt Voda v přírodě, všechny podpořené Královéhradeckým krajem. Kromě toho podpořil Královéhradecký kraj krajské kolo soutěže Zlatý list.
Akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 150 lety byla rovněž podpořena Královéhradeckým krajem v rámci projektu 150. výročí bojů na Prachově.
ÚR ČSOP podpořila projekt Žabí ráj 2016 a poskytla dotaci na krajské kolo Zlatého listu.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína Prodloužený víkend.
Město Jičín podpořilo tradiční zimní výstavu Zajímavý svět v biografu Český ráj a výstavu Živá historie v Knihovně Václava Čtvrtka, činnost zájmových kroužků, základní kolo soutěže Zlatý list a poskytlo dotaci na vybavení Kadetní setniny.
Město Železnice podpořilo běhy Železnák- Cidliňák a Železnický kros, jejichž hlavním pořadatelem  bylo MPČR.
 

----------------------

1. Členská základna

Občanské sdružení má k 31. prosinci 2016 10 členů. Přírodovědný kroužek 18 a historický 12 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Ve třetí místnosti byla umístěna figurína pro vystavení historické uniformy. Sbírka muzea byla rozšířena o součást výzbroje mušketýra z dob třicetileté války „Apoštoly s prachovnicí“ darovanou panem Štěpánem Zemanem z Jičína.

2. 2. Zahrada

         V zahradě byly provedeny úpravy tří menších jezírek. Jedno z jezírek bylo zvětšeno pro bahenní rostliny, dvě jezírka byla rekonstruována pro potřeby pro potřeby projektu Voda je život. Zároveň došlo k vybudování čtyř koryt s různými vlastnostmi pro ukázku vsakování vody.

 3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno od 13. března do 30.dubna o víkendech a svátcích, od 1.května do 31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcích, od 26. do 31. prosince denně, t. j. celkem 165 dnů.
Návštěvnost činila celkem 5654 osob.

3.2. Výstavy

 

Od do

Název

Místo

 

Počet návštěvníků

18.1. -5.2.

Zajímavý svět – výstava fotografií ze života vodního hmyzu

Biograf Český ráj

 2500

3. 2. – 4. 3.

Živá historie – fotografie pořízené na rekonstrukcích bitev 1866 v ČR i zahraničí v rozmezí 2005 – 2015 (To nejlepší za 10 let.)

Vlastivědné muzeum v Železnici

 ?

5. 5. – 30.6

Živá historie – fotografie pořízené na rekonstrukcích bitev 1866 v ČR i zahraničí v rozmezí 2005 – 2015 (To nejlepší za 10 let.)

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

 ?

18. 6. – 31.10

Namaluj obojživelníka nebo plaza 2016

Muzeum přírody Český ráj

1761

18. 6. – 31.10

Výstava k 10 letům soutěže „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku“

Muzeum přírody Český ráj

1761

18. 6. – 31.10

Živá historie – fotografie pořízené na rekonstrukcích bitev 1866 v ČR i zahraničí v rozmezí 2005 – 2015 (To nejlepší za 10 let.)

Muzeum přírody Český ráj

 1500

26.12 – 31.12

Výstava betlémů (Vojáci v betlémě)

Muzeum přírody Český ráj

 119

Komentovaných prohlídek výstav se zúčastnilo se 1067 žáků a 114 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

18.1. -5.2.

Zajímavý svět – výstava fotografií ze života vodního hmyzu

Biograf Český ráj

549

37

586

5. 5. – 30.6

Živá historie – fotografie pořízené na rekonstrukcích bitev 1866 v ČR i zahraničí v rozmezí 2005 – 2015 (To nejlepší za 10 let.)

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

25

1

26

23.3. - 23.6.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

222

9

231

  3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 789 osob

 

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

5.2.

Prusko- rakouská válka 1866 -  Všeobecná přednáška, sledující Prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, průběh s boji v Čechách, Německu a Itálii až po její důsledky. Nechybí ani ukázky zbraní a uniforem. 

Vlastivědné muzeum v Železnici

Petr Lazurko

41

10. 3.

Prusko- rakouská válka 1866 -  Všeobecná přednáška, sledující Prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, průběh s boji v Čechách, Německu a Itálii až po její důsledky. Nechybí ani ukázky zbraní a uniforem. 

Muzeum Dvůr Králové nad Labem

Petr Lazurko

30

18.3.

Jičínský pěší pluk číslo 74 a jeho osudy od založení v roce 1860 až po válečný rok 1866. - Jedná se o jednotku doplňovanou v okresech: Semily, Libáň, Jičín, Lomnice, Nová Paka, Jilemnice, Rokytnice, Vrchlabí, Hostinné, Trutnov, Maršov, Žacléř, Hořice,Nový Bydžov, Karlův Městec, Chlumec, Polička, Broumov, Náchod a Králové Dvůr.
Čím si vojáci z této jednotky prošly.

Knihovna Pecka

Petr Lazurko

14

5.4.

Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866 - Prusům vyhrála válku jehlovka.  Pro Čechy válka neměla žádný význam. Tyto a jiné omyly, které se stále tradují mezi lidmi, budou vyvráceny ve specielní přednášce.

Polabské muzeum Poděbrady

Petr Lazurko

15

7.4.

Pochod Kadetní setniny

Jičín

Petr Lazurko

100

21. 4.

Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866 -Prusům vyhrála válku jehlovka.  Pro Čechy válka neměla žádný význam. Tyto a jiné omyly, které se stále tradují mezi lidmi, budou vyvráceny ve specielní přednášce.

Muzeum Dvůr Králové nad Labem

Petr Lazurko

20

29.4.

Prusko- rakouská válka 1866 -  Všeobecná přednáška, sledující Prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, průběh s boji v Čechách, Německu a Itálii až po její důsledky. Nechybí ani ukázky zbraní a uniforem. 

Sobotka

Petr Lazurko

26

1.5.

Válka v obrazech – Boje v Severních Čechách

Mnichovo Hradiště

Petr Lazurko

20

5. 5.

Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866 -Prusům vyhrála válku jehlovka.  Pro Čechy válka neměla žádný význam. Tyto a jiné omyly, které se stále tradují mezi lidmi, budou vyvráceny ve speciální přednášce.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Petr Lazurko

35

13.5.

Ukázka výzbroje a výstroje - Muzejní noc v Jičíně

Regionální muzeum a galerie Jičín

Petr Lazurko

100

13. 5.

Bitva u Jičína 29. 6.1866 - Přednáška sledující průběh bitvy u Jičína včetně nejrůznějších zajímavostí z bitvy.

Sobotka

Petr Lazurko

30

14.5.

Za Jarním zpěvem ptáků – vycházka s ornitologem

Prachov

Zdeněk Mrkáček

15

19.6.

Vycházka po Jičínském bojišti

Železnie

Petr Lazurko

12

29.6.

Prusko- rakouská válka 1866 -  Všeobecná přednáška, sledující Prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, průběh s boji v Čechách, Německu a Itálii až po její důsledky. Nechybí ani ukázky zbraní a uniforem.

Lomnice nad popelkou muzeum

Petr Lazurko

30

11.8

Exkurze za ropuchou krátkonohou

Obruby u Mladé Boleslavi

Martin Šandera

28

13.8.

Kudy prošel císařpán

Prachovské skály

Petr Lazurko

50

14.8.

Nejohroženější žába v ČR

Miletín

Martin Šandera

7

14.9

Nejohroženější žába v ČR

Sedmihorky

Martin Šandera

26

22.9

Pozůstatky války 1866 – co nám po válce zůstalo a co zůstane po nás? - Přednáška seznamující s důvody a vznikem památek, jejich ochrany od roku 1866 až do současnosti.

Muzeum Dvůr Králové nad Labem

Petr Lazurko

30

26.9

Kbelnice – Ukázka výzbroje a výstroje

Kbelnice

Petr Lazurko

50

5.10

Putování za Mlokem

Bradlecká Lhota

Marcela Šanderová

17

21.10

Pozůstatky války 1866 – co nám po válce zůstalo a co zůstane po nás? - Přednáška seznamující s důvody a vznikem památek, jejich ochrany od roku 1866 až do současnosti.

XIII. mezinárodní konference památková péče v občanské společnosti Trosky 2016

Petr Lazurko

15

27.10

Prázdniny v muzeu – ukázky výzbroje a výstroje

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Petr Lazurko

50

12.11.

Nejohroženější žába v ČR

Kovač

Martin Šandera

28

 3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 1537 žáků a 80 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Název

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

Zina

117

5

122

Papír

84

4

88

Poznáš Krále

95

4

99

Válka 1866

372

18

390

Budko Budko

86

4

90

Pelíškova zahrádka

109

7

116

Obojživelník a plaz roku

93

5

98

Vývoj země

19

1

20

Skáče žabka

138

6

144

Jaro

33

2

35

Není žába jako žába

78

4

82

Naši obojživelníci

66

3

69

Kameny

19

2

21

Léto

39

2

41

Geopark

31

2

33

Nejohroženější žába

39

2

41

Do středu Země

45

2

47

Vánoce

74

7

81

3.4. Soutěže

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2016
Porota ve složení Marcela Šanderová, Milan Šandera a Petr Lazurko z MPČR hodnotila celkem 512 soutěžních prací. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 18. června 2016 a byli pozváni všichni, kteří se umístili na 1. až 3. místě nebo dosáhli při hodnocení od poroty čestné uznání. Přišli i jejich rodiče, sourozenci a kamarádi, takže se před muzeem sešlo asi 150 lidí. Před vyhlášením si s pomocí moderátorů Marcely Lazurkové a Honzíka Šandery ještě připomněli všechny obojživelníky a plazy, kteří byly námětem výtvarné soutěže od jejího počátku. Básničku o rosničce, letošním obojživelníku roku, přednesla Kačenka Šanderová, která byla i nejmladší účastnicí soutěže. V muzeu byla otevřena výstava nejzdařilejších výtvorů představujících rosničku zelenou nebo ještěrku zelenou a zároveň také nejzajímavější díla za celou dobu trvání soutěže.
V kategorii dětí z mateřských škol 1, místo obsadila Evička Vrcková z Jičína, v kategorii žáků 1. a 2. tříd základních škol byli na 1. místě Jan Šandera a Bára Drozenová z Prahy, mezi žáky 3. a 4. tříd Kamila Hraníčková z Předměřic n.L., v kategorii 5. a 6. tříd Jan Tolg z Kněžic  a Anna Hyková z Prahy, v 7. -9. třídách zvítězila Kristýna Srkalová z Předměřic n.L. a mezi dospělými to byla Jitka Brendlová z Vrchoviny.Do zvláštních kategorií byly zařazeny děti ze Základní umělecké školy Mnichovo Hradiště. První místa získaly Adéla Pfefferová, Petra Blažková a Natálie Pfefferová.
Poděkování patří všem pedagogům a rodičům, kteří posílali výkresy do soutěže. Do Muzea přírody Český ráj přišly práce ze čtyřech základních škol z Jičína, z pražských škol ZŠ a MŠ Na Beránku, U Krčského lesa, Jinonice, z Kněžic, z Mníšku pod Brdy, z Přerova n.L., Předměřic n L., Gymnázia z Lovosic a dalších.

 

Přírodovědná soutěž  a Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí

byly součástí projektu Příroda a historie na Prachově podpořeného Královéhradeckým krajem.
Celkem bylo odevzdáno 132  vyplněných soutěžních listů.
V Přírodovědné soutěži dosáhlo plného počtu bodů 15 soutěžících, v Letní soutěži poznalo výborně Prachovské skály a okolí 10.
Z nejlepších odpovědí byli vylosováni Káťa Loudová z Hradce Králové, Lukáš Hřebík z Kněžic, Lukáš Jochman z Jičína za  znalosti o přírodě,
Štěpán Jelínek, Dagmar Vlčková a Adam Baroch za znalosti o Prachovských skalách a okolí

 

 3.5. Zájmové kroužky

3.5.1. Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužků jsou Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová.
Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže „Zlatý list“ Muzeum do soutěže poslalo tři šestičlenná družstva. Dětem se podařilo postoupit z místního kola na kolo krajské a v kategorii nejmladší se staly mistry kraje. Mladší a starší pak reprezentovali na národním kole, kde mladší obsadili šesté místo a starší sedmé místo.
Kroužek byl nominován do Zlatého oříšku Královéhradeckého kraje.

3.5.2. Historický kroužek

Historický kroužek se schází každou čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužku  je Mgr. Petr Lazurko.
V rámci Historického kroužku fungujeKadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kadetní setnina byla oficiálně založena 9. 4. 2015. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána.
Letos bylo pořízeno 5 kadetních uniforem, skládajících se ze: saka, kalhot, nákrčníku a kšand. Navíc byla setnina vybavena brotsaky ke všem 15 uniformám, takže si konečně kadeti mají kam ukládat věci a schovávat láhev s pitím. Jako první v republice představili 2 rakouské nosiče raněných, kteří jsou označeni  žlutočernými páskami  a dvěma „Brotsaky“ obsahujícími zdravotní materiál jako jsou obvazy.
Kadeti byli vybaveni nejprve půjčenými pak vlastními čepicemi „Cape“.
Pro kadety bylo pořízeno i 6 perkusních pušek Enfild což jsou odlehčené nestřelbyschopné repliky, které byly upraveny a jsou používány na akcích a pro potřeby výcviku.
Kadetům byl zapůjčen Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 dobový stan, díky kterému mohli fungovat na velkých vzpomínkových akcích u Hradce Králové.
Vzhledem k 150. výročí Prusko-rakouské války 1866,  ke které se uniformy vztahují, byla kadetní setnina velmi aktivní a byla žádanou složkou na vzpomínkových akcích.  Na vzpomínkových akcích se jí letos povedlo nasbírat 7 pamětních stuh. Vzhledem k této činnosti byla Kadetní setnina nominována do soutěže Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje.

  3.5.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích


 

 

 

 

Desátník

 

Datum

Název akce

Kadetů bylo přítomno

Petr Lazurko

1

05.02.2016

Přednáška Válka 1866 v Železnici

6

1

2

20.02.2016

Kunratice

3

1

3

10.03.2016

Přednáška Válka 1866 ve Dvoře Králové

1

1

4

18.03.2016

Přednáška 74. pěší pluk v Pecce

2

1

5

02.04.2016

Otevírání pevnosti Josefov

8

C

6

07.04.2016

Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74. slaví rok činnosti

10

1

7

16.04.2016

Vzpomínkové akce 150 Dlouhý Most

6

C

8

30.04.2016

Vzpomínkové akce 150 Kuřívody

6

C

9

01.05.2016

Vzpomínkové akce 150 Mnichovo Hradiště

2

C

10

05.05.2016

Přednáška Mgr. Petra Lazurka z cyklu 1866 -

9

1

11

13.05.2016

Muzejní noc v Muzeu hry v Jičíně

9

1

12

13.05.2016

Přednáška Mgr. Petra Lazurka z cyklu 1866 - Bitva u Jičína 29. 6.1866 – sobotka

7

1

13

21.05.2016

Velké manévry na bojišti u HK

7

1

14

11.06.2016

Rozsvícený Svíb - 10. ročník Čistěveského myslivce

1

1

15

18.06.2016

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2016

1

1

16

19.06.2016

Komentovaná vycházka Jičínského bojiště Železnice - Dílce

1

1

17

22.06.2016

Vernisáž Liberec

1

1

18

25.06.2016

Vzpomínkové akce 150 Trutnov

6

C

19

25.6.2016 - 26.6.2016

Vzpomínkové akce 150 Jičín

10

C

20

27.06.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

0

1

21

28.06.2016

Zahájení pochodu historických jednotek Česká Skalice

5

C

22

01.07.2016

Jezdecká srážka u Střezetic - pochodňový průvod

9

C

23

02.07.2016

Vzpomínkové akce 150 Máslojedy + Hradec Králové

7

C

24

03.07.2016

Vzpomínkové akce 150 Chlum

9

C

25

04.07.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

0

1

26

11.07.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

1

27

18.07.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

0

1

28

25.07.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

1

29

01.08.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

1

30

08.08.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

2

1

31

13.08.2016

Kudy prošel císařpán

3

1

32

18.08.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

0

1

33

20.08.2016

Pražský mír

4

C

34

22.08.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

0

1

35

29.08.2016

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

1

36

08.09.2016

Jičín město pohádky

8

1

37

02.10.2016

Krajské kolo Zlatý oříšek

5

0

38

09.10.2016

Chlumec nad Cidlinou

2

1

39

15.10.2016

Pietní vzpomínka v Bosni

8

C

40

21.10.2016

XIII. mezinárodní konference památková péče v občanské společnosti Trosky 2016

6

1

41

27.10.2016

Podzimní prázdniny v muzeu v Hradci Králové

7

1

42

05.11.2016

Návštěva Františka Josefa I. na bojišti 1866 Chlum

2

C

43

06.11.2016

Parní vlak

8

C

44

12.11.2016

Předměřice - Den veteránů

4

1

Poznámka: Pokud je v sloupci u jména Petr Lazurko „1“ znamená to účast v uniformě, pokud je tam „c“ znamená to účast v dobovém civilu

 3.6. Společenské a sportovní akce

 Žabí běh – jarní, 17. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek, 94 závodníků

 

Čarodějnice na Prachově

30.4.  na parkovišti u muzea se tradičně pálily čarodějnice.

 Železňák-Cidliňák 8. ročník, hlavním organizátorem bylo MPČR

v Železnici 1. května, 163 běžců  Závod byl součástí poháru BEJK.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 150 lety
Pietní akt a bitevní ukázka byly součástí akce Bitva u Jičína ke 150. výročí Prusko-rakouské války.

25. června po celý den a 26. června dopoledne probíhal program v Jičíně,  26. června odpoledne na Prachově.
Poprvé po 150 letech se na Prachově objevila replika čtyřliberního kanonu, který v Prachovských skalách skutečně bojoval. Novinkou byly i ukázky jezdectva, přesněji byla k vidění pruská zeměbrana a rakouští huláni. Do bitevní ukázky se zapojili i kadeti. Nebyli sice v přímém kontaktu s nepřítelem, ale působili jako ostraha děl.


 Maratón Českým rájem 6. ročník, 14.8.2014

Zúčastnilo se 64 běžců, startovalo se o hodinu dříve než v předchozích ročnících, aby se účastníci vyhnuli největšímu horku. Mezi startujícími byli dva závodníci ze Slovenska a 5 z Hongkongu. V kategorii mužů zvítězil Josef Veber z Chodova, v kategorii žen zvítězila Adéĺa Lisrelová z Jablonce nad Nisou. Mezi  veterány (50 let a starší) zvítězil Michal Černý z Raspenavy, ve veteránkách obsadila první místo Lucie Jampílková z Jičína.
Ve srovnání s počasím loňského  roku letos panovaly spíše rajské podmínky, takže vítězové byli oceněni specielní cenou „gumovým hadem“- symbolem rajského hada našeptávače.

Žabí běh – podzimní, 18. závod, hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek

Zúčastnilo se 43 lidí, 16 dětí i dospělých absolvovalo běh se žabím doplňkem.
Na delší trati 6,06 km zvítězil Radek Pavelka z Jičína s rozdílem 54 vteřin mezi odhadnutým a skutečným časem. Na kratší trati zvítězila s rozdílem jedné vteřiny Tina Kuželová z Jičína. Na kratší trati si pro medaile doběhly v kategorii pracovníků MPČR dvě mladé průvodkyně Anna Vrcková a Kateřina Šanderová.
Byl to zároveň poslední závod 5. ročníku poháru BEJK.

Výsledky poháru BEJK:

Pořadí v kategorii předškoláků (narozených do roku 2010) určilo až umístění ve finálovém závodu. První místo v poháru získala Vendula Dostálová z Černožic, druhá byla Nikola Jenčková z Jičína a třetí Filip Podlipný z Lázní Bělohrad. V kategorii školáků (2002 – 2009) zvítězil Matěj Krejčí z Nové Paky, druhý byl Michal Vejvoda z Jičína a třetí Jiří Čermák ze Semil. V kategorii mládeže (1999 – 2001) obsadila s velkým náskokem první místo Adéla Turčínová z Jičína, druhá byla Anna Kochová (Jinolice team/SC Jičín) a třetí Kateřina Jiřičná (BONBON Praha). Mezi muži (1957 – 1998) zvítězil a "titul BEJK" získal František Vagenknecht z Nové Paky, druhý byl Michal Vejvoda z Jičína a třetí Martin Pešta z Nové Paky. První z veteránů (ročník 1956 a starší) byl Karel Trejbal z SKP Mladá Boleslav, druhý Václav Dostál z Hradce Králové a třetí Stanislav Groh z Vrchlabí. V kategorii žen (1972 – 1998) patří první místo Martině Vondráčkové z Jičína, druhé místo Veronice Podlipné z Lázní Bělohrad a třetí Michaele Patolánové z Popovic. Mezi veteránkami (ročník 1971a starší) zvítězila Jitka Turčínová z Jičína, druhá byla Michaela Háková z Vrchlabí a třetí Sylva Nováková z Nové Paky.

 Železnický kros 8. ročník, 28.10., hlavním organizátorem bylo MPČR

Celkem 71 běžců se vydalo na pokyn startérky, starostky Železnice Ing. Dany Kracíkové od Pomíku republiky v parku na nelehkou 12 km trasu kolem Železnice do cíle u Lípy svobody na Náměstí Svobody.
Vrcholovou prémii na Železném získal František Vagenknecht z Jičína, který byl i první v cíli. Nejrychlejší ženou a mistryní Železnice se v novém traťovém rekordu 52:22 stala Dagmar Rychnovská z Nového Města nad Metují.

 

3.7. Jiné aktivity

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby se provádí převážně e-mailem nebo dotazy při prohlídce Muzea přírody Český ráj.

Regiontour Praha – propagační akce se spolu se zástupkyní odboru cestovního ruchu MěÚ Jičín paní Stillerovou zúčastnil ve dnech 18. a 19. 2 zúčastnil Mgr. Petr Lazurko

Základní kolo soutěže Zlatý list 29.4.
Na stezce 2 km dlouhé na 8 stanovištích prokázali mladí přírodovědci ve věku od šesti do patnácti let svoje znalosti o Geoparku Český ráj, o horninách i zkamenělinách, o ptácích, plazech a obojživelnících, o lesních stromech, ochraně přírody i ekologii.

Reportáž pro Českou televizi, pořad Chcete mě?

 

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list 20.5.,
Startovalo celkem 56 tříčlenných hlídek, které soutěžily ve znalostech na stanovištích zaměřených na práci pro přírodu, geologii, Geopark Český ráj, ochranu přírody, herpetologii, ornitologii, lesní stromy a hmyz, botaniku a batrachologii. Organizační tým tvořilo 23 osob, na stezce prověřovalo znalosti dětí 9 odborníků. Dotaci na realizaci krajského kola soutěže Zlatý list poskytl Muzeu přírody Český ráj Královéhradecký kraj  a Český svaz ochránců přírody.

Audiovizuální program před muzeem

V době letní sezóny denně

Nové: Prodloužené víkendy- 12 upoutávek, videa o kroužcích.

Jičín- město pohádky

Kadetní setnina pochodovala v čele průvodu.
10. -12.9. v Zámeckém parku v Jičíně, 602 dětí, se svými pedagogy a cca 40 rodičů s dětmi.
Od čtvrtka do soboty v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde si děti i dospělí mohli ověřit svoje vědomosti v zábavné přírodovědné soutěži Zelení akrobati. Všem soutěžícím pomáhaly děti z kroužků.

 

Výsadek 3. ročník, hlavní organizátor Klub mládeže Cipísek

12.11., cíl motel Charlie Kovač Lhota

Na závěr byly účastníkům výsadku poskytnuty aktuální informace o ropuše krátkonohé, její ochraně a přípravě záchranného programu.


Výtvarné dílny pro děti i dospělé – vedla Marcela Lazurková

19.4. Velikonoční výtvarná dílna Vyráběla se velikonoční autíčka z březového dřeva. A na nich se vezou žabky nebo prasátka. Každý výrobek byl něčím výjimečný a originální, vytvářely je děti z přírodovědného kroužku společně se svými rodiči a sourozenci. Některá auta měla i poznávací značku MPČR 2016

.
28.11. Adventní dílna – výroba adventních věnců se sněhuláky z knoflíků.

26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků – pro veřejnost

 4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr. Zdeněk Mrkáček, RNDr. Václav Ziegler, Ing. Vladimír Tekverk, Ing. Jan Mocek.

5. Publicita

 Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Nové noviny, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM

Ekoton, Pulec

Česká televize, Český rozhlas

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/

  6. Propagace

Program akcí MPČR 2016.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2016
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2016 dva druhy.
Prachovský betlém
Pexeso obojživelníci a plazy
Pexeso  geopark Český ráj
Žabí omalovánky

 

 



Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!