Výroční zpráva 2017

 Obojživelníkem roku 2017 byla vyhlášena blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), Plazem roku 2017 byla vyhlášena užovka stromová (Zamenis longissimus).

Na Prachově proběhlo základní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Ve svých kategoriích zvítězila družstva nejmladších, mladších a starších z kroužků MPČR, krajského kola se zúčastnila družstva v Libereckém kraji v Osečné.
Historický kroužek - Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 se  zúčastnila 32 akcí pořádaných ke 151. výročí prusko-rakouské války 1866. Česká televize natáčela s kadety dokument Folklorika - Monarchie stále žije.
Členové přírodovědného kroužku Anna Vrcková, Matěj Kaván, Jan Šandera a Emilka Mužná zajišťovali o prázdninách průvodcovskou službu v muzeu a péči o zvířata v zahradě. Pomohli tak muzeu v obtížné situaci se získáváním vhodných pracovních sil.
Pro manuální práce v muzejní zahradě a ve spolku Žabí ráj se znovu podařilo získat pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v Jičíně.

Po celý rok probíhaly projekty „Voda je život“, „Prachovské kroužky“, „Tradiční exkurze a soutěže“, „Muzeum pro děti“ a od 30. 5. projekt „Zábavné poznávání“ – všechny podpořené Královéhradeckým krajem. ÚR ČSOP podpořila projekt „Poznejte Žabí ráj“ a Město Jičín kulturní akce „2. narozeniny Kadetní setniny“, výstavu „Nejohroženější česká žába“ a dále „Činnost spolku“ a základní kolo soutěže „Zlatý list“. Město Železnice přispělo na běhy „Železňák-Cidliňák“ a „Železnický kros“. V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2017 - 9 členů, přírodovědný kroužek 14 a historický 9 členů a dalších 10 členů Kadetní setniny, kteří se připojují na akcích.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Byly pořízeny nové SOMSO modely a to blatnice skvrnitá, užovka stromová a želva bahenní. Byly doplněny panely s nově vydanými turistickými vizitkami dle aktuálního stavu.

2. 2. Zahrada

Byla dokončena úprava expozice Voda je život. Byla vybudována voliéra pro slepice a odvodňovací příkop u výběhu pro králíky.


3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno od 12. března do 30.dubna o víkendech a svátcích, od 1.května do
31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcích, od 26. do 31. prosince denně,
t. j. celkem 166 dnů.
Návštěvnost činila celkem 5330 osob.

3.2. Výstavy

Od do

Název

Místo

 

Počet návštěvníků

16.1. – 31.1. 

Nejohroženější česká žába.

Biograf Český ráj v Jičíně

 4960

4.5. – 6.6.

Nejohroženější česká žába.

Kino Lysá nad Labem

3000

18. 6. – 31.10

Namaluj obojživelníka nebo plaza 2017

Muzeum přírody Český ráj

1304

12.3. – 31.10

Výstava k 10 letům soutěže „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku“

Muzeum přírody Český ráj

1608

18. 6. – 31.10

Nejohroženější česká žába.

Muzeum přírody Český ráj

 1304

26.12 – 31.12

Výstava betlémů

Muzeum přírody Český ráj

 146

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo se 442 žáků a 39 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

18.1. -5.2.

Nejohroženější česká žába.

Biograf Český ráj

325

24

316

23.3. – 23.6.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

117

15

132

 

3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 764 osob

 

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

3.2.

Za zvířaty do Zoo

Dvůr Králové

Tým MPČR

18

4.2.

Exkurze k prameni Mrliny

Střevač

Starosta obce Střevač

6

7.3.

Fanuna středního Polabí: Zajímaví méně známí sousedé

Poděbrady

Martin Šandera

5

8.3.

Obojživelníci v Polabí

Benádky nad Jizerou

Martin Šandera

33

14.3.

Fanuna středního Polabí: Zajímaví méně známí sousedé

Lysá nad Labem

Martin Šandera

15

13.4.

Přednáška Prusko-rakouska válka
pivovar Lindr Mžany

Mžany

Petr Lazurko

60

4.5.

Žabí kvákání I

Stará Lysá

Martin Šandera

27

23.4.

Mizející nejohroženější česká žába

Hradec Králové

Martin Šandera

40

27.4.

Mizející nejohroženější česká žába

Sedmihorky

Martin Šandera

40

5.5.

Žabí kvákání II

Lysá nad Labem

Martin Šandera

36

11.5.

Exkurze Huslík, Zoo Chleby, Hrabanovská Černava

Choťánky, Chleby, Lysá nad Labem

Martin Šandera

24

13.5.

Za jarním zpěvem ptáků

Prachov

Zdeňek Mrkáček

30

19.6. – 28.8.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Petr Lazurko

185

22.6.

Procházka po stopách bitvy u Jičína

Jičín

Petr Lazurko

25

23.6.

Exkurze do Prachovských skal

Prachov

Petr Lazurko

35

27.6

Některé potencionálně vhodné lokality pro želvu bahenní ve středních Čechách

Zoo Ostrava

Martin Šandera

25

6.8.

Přednáška Domácí mazlíčci

Prachov

Lenka Čepková

25

7.8.

Přednáška Geopark Český ráj

Prachov

Marcela Šanderová

28

19.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Petr Lazurko

40

4.11

Přednáška Mlok skvrnitý

Železnice

Martin Šandera a Marcela Lazurková

52

7.11.

Přednáška Pozůstatky války 1866 – co nám po válce zůstalo a co zůstane po nás?
Promítání s živým komentářem seznamuje s důvody vzniku památek a jejich ochranou od roku 1866 až do současnosti. Vztah veřejnosti k památkám, vandalismus, zajímavé konkrétní příklady z našeho blízkého i vzdálenějšího okolí.

Úřad práce ČR, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín,
3. patro IPS

Petr Lazurko

15


3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 754 žáků a 27 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Název

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

Zima

45

2

47

Válka 1866

156

5

161

Pelíškova zahrádka

114

3

117

Naši obojživelníci

163

6

169

Kam s ním

46

2

47

Vývoj Země

43

2

45

Zajímavý svět

41

2

43

Vánoce

146

5

151

3.5. Soutěže

Základní kolo přírodovědné soutěže pro děti Zlatý list.
21.4. – 72 soutěžících, na stezce, která vedla z Prachovského sedla k Jinolickým rybníkům a zpět, bylo sedm stanovišť a to práce pro přírodu, botanika, batrachologie, herpetologie, geologie, ochrana přírody, ornitologie a dendrologie, na nichž děti uplatnily své znalosti i zkušenosti z přírody. Výborně si vedli na těchto stanovištích dospělí odborníci a dobrovolníci (11 osob), kteří zajistili hladký průběh stezky pro všechny hlídky.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo před Muzeem přírody Český ráj.

Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2017“ celkem bylo zasláno 266 prací. Z prací umístěných na prvních třech místech nebo oceněných čestným uznáním byla vytvořena výstava jak ve vnitřních prostorách muzea, tak i v muzejní zahradě. Slavnostní vyhlášení výsledů proběhlo 18.6. na zahradní slavnosti.

Přírodovědná soutěž, pro rodiny s dětmi a školní výlety byla umístěna v muzejní zahradě, zaměřena na ověření nebo získávání poznatků o české přírodě. Bylo vylosováno 5 výherců, ceny rozeslány poštou.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí. Zaměřena na získávání poznatků a informací o přírodě a historii regionu, Ceny 5 vylosovaným výhercům zaslány poštou.

3.6. Zájmové kroužky

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužků jsou
Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová.
Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže „Zlatý list“ Muzeum do soutěže poslalo tři šestičlenná družstva. Dětem se podařilo postoupit ze základního kola na kolo krajské. Aby dětí získaly nové zkušenosti, vyjely na krajské kolo Libereckého kraje do Osečné. Startovala tam družstva, která se velmi dobře umísťují na národních kolech. Vítězné družstvo v kategorii starších následně vyhrálo celorepublikové kolo. Přes tvrdou konkurenci zde děti z našeho kroužku obsadily krásné 2. místo.

3.6.2. Historický kroužek

Historický kroužek se schází každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužku  je
Mgr. Petr Lazurko.
V rámci historického kroužku funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kadetní setnina byla oficiálně založena 9. 4. 2015. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána.
Letos bylo pořízeno 5 nových kadetních uniforem, skládajících se ze: saka, kalhot, nákrčníku a kšand. Jedna z těchto uniforem byla světle modrá uniforma plukovního sluhy. Kadetní setnina tuto uniformu předvedla jako první v ČR.
U příležitosti 2. narozenin setnina získala repliku historického praporu. Jičínský pluk svůj prapor obdržel před rovnými 155 lety na cvičišti u Montagany v Italii. Pro kadety tento prapor vysoký 110 cm na hedvábí namaloval Jan Juna. Jedná se o zmenšenou verzi historického praporu. Špice praporu byla vyrobena podle špice 75. pěšího pluku, který vznikl ve stejné době Žerď a špici pro kadetní setninu vyrobil Martin Tichý od 5. praporu polních myslivců.
Přesně ve 13:00 začalo žehnání praporu, které vedl Páter Prokop Tobek. Po požehnání praporu byli vyzváni zástupci čestných hostů, kteří slavnostně přitloukali hřebíky, jimiž je prapor k žerdi připevněn. V historii tento úkol zastávaly významné osobnosti, například Arcivévodkyně Hildegarda, která byla kmotrou právě tohoto praporu. Hřeby pak zatloukali lidé jako Arcivévoda Karel či Rytíř Ludvig Benedek, budoucí velitel rakouské severní armády.
Naši významní kmotři byli:
paní Marie Faruzelová – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu v Jičíně.
Jiří Náhlovský – v uniformně 2. Magdeburského pluku č. 27, technický referent Komitétu 1866 pro oblast severních Čech. Dlouhodobě podporuje činnost kadetní setniny.
Jens Bender – velící seržant KVH Předměřice nad Labem a předseda klubu Lukáš Pultar v uniformách 2. Gardového granátnického pluku císaře Františka I. Klub jako první ze všech začal podporovat činnost a vznik kadetní setniny a pomáhat v jejím dalším rozvoji.
Jiří Němec – desátník z 18. pěšího pluku z Hradce Králové. 18. pěší pluk jako první na rakouské straně podpořil činnost kadetní setniny a především pomáhá s výcvikem kadetů a s jejím začleňováním mezi ostatní jednotky.
David Merkl. z SVH Liberec - Kolegové z této jednotky nosí uniformy 2. Saského mysliveckého praporu, který v bitvě u Hradce Králové zachránil 74. pěší pluk, když ho nechal projít skrz své střelecké řetězy a zajistil mu tak bezpečný ústup.
David Koral v uniformě rakouského trénu je dlouhodobým podporovatelem kadetní setniny a velmi setnině pomáhá na vzpomínkových akcích.
Nemalou zásluhu na pořízení tohoto praporu měla Marcela Šanderová, která zajistila podáním úspěšných projektů finanční podporu pro vybavení kadetní setniny.
Setnina pořídila „Strážní domek“, který měl fungovat i jako poutač a zázemí na akcích. Domek byl použit na Jičíně městě pohádky a následně pří 151. výročí na Prachově. Strážní domek byl plánován tak, aby byl rozebíratelný a přepravitelný na vozíku za osobním autem. Domek je zároveň i uzamykatelný a mohou v něm být uschovány věci. Domek byl natřen podle dobové fotografie strážního domku u vchodu do Jičínských kasáren.
Členy kadetní setniny na Prachově natáčela Česká televize pro pořad Folklorika. (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/217562260800008-monarchie-stale-zije)
Kadetní setnina byla po celý rok velmi aktivní a byla žádanou složkou na vzpomínkových akcích.  Na nich se jí letos povedlo nasbírat 3 pamětní stuhy.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

Ve sloupci celkem je zahrnut součet kadetů s dospělými členy staršími 18 let.

 

Datum

Název akce

Celkem:

Kadetů bylo přítomno

Rozsah akce

1

01.04.2017

Otevírání pevnosti Josefov

7

6

Velká

2

09.04.2017

Druhé narozeniny Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.

14

13

Velká

3

13.04.2017

Přednaška Prusko-rakouska válka pivovar Lindr Mžany

2

1

Malá

4

20.04.2017

Zápis do prvních tříd

1

1

Malá

5

28.04.2017

Audience u císaře Karla I.

11

10

Velká

6

27.05.2017

XXVI. C.k. manévry

11

10

Velká

7

10.06.2017

Rozsvícený Svíb - Čistěveský myslivec

4

3

Malá

8

19.06.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

9

24.06.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

10

29.06.2017

Natáčení s Českou televizí

12

11

Malá

11

29.06.2017

29.6. Den bitvy u Jičína

5

4

Malá

12

30.6.-1.7.2017

Vzpomínkové akce Hradec Králové

6

5

Velká

13

03.07.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

14

10.07.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

2

1

Malá

15

17.07.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

2

1

Malá

16

24.07.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

2

1

Malá

17

31.07.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

18

07.08.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

19

14.08.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

20

19.08.2017

Kudy prošel císařpán?

2

1

Velká

21

21.08.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

22

28.08.2017

Vycházka po stopách bojů v Jičíně

1

0

Malá

23

13.09.2017

Jičín město pohádky – průvod

10

9

Velká

24

14.09.2017

JMP čtvrtek

7

6

Malá

25

15.09.2017

JMP pátek

4

3

Malá

26

16.09.2017

JMP sobota

3

2

Malá

27

23.09.2017

Jak se bojovalo v Prachovském sedle

9

8

Velká

28

14.10.2017

Historický parní vlak a návštěva císaře v severovýchodních Čechách

6

5

Velká

29

28.10.2017

Svěšení praporu a konec turistické sezony Josefov

5

4

Velká

30

04.11.2017

Dušičky 4.11. bojiště Königgratz 1866

7

6

Velká

31

11.11.2017

Den veteránů Pouchov Hradec Králové

5

4

Velká

32

11.11.2017

Předměřice n.L. - Den veteránů

5

4

Velká

3.7. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – jarní, 19. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
12.3. Celková účast byla 86 přihlášených, další lidští účastníci doprovázeli přihlášené na trati, někteří povzbuzovali             v prostoru startu a cíle a delší trasu absolvoval i jeden psí doprovázející na vodítku.                                                                   

Čarodějnice na Prachově
30.4.  na parkovišti u muzea se tradičně pálily čarodějnice.

Železňák-Cidliňák 9. ročník, hlavním organizátorem bylo MPČR
1.5. v Železnici
Celkem absolvovalo tratě 153 účastníků (někteří startovali ve své kategorii a ve štafetě a nebo lidovém běhu).
V dětských kategoriích startovalo 71 účastníků, v hlavním závodu 69.
Lidový běh absolvovalo celkem 16 účastníků.
Štafetové běhy běželo 15 štafet.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 151 lety
23.9. Program začal v obci Ostružno krátkým pochodem obcí, po kterém proběhly ukázky výcviku rakouské řadové pěchoty, rakouských myslivců, pruské pěchoty  a na závěr i rakouského dělostřelectva.
Následoval pietní akt u desky Jiřího Filipa, který padl v bojích u Ostružna v řadách 73. pěšího pluku, jako poslední mužský potomek tohoto rodu.
Pamětní stuhy historickým jednotkám předali starosta Jiří Richtera a místostarostka Zdeňka Richterová.  Zároveň proběhlo seznámení veřejnosti s děním v obci a okolí v roce 1866.
Bitevní ukázka se konala na autentických místech, její scénář byl inspirován skutečným děním v okolí obce, kdy rakouské jednotky úspěšně zastavily pruské pokusy o obchvat levého křídla.
Program pokračoval na Prachově tradiční ukázkou nazvanou Jak se bojovalo v Prachovském sedle.  Ve 14:00 začal pietní akt u pomníků v Prachovském sedle. Čestná stráž  pod zkušeným velením důstojníka v uniformě 4. pěšího pluku byla tvořena vojákem 73. pěšího pluku  a vojákem od 2. praporu polních myslivců u rakouského pomníku 35. pěšího pluku.  U pruského pomníku 18. pěšího pluku stáli vojáci 1. gardového pěšího pluku  a Gardového granátnického pluku č. 2 císaře Františka.
Následovala komentovaná bitevní ukázka s pyrotechnikou. 
Po osmé hodině večer se konala vycházka vojáků v uniformách po obci Prachov.  Byly zapáleny svíčky u pomníků v horní části obce Prachov.

Maratón Českým rájem 7. ročník, 13.8.2014
Na start u Lepařova pomníku se postavilo celkem 48 účastníků a všichni úspěšně dokončili maraton. Letos poprvé chyběl alespoň nějaký zahraniční účastník, ale tradičně maraton absolvoval relativně vysoký počet prvomaratonců, kterých bylo devět: Boháček Milan, Drbohlavová Nela, Fenďová Zuzana, Hak Tomáš, Chudoba David, Klauz Jiří, Kohoutek Ondřej, Kohoutková Lucie a Kouřimský Marek.
Tradiční cíl kochat se krajinou a běžet s rozvahou splnila valná většina účastníků. Letos byl ještě speciální úkol, zastavit se a pootočit se vpravo na občertstvovačce v Doubravici, aby maratonci spatřili také zámek Hrubá Skála. Většina úkol splnila, někteří zapomněli, ale alespoň mají další důvod přijet za rok zase. Každý dostal diplom a originální medaili s motivem Trosek za úspěšné absolvování. Někteří dosáhli cíle na kopcovité trati dříve než ostatní a dostali se třeba i na stupně vítězů a dostali nějaké ty ceny, které věnovaly Muzeum přírody Český ráj, Fabioprodukt, Lion Sport a Pivovar Nová Paka. Absolutní vítěz a vítězka dostali navíc speciální cenu. Letos panovaly spíše rajské podmínky, tak speciální cenou bylo balení rajčat. Vítězem kategorie mužů a zároveň absolutně nejrychlejším byl Pavel Sedlák ze Slatiňan startující za MK Seitl Ostrava (čas 3:25:02).  Mezi veterány (50 let a starší) zvítězil Miroslav Kucko z Liberce (3:56:24). Absolutní vítězkou a první v kategorii žen byla „domácí“ Lucie Jampílková z Jičína startující za L+L Team (čas 4:17:34).  Vítězkou druhé ženské kategorie (letos od 50 let) se stala Jitka Knýřová z Bílé startující za SK Maxtri Liberec (4:49:47).
Uspořádání sedmého ročníku bylo možné i díky vstřícnosti Správy CHKO Český ráj, Lesů ČR a pomoci členů ZO ČSOP Bukovina a dalších pomocníků a dobrovolníků na občerstvovačkách. Zvláštní poděkování patří rodině Tomčově za nezištnou pomoc a zajištění vlastní občerstvovačky i se sprchou v Doubravici. Maraton byl zařazen, stejně jako některé další akce Muzea přírody Český ráj, do projektu Prodloužené víkendy v Jičíně.

Žabí běh – podzimní, 20. závod, hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek
Celková účast byla 41 startujících, z toho 24 na kratší trase a 17 na delší trase.
Celkem 16 účastníků startovalo v žabím převleku nebo s žabím doplňkem.
Kratší trasa vedla směrem k Hotelu Pod Šikmou věží a zpět, delší pokračovala do Maršova a zpět.  

Železnický kros 9. ročník,
28.10., hlavním organizátorem bylo MPČR
Prvním na vrchu Železný byl a vrcholovou prémii získal František Vagenknecht.
Skokanem roku byla Sylva Nováková, která oproti loňsku zlepšila svůj čas o 13 minut a 34 vteřin.         Nejrychlejším železnickým běžcem byl Zdeněk Zikmund.
Cena za zřetelehodný počin byla udělena nejmladšímu účstníkovi, Františku Saidlovi.
Na start se postavilo celkem 64 běžců, 56 startovalo v hlavním 12 km běhu a 8 na poloviční trati, která byla novinkou v programu.


3.7.1. Výsledky poháru BEJK:

Do 6. ročníku poháru BEJK bylo zařazeno 8 závodů a to:

1) Železnický kros 28.10.2016
2) Mikulášský běh na Bradech 4.12.2016
3) Žabí běh 12.3.2017
4) Železňák-Cidliňák 1.5.2017
5) Běh lužanskými hvozdy 24.6.2017
6) Butovský kros 15.7.2017
7) 2hrady 30.9.2017
8) Žabí běh 8.10.2017

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 8.10  na Prachově. Poháru se zúčastnilo 213 dětí předškolního věku, 257 dětí školního věku, 36 mládeže do 18 let, 291 mužů do 59 let, 52 veteránů, 91 žen, a 30 veteránek, celkem 970 osob.

V kategorii školních dětí obsadil první místo Michal Vejvoda z Přírodovědného kroužku MPČR. Mezi prvními osmi byli Jan Šandera a Anna Vrcková.

3.8. Jiné aktivity

Ekoporadensví pro fyzické i právnické osoby se provádí převážně e-mailem nebo dotazy při prohlídce Muzea přírody Český ráj.

Zoologické dny – konference
9 – 10.2 Brno, přednáška Martina Šandery Mizející nejohroženější česká žába

Žáby, žabky, žabičky… a pulci – výstava žab ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy – zapůjčení velkoformátových fotografií

Folklorika  „Monarchie stále žije“
Česká televize natáčela s kadety v Brandýse nad Labem, Hradci Králové a v MPČR.

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně
Nové: Prodloužené víkendy- 12 upoutávek, videa o kroužcích. Na přírodovědném soustředění děti vytvořily nové video o užovce stromové.

Jičín- město pohádky
13.9. Kadetní setnina pochodovala v čele průvodu.
14. -15.9. v  Zámeckém parku v Jičíně.
Od čtvrtka do soboty v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde pro děti i dospělé  byly připraveny programy Naši „Pra pra předci Obojživelníci“ a „Vojenské tradice“
Všem soutěžícím pomáhaly děti z kroužků.

 XIV.konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2017
Pravidelná konference zaměřená na péči o kulturní dědictví, spolupráci NNO, státní správy, samosprávy, vysokých škol a dalších subjektů.
15.10. komentovanou prohlídku muzea pro účastníky konference vedl Petr Lazurko

Výsadek 4. ročník, hlavní organizátorKlub mládeže Cipísek
4.11., cíl Kavárna Café terasy v Železnici
Na závěr byly účastníkům výsadku poskytnuty aktuální informace o mloku skvrnitém.

Výtvarné dílny pro děti i dospělé – vedla Marcela Lazurková

2.4. Velikonoční výtvarná dílna Vyráběli se velikonoční zajíčci ze dřeva.
25.11. Adventní dílna – výroba adventních věnců s andílky.
26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků

 4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Město Železnice, MIC Jičín, Polabské muzeum, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Klub vojenské historie, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, 6. prapor polních myslivců – Náchod, 5. prapor polních myslivců Česká Skalice, 27. prapor polních myslivců, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hrade Králové, Gardekorps, Kavalerie Náchod o.s.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Ing. Vladimír Tekverk, Ing. Jan Mocek, Mgr. František Kynčl.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Nové noviny, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton, Pulec
Česká televize, TV Nova, Český rozhlas
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/

6. Propagace

Program akcí MPČR 2017.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2017
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2017 dva druhy.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánky
Filmový dokument Folklorika (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/217562260800008-monarchie-stale-zije)

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Červenec 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
       
20. 7. 2024

Vejce a vajíčka

17:00 - 20:00
Každé zvířátko má jiné vajíčko, přijďte si je prohlédnout.