Výroční zpráva 2018

Obojživelníkem roku 2018 byla vyhlášena kuňka ohnivá (Bombina bombina),Plazem roku 2018 byla vyhlášena užovka hladká (Coronella austriaca).
Na Prachově proběhlo základní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list a následovalo i kola krajské.
Historický kroužek - Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 se  zúčastnila 38 akcí pořádaných pro veřejnost.
Členové přírodovědného kroužku Anna Vrcková, Lukáš Jochmann, Adéla Nováková, Jan Šandera, Kateřina Šanderová a Emilka Mužná a Jiří Matouš, Vojta Zeman a Lukáš Hřebík z historického kroužku zajišťovali o prázdninách průvodcovskou službu v muzeu a péči o zvířata v zahradě. Pomohli tak muzeu v obtížné situaci se získáváním vhodných pracovních sil.
Po celý rok probíhaly projekty „Poznáváme méně známé“, „Děti v Prachovské přírodě“, „Boje na Jičínsku“, – všechny podpořené Královéhradeckým krajem.
ÚR ČSOP podpořila projekt „Žabí zahrada v Ráji“,  Město Jičín kulturní akci „Manévry Kadetní setniny“ , „Činnost spolku“ a základní kolo soutěže „Zlatý list“, Město Železnice přispělo na běhy „Železňák-Cidliňák“ a „Železnický kros“.
Nadační fond TESCO „Vy rozhodujete my, pomáháme“ přispěl na vybavení Kadetní setniny a firma „Vrcek“ věnoval dar na činnost přírodovědného kroužku.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2018 - 9 členů, přírodovědný kroužek 23 a historický 6 členů a dalších 12 členů Kadetní setniny, kteří se připojují na akcích.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Muzeum získalo formou daru nálezy munice a fragmenty výzbroje z roku 1866 z lokalit Jinolice a Libuň.

2. 2. Zahrada

Byl pořízen nový druhý výběh pro drůbež a byl zrušen nejstarší výběh pro králíky a nahrazen dvěma novými patrovými ubikacemi. Byla provedena rekonstrukce kaskády, při které byly odstraněny úniky vody.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno od 11. března do 30. dubna o víkendech a svátcích, od 1. května do
31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcích, od 26. do 31. prosince denně,
t. j. celkem 165 dnů.
Návštěvnost činila celkem 5427 osob.

3.2. Výstavy

Od do

Název

Místo

 

Počet návštěvníků

11.1. – 28.2.

Virtuální výstava

2. ZŠ Jičín, ZŠ Soudná,
4. ZŠ Jičín

141

11.3. – 31.5. 

Nejohroženější česká žába.

Muzeum přírody Český ráj

652

11.3. – 31.5. 

Namaluj obojživelníka nebo plaza 2017

Muzeum přírody Český ráj

652

1.6. – 31.12

Ptáci Českého ráje

Muzeum přírody Český ráj

1376

1.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2018

Muzeum přírody Český ráj

1376

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

162

Komentovaných prohlídek v muzejní zahradě se zúčastnilo se 442 žáků a 39 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

11.3. – 31.8.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

442

39

481

3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 466 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

9.1.

Méně známí sousedé

Městská knihovna Lysá nad Labem

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

13

6.2.

Když mizí obojživelníci, začne i člověk?

Poděbrady

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

12

10.3.

Skáče žabka

Dolní Lochov, obecní úřad

Marcela Lazurková a Ing. Marcela Šanderová

12

8.4.

Exkurze modří Žabáci

Kovač

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

8

10.4.

Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866

Mžany

Mgr. Petr Lazurko

60

27.4.

Žabí kvákání

Lysá nad Labem (Litol)

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

37

5.5.

Za jarním zpěvem ptáků

Prachov

RNDr.Zdeňek Mrkáček

30

16.6. – 3.9.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

109

25.6.

Procházka po stopách bitvy u Jičína

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

17

18.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

40

23.9.

Exkurze Prachovskými skalami

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

5

18.10.

Obojživelníci středního Polabí a co je ohrožuje

Oblastní muzeum Brandýs nad Labem

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

11

6.11.

Prusko-rakouská válka 1866

Hradec Králové

Mgr. Petr Lazurko

30

12.11.

Bitva u Jičína 29.6.1866

Pracovnú úřad Jičín

Mgr. Petr Lazurko

15

27.11.

Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866

Hradec Králové

Mgr. Petr Lazurko

30

3.11.

Zajímaví živočichové

Mlázovice

Marcela Lazurková

37

 3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 760 žáků a 38 pedagogů.
Lektoři: Mgr. Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Ing. Marcela Šanderová

 

Počet učitelů

Počet žáků

Celkem:

Zima

2

30

32

Příběhy kamenů

7

224

231

Válka prusko-rakouská 1866

15

200

215

Skáče žabka

3

68

71

Příběhy kamenů I

1

26

27

Naši ptáci

1

22

23

Čarování s vodou

1

25

26

Podzim

2

47

49

Papír

2

47

49

Netopýři

2

54

56

Vánoce

2

17

19

 3.5. Soutěže

Základní kolo přírodovědné soutěže pro děti Zlatý list 46. ročník 2017/18.
20.4. – 72 soutěžících ve třech kategoriích, družstva byla z druhé základní školy v Jičíně, Přírodovědého hroužku z Dolního Bousova a z přírodovědného kroužku MPČR. Na stezce, která vedla z Prachovského sedla k Jinolickým rybníkům a zpět bylo 7 stanovišť. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo před Muzeem přírody Český ráj.

Krajské kolo přírodovědné soutěže pro děti Zlatý list 46. ročník 2017/18.
11.5.  – 109 soutěžících 14 doprovázejících pedagogů 16 pořadatelů. Soutěžící byli z 12 škol, nebo zájmových kroužků, celkem startovalo 19 družstev.

Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2018“ celkem bylo zasláno 373 prací. V šesti kategoriích bylo vybráno 26 prací na první tři místa (některá místa byla zdvojena) Uděleno 51 čestných uznání.

17. června proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže formou zahradní slavnosti, na kterou byli pozváni, děti, rodiče a učitelé.

Přírodovědná soutěž,
Podle obrázků a krátkých textů měli soutěžící doplnit do políček ve 12 řádcích rodová a druhová jména našich plazů. V tajence pak objevili jméno letošního Plaza roku. Po prvé si to mohli zkusit návštěvníci zahradní slavnosti při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2018. Nabídky pak využily také některé dětí na školních výletech i členové přírodovědného kroužku.
Štěstí při vylosování měl Matouš Berný. Tato soutěž byla součástí projektu Děti v prachovské přírodě podpořeného Královéhradeckým krajem.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí. Do užšího hodnocení se dostalo 21 soutěžních listů, které byly vyplněny správně nebo pouze s jednou chybnou odpovědí. Nejčastěji se objevoval problém v otázce: Při procházce Prachovskými skalami se vlastně procházíme po dně moře druhohorního, třetihorního nebo čtvrtohorního? Správná odpověď je druhohorního, protože moře bylo na zdejším území naposledy v druhohorách a z tehdejších usazenin vznikl prachovský pískovec.
Drobné ceny za perfektní odpovědi vyhráli soutěžící Martina Štefanová, Vojtěch Zeman a Pavel Kantor. Soutěž byla součástí Letního festivalu přírody a zařazena do projektu Děti v prachovské přírodě podpořeného Královéhradeckým krajem.

3.6. Zájmové kroužky

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužků jsou
Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová.
Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže „Zlatý list“ Muzeum do soutěže poslalo tři šestičlenná družstva. Dětem se podařilo postoupit ze základního kola na kolo krajské a dále kolo národní. Národní kolo 46. ročníku Zlatého listu proběhlo v termínu 18. – 23. 6. 2018 u Štramberka v rekreačním areálu U Kateřiny. Družstva mladších i starších zde v tvrdé konkurenci vybojovala osmá místa.

Složení družstev:
Nejmladší
Michal Vejvoda, Vít Holler, Kateřina Šanderová a Jan Šandera, Šimon Kovář, Vojtěch Kejval
Mladší
Jáchym Snopek, Radka Kejvalová, Emilka Mužná a Zdeněk Šimon, Matouš Berný, Adam Kovář
Starší
Anna Vrcková, Adéla Nováková, Jiří Matouš a Lukáš Jochman, Jaroslav Šorm

3.6.2. Historický kroužek

Historický kroužek se schází každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužku  je
Mgr. Petr Lazurko.
V rámci historického kroužku funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kadetní setnina byla oficiálně založena 9. 4. 2015. Letos byly pořízeny 4 nové kadetní uniformy, skládajících se ze: saka, kalhot, nákrčníku a kšand.
Kadetní setnině se povedlo probojovat mezi tři nejlepší v projektu TESCO „Vy rozhodujete my, pomáháme“ Návštěvníci jičínského Tesca pak vhazovali žetony projektu, který jim byl nejvíce sympatický. Rádi bychom touto cestou znovu poděkovali, všem, kteří pro nás v tvrdé konkurenci hlasovali. Kadetní setnina v tomto hlasování získala od ředitelky jičínského Tesca šek za třetí místo. Díky tomu kadeti obdrželi zásilku vyrobenou ve Španělsku. Kadeti z této zásilky vybalili 7 zbrusu nových pušek ENFILD. Kadeti hned tyto pušky začali upravovat, aby vyhovovaly jejich požadavkům a byly maximálně podobné puškám Lorenc, které v roce 1866 používala rakouská armáda. V praxi to znamenalo rozebrání pušek do posledního šroubku. Všechny kovové části natřené černou barvou, byly očištěny na kov. Vše pak bylo proti korozi zajištěno bezbarvým lakem. Části pušky, které naznačovaly mosaz, jako lučík a patka pušky, byly přebarveny do stříbrna. Následně byla celá puška znovu sestavena a dřevěný nabiják byl vyměněn za kovový, což umožní tyto pušky stavět do pyramid. Díky těmto novým zbraním v současné době kadetní setnina disponuje 13 upravenými puškami, čímž se podstatně zvýšily možnosti nácviku na schůzkách a vystupování kadetní setniny na akcích pro veřejnost. Ke všem puškám navíc byly firmou „Heitmar Leather“ vyrobeny bílé řemeny, které umožní, aby si kadeti mohli pušku dát na delších pochodech na rameno. Toto vybavení vyřešilo problém, že setnina měla více členů v uniformách, než potřebného vybavení. Díky tomu se i naši noví členové budou moci těšit na nové zbraně.

Koncem roku došlo k založení Klubu vojenské historie Jičín. Klubu bude na akcích kadetní setnina podřízena. Kadetní setnina byla po celý rok velmi aktivní a byla žádanou složkou na vzpomínkových akcích.  Na nich se jí letos povedlo nasbírat 4 pamětní stuhy.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

Datum

Název akce

Celkem:

Kadetů bylo přítomno

Dospělých přítomno

Rozsah akce

1

07.04.2018

Otevírání pevnosti Josefov

7

6

1

velká

2

08.04.2018

Třetí narozeniny Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.

11

10

1

malá

3

10.04.2018

Mžany - Fakta a nejčastější mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866

3

2

1

malá

4

28.04.2018

Audience

9

8

1

velká

5

26.05.2018

XXVII. C.k. manévry - Ustupová kolona ze Železnice

6

5

1

velká

6

09.06.2018

Rozsvícený Svíb III ročník /
XII. Čistěveský myslivec

4

3

1

malá

7

16.06.2018

Železnice

9

8

1

malá

8

18.06.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

malá

9

23.06.2018

Jablonec nad Nisou

4

3

1

malá

10

25.06.2018

Putování po bojišti u Jičína

3

2

1

velká

11

29.06.2018

Slavnostní předání šeku v TESCU

5

4

1

malá

12

29-30.06.2018

Vzpomínkové akce Hradec Králové

13

12

1

velká

13

02.07.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

malá

14

03.07.2018

Odhalení desky dvou pruských důstojníků na Chlumu

1

1

0

malá

15

07.07.2018

Generál Laudón

1

1

0

malá

16

09.07.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

malá

17

16.07.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

18

23.07.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

19

30.07.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

20

04.08.2018

Pietní setkání u pomníku Jana Nepomuka Steinského - zakladatele Komitétu 1866

1

1

0

malá

21

06.08.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

22

13.08.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

23

18.08.2018

Kudy prošel císařpán?

3

2

1

malá

24

20.08.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

25

27.08.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

26

01.09.2018

Jan Nepomuk Steinský v Dohalicích

3

2

1

velká

27

03.09.2018

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

malá

28

12.09.2018

Jičín město pohádky

9

8

1

malá

29

21.09.2018

Slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky padlým vojákům

1

0

1

malá

30

22.09.2018

152. výročí bitvy u Jičína

10

9

1

velká

31

28.10.2018

100  výročí svěšení praporu a konec turistické sezony Josefov

3

3

0

velká

32

03.11.2018

Dušičky  bojiště Koniggratz 1866

7

6

1

velká

33

06.11.2018

Přednáška Prusko-rakouská válka v Hradci Králové

1

0

1

malá

34

09.11.2018

Den veteránů Jičín

9

8

1

malá

35

11.11.2018

Předměřice - Den veteránů Předměřice

6

5

1

velká

36

20.11.2018

Přednáška Předovka proti zadovce

2

2

0

malá

37

23.11.2018

Prodloužená Valdice

1

1

0

malá

38

27.11.2018

Přednáška Fakta a mýty Prusko-rakouské války

1

0

1

malá

 3.7. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – jarní, 23. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
11.3. Celková účast byla 70 přihlášených. MPČR zajišťovalo environmentální osvětu účastníků.

Čarodějnice na Prachově
30.4.  na parkovišti u muzea se tradičně pálily čarodějnice, nabízely se i speciality čarodějnické kuchyně.

Železňák-Cidliňák 10. ročník, hlavním organizátorem bylo MPČR
1.5. v Železnici
Celkem absolvovalo tratě 263 účastníků (někteří startovali ve své kategorii a ve štafetě a nebo lidovém běhu).
V dětských kategoriích startovalo 78 účastníků, v hlavním závodu 136.
Lidový běh absolvovalo celkem 23 účastníků.
Štafetové běhy běželo 13 štafet.

Letní přírodovědné soustředění

se konalo 5. 8. – 11. 8. zúčastnily se děti z přírodovědného kroužku MPČR a z Prahy, vedoucími tábora byly Marela Lazurková, Zdena Pučová a Marta Lazurková. Odbornou exkurzi do Prachovského sedla se zaměřením na pasti pro odchyt hlodavců a na pozorováí hmyzu vedl Martin Šandera.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 152 lety
Dne 22.9.2018 se uskutečnila tradiční vzpomínková akce k roku 1866 „152. výročí bitvy u Jičína“.Dopolední program se tentokrát odehrával v obci Libuň. Historické jednotky se shromáždily u hřbitova, odkud vyrazily na pochod směrem k obecnímu úřadu, kde se vojsko zformovalo a bylo přivítáno paní starostkou obce Libuň Helenou Červovou.
Poté se vojáci přesunuli k faře, kde byl v roce 1866 lazaret. U fary byl připraven prostor, kde proběhla ukázka výcviku rakouské pěchoty a dělostřelectva, dále zde cvičili saští myslivci a pruští granátníci.
Po ukázkách promluvil technický referent Jičínského bojiště Petr Lazurko s o dění v obci v roce 1866. Pruští vojáci se zde objevili již 28.6.1866, kdy tudy projížděl pruský jízdní předvoj, který se střetl s Rakušany v prostoru u Kbelnice. Kroniky se o boji přímo v katastru obce nezmiňují, šlo spíše o nástupní prostor pruské armády. O to zajímavější je soubor munice, která byla věnována do Muzea přírody Český ráj.Byla nalezena v katastru obce Libuň. Jednalo se zejména o rakouské vystřelené i nevystřelené náboje a pár fragmentů granátů.
V Libuni se v roce 1866 nacházel lazaret, kde bylo údajně ošetřováno až 1100 vojáků. Pravdou je, že tento lazaret navštívil i sám pruský král Vilém I. se svým doprovodem.
Následovala bitevní ukázka, zaměřená na pravděpodobný průběh bojů v obci. Jako první sem dorazil vojenský úředník, který varoval civilní obyvatelstvo. Později přitáhla pruská armáda, která se sháněla po rakouských jednotkách a po zjištění, že zde nejsou, Libuň obsadila. Následně se k obci přiblížil rakouský předvoj, který Prušáky napadl.
Na rozdíl od skutečnosti zde však bitva tentokrát skončila vítězstvím rakouských vojsk.
Po bitevní ukázce se vojáci přesunuli na hřbitov, kde proběhl pietní akt u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve zdejším lazaretu. Po skončení pietního aktu se vojáci přemístili opět k faře, kde program pokračoval módní přehlídkou.
Ve 14:00 začínala odpolední část programu pietním aktem v Prachovském sedle. Při něm zazněly hymny rakouská, pruská a česká. Po pietním aktu následovala tradiční společná fotografie účastníků akce.

Po kratší technické pauze následovala bitevní ukázka, v níž historické jednotky připomněly boje v Prachovských skalách.
Celý program byl ukončen tradičním zapálením svíček u pomníků 1866 v obci Prachov.

Maratón Českým rájem 8. ročník,
Osmý ročník Maratonu Českým rájem se běžel tradičně v neděli, tentokrát 12. srpna 2018. Trasa zůstala stejná jako loni. Celkem 59 účastníků se postavilo na start u Lepařova pomníku a všichni úspěšně dokončili maraton. Zahraniční účastníci byli 4 a to dva z Polska, jeden z Velké Británie a jeden z USA. Prvomaratonců bylo osm: Čermáková Jitka, Gabriel Jiří, Krejčová Lucie, Leták Martin, Mohr Aleš, Vávra Štěpán, Zámečník Adrien a Zámečník Petr.
Tradiční cíl kochat se krajinou a běžet s rozvahou splnila valná většina účastníků. Každý při vyhlášení výsledků dostal diplom a originální medaili s motivem Trosek za úspěšné absolvování. Na kopcovité trati dosažený čas není úplně tím nejdůležitějším, leč je dobrý pro stanovení pořadí a rozdělení cen, které věnovaly Muzeum přírody Český ráj, Fabioprodukt, Lion Sport a Pivovar Nová Paka.. Vítězem kategorie mužů a zároveň absolutně nejrychlejším byl David Kunčar z Prahy (čas 3:04:01).

Žabí běh – podzimní, 22. závod, hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek
Celková účast byla 63 startujících, z toho 33 na kratší trase a 26 na delší trase a 4 v kategorii pracovníci a průvodci MPČR.
Celkem 14 účastníků startovalo v žabím převleku nebo s žabím doplňkem.

Železnický kros 10. ročník,
28.10., hlavním organizátorem bylo MPČR
Prvním na vrchu Železný byl a vrcholovou prémii získal František Vagenknecht.
Skokanem roku byl David Zlámal, která oproti loňsku zlepšila svůj čas o 7 minut a 4 vteřiny.     Nejrychlejším železnickým běžcem byl Zdeněk Zikmund.
Cena za zřetelehodný počin byla udělena Veronice Danišové za vzornou přípravu a obsluhu časomíry.
Startovalo celkem 45 běžců. Hlavní závod 12 km běželo 37 běžců, z toho 29 mužů a 8 žen.
Na poloviční trati startovalo 8 běžců (6 mužů a 2 ženy).

3.7.1. Výsledky poháru BEJK:

Do 7. ročníku poháru BEJK bylo zařazeno 8 závodů a to:

1) Železnický kros 28.10.2017
2) Mikulášský běh na Bradech 3.12.2017
3) Žabí běh 11.3.2018
4) Železňák-Cidliňák 1.5.2018
5) Cityrun Jičín 26.5.2018
6) Běh lužanskými hvozdy 30.6.2018
7) 2hrady 29.9.2018
8) Žabí běh 14.10.2018

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 14.10 na Prachově. Poháru se zúčastnilo 220 dětí předškolního věku, 275 dětí školního věku, 44 mládeže do 18 let, 318 mužů do 59 let, 64 veteránů, 122 žen, a 45 veteránek, celkem 1088 osob.

V kategorii školních dětí obsadil třetí místo Michal Vejvoda a Martin Vejvoda 4. místo. Oba jsou z Přírodovědného kroužku MPČR.

3.8. Jiné aktivity

Ekoporadensví  se uskutečňovalo formou dotazů při prohlídce Muzea přírody Český ráj.

Národní den žab
10.3. v Dolním Lochově v domku Obecního úřadu pro děti a rodiče.
14.3. na schůzce přírodovědného kroužku MPČR

5. seminář „Želva bahenní v ČR“ se uskutečnil 27.11 v excentru Huslík. Hlavním organizátorem byl Martin Šandera. V programu semináře pořádaného organizací Herpeta byla jeho přednáška “Želva bahenní v ČR – možnosti návratu“

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 3300 osob
Nové: Prodloužené víkendy- 15 upoutávek, videa o kroužcích.

Jičín- město pohádky
12.9. Kadetní setnina pochodovala v čele průvodu.
13. -15.9. v  Zámeckém parku v Jičíně.
Od čtvrtka do soboty v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde pro děti i dospělé  byly připraven program „Voda“
Všem soutěžícím pomáhaly děti z kroužků.

 Výsadek 5. ročník, hlavní organizátor Klub mládeže Cipísek
3.11., cíl restaurace Radnice v Mlázovicích.
V cíli byo pro účastníky připraveno poznávání živočichů.

Výtvarné dílny pro děti i dospělé – vedla Marcela Lazurková

25.3. Velikonoční výtvarná dílna se nekonala.
1.12. Adventní dílna – výroba adventních věnců s hvězdičkami a přízdobami z plodů.
26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků

 4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Město Železnice, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, MIC Jičín, Polabské muzeum, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Klub vojenské historie, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, 6. prapor polních myslivců – Náchod, 5. prapor polních myslivců Česká Skalice, 27. prapor polních myslivců, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hrade Králové, Gardekorps, Kavalerie Náchod o.s.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Mgr. František Kynčl.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Nové noviny, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton, Pulec
TV Nova, Český rozhlas
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/

6. Propagace

Program akcí MPČR 2018.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2018
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2018 dva druhy.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánky
Filmový dokument Folklorika (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/217562260800008-monarchie-stale-zije)

https://www.zlatylist.cz/narodni-kolo/Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!