Výroční zpráva 2019

Obojživelníkem roku 2019 byl vyhlášen skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), Plazem roku 2019 byla vyhlášena ještěrka zední (Podarcis muralis).

Muzeum přírody Český ráj začalo používat QR kódy pro muzeum, přírodovědný a historický kroužek, které po naskenování mobilním telefonem přesměrují na příslušnou webovou stránku.

Na Prachově proběhlo základní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list.  
Historický kroužek - Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 se  zúčastnila 38 akcí pořádaných pro veřejnost.
Členové přírodovědného kroužku Anna Vrcková, Jan Šandera, Kateřina Šanderová a Emilka Mužná zajišťovali o prázdninách průvodcovskou službu v muzeu a péči o zvířata v zahradě. Pomohli tak muzeu v obtížné situaci se získáváním vhodných pracovních sil.
Po celý rok probíhaly projekty „Objevování záhad a krás přírody“ podpořený SFŽP ČR, „Zábava i poučení v Ráji“, „Příběhy z přírody“ podpořené Královéhradeckým krajem, „Zážitky v Ráji“ podpořený Libereckým krajem.
ÚR ČSOP podpořila projekt „Žabí ráj pro a nejen pro žáby“,  Město Jičín podpořilo kulturní akce „Výstava Příběhy z přírody“, „Činnost spolku“ a základní kolo soutěže „Zlatý list“,. Město Železnice přispělo na běhy „Železňák-Cidliňák“ a „Železnický kros“.
Firma „Vrcek“ věnoval dar na činnost přírodovědného kroužku.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2019 - 9 členů, kroužky přírodovědný a historický celkem 29 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Byla rozšířena sbírka SOMSO modelů. Modely jsou využívány k vystavení v expozici  a při ekologických výukových programech ve školách. Dále byla doplněna expozice z raného středověku střepy nádob nalezených v Prachovských skalách.

2. 2. Zahrada

Z bezpečnostních důvodů byla stromolezcem pokácena borovice vejmutovka stojící uprostřed muzejní zahrady. Výrazně prosychala a padaly z ní suché větve. Ze stejného důvodu byly prořezány větve z dubů červených stojící na okraji zahrady u veřejné cesty, zde byla použita plošina. Pokračovala rekonstrukce kaskády, při které byly v prostoru kaskády umístěny nové pískovcové kameny. Byla postavena vyšší zíďka pro ještěrky a vysázeny trvalky pořízené ve firmě Planta naturalis Markvartice. V letních měsících  byla výsadba nepříznivě ovlivněna velkým suchem. Muzem pořídilo 5 fotopastí ke sledování fauny.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno od 10. března do 30. dubna o víkendech a svátcích, od 1. května do
31. srpna denně, od 1. září do 31. října o víkendech a svátcích, od 26. do 31. prosince denně,
t. j. celkem 164 dnů.
Návštěvnost činila celkem 5132 osob.

3.2. Výstavy

Od do

Název

Místo

 

Počet návštěvníků

17.1. -8.3

Příběhy z přírody

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

273

10.3. – 31.5. 

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2018

Muzeum přírody Český ráj

411

10.3. – 31.12

Geopark Český ráj

Muzeum přírody Český ráj

1778

1.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2019

Muzeum přírody Český ráj

1367

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

297

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo se 343 žáků a 18 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

11.3. – 31.8.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

128

4

460

3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 513 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

11.3.

Národní den žab na Beránku

Praha 4 Modřany

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

50

14.3.

Obojživelník a plaz roku 2019

Poděbrady

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

13

26.3.

Modří žabáci

Kovač

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

5

9.4.

Žabí svatby v Polabí

Stará Boleslav

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

38

24.4.

Za žabím kvákáním

Hladoměř

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

26

26.4.

Hrabanovská Černava

Lysá nad Labem

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

4.5.

Za jarním zpěvem ptáků

Prachov

RNDr.Zdeňek Mrkáček

10

17.6. – 2.9.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

150

24.6.

Procházka po stopách bitvy u Jičína

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

7

6.8.

Trocha geologie nikoho nezabije

Prachov

Ing. Marcela Šanderová

30

8.8.

To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou

Prachov

MVDr. Lenka Čepková

30

9.8.

Naši obojživelníci a drobní savci

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

10.8

Zajímavé rostliny v Prachovském sedle

Prachov

RNDr. Petr Petřík

30

17.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

30

11.11

Co je to Jičínská kadetní setnina?

ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Jičín, Havlíčkova 56, Jičín 3. patro IPS

Mgr. Petr Lazurko

16

21.11

Jak se vlastně želva hledá

Poděbrady

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

18

 3.4. Ekologické výukové programy

Celkem pro 970 žáků a 38 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Program

Počet účastníků

Účastníkohodiny

Počet pedagogů

Jaro-léto-podzim-zim

72

95

2

Pelíškova zahrádka

291

441

17

Obojživelníci

153

234

5

Válka 1866

203

369

8

Geopark Český ráj

106

163

2

Netopýři

23

46

1

Vánoce

122

219

3

Celkem:

970

1567

38

  3.5. Soutěže

Základní kolo přírodovědné soutěže pro děti Zlatý list 47. ročník 2018/19.
26.4. – 82 soutěžících ve třech kategoriích, družstva byla z 2. základní školy v Jičíně, Husova, Přírodovědého hroužku z Dolního Bousova, základní školy Bodláka a Pampelišky a z přírodovědného kroužku MPČR. Na stezce, která vedla z Prachovského sedla k Jinolickým rybníkům a zpět, bylo 6 stanovišť. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo před Muzeem přírody Český ráj.

Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2019“ celkem bylo zasláno 390 prací.

16. června proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže formou zahradní slavnosti, na kterou byli pozváni, děti, rodiče a učitelé.

Přírodovědná soutěž,
Soutěžní listy byly připraveny pro návštěvníky muzejní zahrady v době od 13. května do 31. srpna 2019. Otázky byly zaměřeny na rostliny a zvířata v zahradě a soutěžící mohli využít i informace, které se právě při návštěvě muzea dozvěděli. Mezi účastníky byly rodiny s dětmi, školní výlety a školy v přírodě a děti z přírodovědného soustředění.
Za správné odpovědi byli vylosováni Eva V. z Jičína, Veronika K. z Poděbrad a Jan Š. z Prahy.
Soutěž byla součástí projektu  Zábava i poučení v Ráji podpořeného Královéhradeckým krajem a zařazena do programu Řemeslné a zážitkové turistiky v projektu Zážitky v Ráji podpořeném Libereckým krajem.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí. Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí probíhala tradičně o prázdninách od 1. července do 31. srpna 2019.  Letos se týkala Geoparku Český ráj, jehož jsou Prachovské skály součástí. Soutěžící si osvěžili a doplnili znalosti ze školy a zároveň získali i tipy na zajímavé výlety v Českém ráji.
Nejen zážitky, ale i štěstí při losování měli  Zdeňka P. z Prahy, Kateřina Š.z Prahy  a Adam K. Jičína.
Soutěž byla součástí projektu  Zábava i poučení v Ráji podpořeného Královéhradeckým krajem a zařazena do programu Řemeslné a zážitkové turistiky v projektu Zážitky v Ráji podpořeném Libereckým krajem.

 3.6. Zájmové kroužky

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek se schází každou středu od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužků jsou
Mgr. Petr Lazurko a Ing. Marcela Šanderová.

Ve školním roce 2017/19 jsme každý měsíc dělali vlastní soutěž v poznávání živočichů a rostlin podle programu ze 4. základní školy v Jičíně.

Kroužek podnikl i společný výlet na Hrabanovskou Černavu za odměnu za celoroční činnost.

Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže „Zlatý list“ Muzeum do soutěže poslalo tři šestičlenná družstva. Dětem se podařilo postoupit ze základního kola na kolo krajské.
25.6.2019  se konalo krajské kolo Královéhradeckého kraje v soutěži Zlatý list na Čeřovce, pořadatelem bylo „Centrum přírodních věd Hvězdárna Jičín“.
V této soutěži startovala tři družstva z Muzea přírody Český ráj. V kategorii starších se naše družstvo probojovalo na 2. místo. V kategorii mladších jsme obsadili 1. a 5. místo.
Členové vítězného družstva Jáchym Snopek, Jan Šandera, Eva Vrcková, Vít Holler, Michal Vejvoda, Kateřina Šanderová tak postupují na národní kolo soutěže.
Ve dnech 17. – 21. června 2019 se družstvo mladších Muzea přírody Český ráj zúčastnilo národního kola soutěže Zlatý list ve Vanově. V kategorii mladších startovalo 15 družstev, naši kluci obsadili 6. místo. Ve znalostech soupeřili s družstvy složenými většinou z žáků 6. tříd ze škol, kde se této soutěži věnuje v průběhu školního roku patřičná pozornost.
Náš přírodovědný kroužek reprezentovali
v 1. hlídce Adam Kovář (6. tř.), Michal Vejvoda a Vít Holler (oba 4. tř) s výsledkem 79 bodů
v 2. hlídce Jáchym Snopek a Zdeněk Šimon (oba 6. tř.), Martin Vejvoda (1.tř.) s výsledkem 101 bodů.
Stanoviště byla zaměřena na botaniku, hydrobiologii, entomologii 1, ornitologii, geologii, mykologii a prvoky, plazy a obojživelníky savce, entomologii 2, ekologii a ochranu ŽP, ryby a připočteny byly body za obhajobu práce pro přírodu.
Naší 2. hlídce se jako jediné ze všech soutěžících podařilo získat na třech stanovištích maximální počet 10 bodů (entomologie 1, plazi a obojživelníci, ekologie a ochrana ŽP). Také naše 1. hlídka měla  nejvíc bodů na stanovišti plazi a obojživelníci (8,5). Na tom, že se kluci „neztratili“ ani na dalších stanovištích, má velkou zásluhu jejich vedoucí Marcela Lazurková, která s nimi pracovala po čtyři dny přípravy před soutěžní stezkou. Poděkování patří také panu Snopkovi a panu Hollerovi za dopravu do Vanova a zpět.

3.6.2. Historický kroužek

Historický kroužek se schází každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vedoucí kroužku  je
Mgr. Petr Lazurko.
V rámci historického kroužku ve spolupráci s KVH Jičín funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kadetní setnina byla oficiálně založena 9. 4. 2015. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána.

Členové klubu dokázali v tomto roce absolvovat 38 akcí pro veřejnost, kde reprezentovali město Jičín a získali jednu pamětní stuhu na prapor a jeden pamětní dekret.

 

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

Datum

Název akce

Celkem:

Kadetů bylo přítomno

Dospělých přítomno

Rozsah akce

1

02.02.2019

Dělostřelecký bál

2

0

2

Malá

2

23.03.2019

Slavnostní otevření muzea 1866

12

10

2

Malá

3

06.04.2019

Otevírání pevnosti Josefov

16

13

3

velká

4

07.04.2019

74. pěší pluk v Jičíně

12

9

3

Malá

5

13.04.2019

Valná hromada Komitétu Všestary

1

0

1

Malá

6

24.04.2019

XXIII. Hradecké Pneumologické dny Hradec Králové

4

2

2

Malá

7

04.05.2019

Audience

15

13

2

Velká

8

24.05.2019

Muzejní noc Mimoň

2

0

2

Malá

9

25.05.2019

XXVIII. C.k. manévry

9

7

2

Velká

10

01.06.2019

Klášter Hradiště nad Jizerou

5

3

2

Malá

11

08.06.2019

Rozsvícený Svíb IV ročník /XIII. Čistěveský myslivec

9

6

3

Velká

12

17.06.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

13

24.06.2019

Vycházka po Jičínském bojišti

3

1

2

Malá

14

29.06.2019

Vzpomínkové akce Hradec Králové

17

14

3

velká

15

01.07.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

16

01.07.2019

Podvečerní procházka po stopách bojů 1866 v Jičíně pro Britské důstojníky

1

0

1

Malá

17

02.07.2019

Pietním aktu u hrobu v Metličanech

3

1

2

Malá

18

08.07.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

19

13.07.2019

Slavnosti Josefov – Laudon

1

0

1

Malá

20

15.07.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

21

22.07.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

3

2

1

Malá

22

27.07.2019

Kunratice u Frýdlantu

1

0

1

Malá

23

29.07.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

3

2

1

Malá

24

05.08.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

25

12.08.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

26

17.08.2019

Kudy prošel císařpán?

2

1

1

Malá

27

19.08.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

28

26.08.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

3

2

1

Malá

29

02.09.2019

Podvečerní prohlídky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

30

11.09.2019

Jičín město pohádky – průvod

5

4

1

Malá

31

12.09.2019

Jičín město pohádky – farní zahrada

2

1

1

Malá

32

15.09.2019

Lípa – Rosice

5

3

2

Malá

33

21.09.2019

153. výročí bitvy u Jičína

10

7

3

velká

34

28.09.2019

Trutnov Střítěž - bitva u Žďáru 1745

1

0

1

Malá

35

28.09.2019

100. výročí úmrtí Rudolfa barona Ulmensteina

1

0

1

Velká

36

26.10.2019

Valná hromada Komitétu a odhalení pomníků IR 18 a IR 74

7

5

2

Velká

37

28.10.2019

Svěšení praporu a konec turistické sezony Josefov

6

4

2

Malá

38

10.11.2019

Předměřice - Den veteránů

10

8

2

Malá

3.7. Soustředění na Prachově

3.7. 1. Přírodovědné soustředění

V termínu od 4.8 do 10.8. proběhl již 5. ročník přírodovědného soustředění. Zůčastnili se ho děti z přírodovědných kroužků z Prahy a MPČR.  Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Zdena Pučová, Ing. Kateřina Ondrejková. Na tradiční přírodovědné soustředění v Muzeu přírody Český ráj letos zavítala reportérka z Českého rozhlasu.

3.8. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – jarní, 25. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
10.3. Celková účast byla 79 přihlášených. MPČR zajišťovalo environmentální osvětu účastníků.  14 účastníků absolvovalo trať se žabím doplňkem. V kategorii pracovníků MPČR mají právo startovat ti členové kroužků, kteří prováděli v muzeu průvodcovskou činnost a krmení zvířat. Byli to Šandera Jan, Šanderová Kateřina a Vrcková Anna.

Čarodějnice na Prachově
Na čarodějnou noc byla připravena velká „strašně krásná čarodějnice“, ovšem takové ty menší si každý účastník mohl z připraveného materiálu udělat sám. A někdo ji pak ani nechtěl hodit do ohně, ale odnesl si ji s sebou.
Opékaly se nejen buřty, ale i hadi z mouky a vody okořenění podle chuti.
Akce byla součástí projektu „Zážitky v Ráji“ podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje.

Železňák-Cidliňák 10. ročník, hlavním organizátorem bylo MPČR
1.5. v Železnici
Celkem absolvovalo 11. ročník 158 účastníků (někteří startovali ve své kategorii a ve štafetě a nebo lidovém běhu).           
V dětských kategoriích startovalo 82 účastníků, v hlavním závodu 57.     
Lidový běh absolvovalo celkem 19 přihlášených účastníků.           
Štafetové běhy běželo 13 štafet.      

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 153 lety
Dne 21.9.2019 se uskutečnila vzpomínková akce ke 153. výročí bitvy u Jičína.
Tradiční akce každoročně připomíná veřejnosti dění na druhém největším bojišti prusko-rakouské války 1866. Již devátým rokem zajistila tuto kulturní aktivitu nezisková organizace Muzeum přírody Český ráj z. s. ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a letos s obcí Dílce. Akce je součástí projektu Muzea přírody Český ráj nazvaného Poznejme historii Jičínska, na který byla podána žádost o podporu v oblasti Kultury a památkové péče v programu Podpora kulturních aktivit na Královéhradecký kraj. Bohužel však podpora nebyla získána. Tradiční akce mohla být realizována v důstojném duchu díky nadšeným dobrovolníkům a sponzorskému daru Turistického centra Český ráj v Prachově.

Maratón Českým rájem 9. ročník,
9. ročník Maratonu Českým rájem proběhl zdárně v neděli 11. srpna. Přihlásilo se rekordních 81 účastníků a všichni dokončili, z toho bylo 12 prvomaratonců, tzn. přes 14 procent.

Žabí běh – podzimní, 24. závod, hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek
24. žabí běh absolvovalo celkem 70 lidských účastníků a několik doprovázejících rodinných příslušníků lidských a psích.   23 účastníků absolvovalo trať se žabím doplňkem. V kategorii pracovníků MPČR mají právo startovat ti členové kroužků, kteří prováděli v muzeu průvodcovskou činnost a krmení zvířat. Byli to Šandera Jan, Nováková Adéla, Šanderová Kateřina, Vrcková Anna,  Lazurková Marta.
Po tomto závodě byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku poháru BEJK a předány diplomy medaile a drobné věcné ceny.

Železnický kros 11. ročník,
28.10., hlavním organizátorem bylo MPČR
Prvním na vrchu Železný a vrcholovou prémii získal Jan Mrázek, prémii pro první ženu získala Jitka Čermáková.
Skokanem roku se stal Ota Štros, který oproti loňsku zlepšil svůj čas o 8 minut a 56 vteřin.
Nejrychlejším železnickým běžcem byl Martin Pejskar a běžkyní Jana Andrlová.
Cena za zřetelehodný počin byla udělena Agátě Andrlové (2008) za skvěle zvládnutou 6 km trať.
Na start se postavilo celkem 64 účastníků, 48 startovalo v hlavním 12 km běhu a 16 na poloviční trati.

3.9. Jiné aktivity

Ekoporadensví  se uskutečňovalo formou dotazů při prohlídce Muzea přírody Český ráj.

Národní den žab
6.3. na schůzce přírodovědného kroužku MPČR (z důvodu jarních prázdnin)
11.3. oslava Národního dne žab v ZŠ a MŠ na Beránku.
12.3. Národní den žab, Snídaně s Novou, povídání o obojživelnících.

6. seminář „Želva bahenní v ČR“ se uskutečnil 21.11 v Poděbradech. Hlavním organizátorem byl Martin Šandera. V programu semináře pořádaného organizací Herpeta byla jeho přednáška “Jak se vlastně želva hledá“

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 3000 osob
Nové: Prodloužené víkendy- 15 upoutávek, videa o kroužcích.

Jičín- město pohádky
11.9. Kadetní setnina pochodovala v čele průvodu.
12. -13.9. v Farské zahradě v Jičíně.
Od čtvrtka do soboty v zámeckém parku fungoval stan Muzea přírody Český ráj, kde pro děti i dospělé  byly připraveny programy „Žabka královna “ a „Z hradiště až na Pražský hrad“
Všem soutěžícím pomáhaly děti z kroužků.

 Výsadek 6. ročník, hlavní organizátor Klub mládeže Cipísek
Na noční výsadek se 2. listopadu 2019 vydalo celkem 50 dětí a dospělých. Cíl byl v restauraci na Košově. V cíli bylo pro účastníky připraveno zábavné poznávání živočichů.

Výtvarné dílny pro děti i dospělé – vedla Marcela Lazurková

14.4. Jarní výtvarná dílna.
30.11. Adventní dílna.
26. – 31 12. Výroba prachovských voskových zvonečků

Dvě nové keše

Dvě nové keše s přírodovědnou tématikou v oblasti Bradlecké Lhoty s názvy „U stromu“ a „V lese“ vytvořila Marcela Lazurková.

 4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Město Železnice, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, MIC Jičín, Polabské muzeum, Správa CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Klub vojenské historie, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, 6. prapor polních myslivců – Náchod, 5. prapor polních myslivců Česká Skalice, 27. prapor polních myslivců, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hrade Králové, Gardekorps, Kavalerie Náchod o.s.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Mgr. František Kynčl, MVDr. Lenka Čepková.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Nové noviny, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Časopis CENTURION 5/2019
Ekoton, Pulec

ČT1, TV Nova, Český rozhlas
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/  

6. Propagace

Turistické vizitky
Program akcí MPČR 2019.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2019
Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Lentikulární kalendáříky na rok 2019 dva druhy.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánky
Filmový dokument Folklorika (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/217562260800008-monarchie-stale-zije)

https://www.zlatylist.cz/narodni-kolo/Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!