Výroční zpráva
Muzea přírody Český ráj 2020

Obojživelníkem roku 2020 byl vyhlášen skokan zelený (Pelophylax esculentus),
Plazem roku 2020 byla vyhlášena ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

V obtížné situaci způsobené pandémií koronaviru se podařilo uspořádat řadů důležitých akcí.  Tradiční zimní výstava fotografií nazvaná „Pestrá příroda“ byla realizována v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a následně v Knihovně Fráni Šrámka v Sobotce.
Plně obsazeno bylo v srpnu „Přírodovědné soustředění“ a poprvé se konalo „Historické soustředění“.  Proběhl i 10. ročník závodu „Maraton Českým rájem“.
V září se konala vzpomínková akce „154. výročí bitvy u Jičína“, která se stala poslední uniformovanou akcí roku 2020. Výstava betlémů se uskutečnila tentokrát za plotem muzejní zahrady, protože muzeum muselo být uzavřeno.

Po celý rok probíhaly projekty „Brána (nejen) do Českého ráje“, „Prachovské děti“, „Tábory na Prachově“, „Prachovské soutěže“ a „Zázemí pro mladé přírodovědce“ podpořené Královéhradeckým krajem.
ÚR ČSOP podpořila projekt „Jak se žije v Žabím ráji“,  Město Jičín podpořilo kulturní akci „Pestrá příroda“ a „Činnost spolku“.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

Členové přírodovědného kroužku Michal Vejvoda a Anna Vrcková zajišťovali o prázdninách průvodcovskou službu v muzeu a péči o zvířata v zahradě. Pomohli tak muzeu v obtížné situaci se získáváním vhodných pracovních sil.

Muzeum bylo několikrát v průběhu roku z nařízení vlády uzavřeno a byla omezena i činnost kroužků, které jsme ale dokázali přesunout do online prostředí. Propagace kroužků ve školách nebyla možná a Výukové programy ve školách se v určitých obdobích nemohly konat. Některé školy využily naši nabídku v rámci Projektových dnů pro projekty v Šablonách.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2020  9 členů, kroužky přírodovědný a historický celkem 16 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

V muzeu byly nově instalovány střepy z nádob, které byly nalezeny v Prachovských skalách. Z přírodovědných exponátů jsou zde nově tesáky prasete divokého a dvě vycpané trofeje ptáků.  Do muzea byl také zapůjčen rakouský dělostřelecký granát. V létě byla do muzea zapůjčena i pruská přilba.

2. 2. Zahrada

V zahradě došlo k doinstalování všech popisných tabulek pořízených v minulém roce. Tabulky jsou vybaveny QR kódy, po jejichž naskenování se zobrazí další informace nebo odpověď na otázku uvedenou na tabulce. Na jaře bylo úspěšně opraveno proražené středové jezírko v kaskádě.  Byl vybudován nový přístřešek u Pelíška. U venkovních výběhů byly nahrazeny vlnkované kryty chránící zvířata před deštěm lehkými foliemi, které je možné stočit a stočené nechat na výbězích. Děti z kroužku instalovaly v zahradě 5 budek pro ptáky. Byly pořízeny dva nové patrové výběhy pro králíky a morčata.  Při přírodovědném soustředění došlo k rozšíření cesty mezi ještěrkovištěm a záhonem kulturních plodin. Celé ještěrkovitě pak bylo upraveno a byly na něj instalovány pískovcové kameny. V průběhu roku došlo k zřícení holubníku v důsledku uhnití sloupu, na kterém holubník stál. Proto byl nosný sloupu nahrazen železným, aby se zvýšila životnost holubníku. V závěru roku byly zakoupeny dvě sady podvodních reflektorů a jedna sada na solární pohon.    

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno
od 30. května do 30. června o víkendech a svátcích.
Od 1. července do 31. srpna denně,
Od 1. září do 4. října o víkendech a svátcích nebo v týdnu pro skupiny po předchozí objednávce.

t. j. celkem 107 dnů.
Návštěvnost činila celkem 1299 osob.

3.2. Výstavy

Výstava „Pestrá příroda“ v jičínské knihovně byla instalována v Galerii radosti, Prohlíželi si ji individuálně návštěvníci knihovny a v rámci komentovaných prohlídek děti z jičínských škol. Po ukončení byla na žádost paní knihovnice ze Sobotky přemístěna do Knihovny Fráni Šrámka, kde se výstava rovněž velmi líbila a návštěvníci na ni příznivě reagovali.
Výstavy přímo v Muzeu přírody v Prachově měly nižší návštěvnost z důvodu uzavření muzea vládními nařízeními.
V závěru roku jsme se připravovali na tradiční výstavu betlémů. Nemohla však být uskutečněna v obvyklých prostorách, proto byly betlémy vystaveny ve venkovní vitríně muzea a za plotem muzejní zahrady. Prohlíželi si je kolemjdoucí lidé. Tato akce vzbudila příznivý ohlas, ale není možné ani odhadnout počet návštěvníků.

Od do

Název

Místo

 Počet návštěvníků

3.-30.1.

Pestrá příroda

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

952

3.2. – 31.3.

Pestrá příroda

Knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

586

10.3. – 31.5. 

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2019

Muzeum přírody Český ráj

5

10.3. – 31.12.

Geopark Český ráj

Muzeum přírody Český ráj

1299

1.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2020

Muzeum přírody Český ráj

1294

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

Neznámý počet

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo 657 žáků a 67 pedagogů.

Komentované prohlídky Muzea přírody Český ráj probíhaly v rouškách.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

3.-30.1.

Pestrá příroda

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

155

11

166

3.2. – 31.3.

Pestrá příroda

Knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

218

18

136

11.8. – 25.9.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

324

38

362

3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 325 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

18.2.

Obojživelníci a plazi nejen v Polabí

Brandýs nad Labem

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

24

17.6. – 2.9.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

93

23.6.

Žabí koncert na Huslíku

Poděbrady

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

14

24.6.

Procházka po stopách bitvy u Jičína

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

9

1.7.

Koncert na Žabáku

Lysá nad Labem

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

62

3.8

Poznáváme rostliny

Prachov

RNDr. Petr Petřík

30

4.8.

Drobní savci kolem nás

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

15.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

17.8.

Prusko-rakouská válka

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

16

18.8

Hudba a armáda

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

16

20.8.

Co a kde nosil rakouský voják

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

16

3.4. Programy pro školy

3.4.1. Ekologické výukové programy

Celkem pro 720 žáků a 47 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Program

Počet účastníků

Počet pedagogů

Vánoce

125

8

Válka 1866

125

8

Zajímavý svět

66

5

Příběhy kamenů

176

12

Naši obojživelníci

175

11

Vývoj Země

25

1

Papír

28

2

Celkem:

720

47

 3.4.2. Projektové dny

Vzhledem k tomu, že řada škol, které u nás objednávají EVP, se zapojila do projektu Šablony vyhlášeného MŠMT, uskutečnily se pro tyto školy Projektové dny a to buď přímo ve školách, nebo mimo školu.

Škola

Datum

Program

ZŠ Valdice

7. a 8.1

Vánoce

ZŠ Valdice

18.2.

Válka 1866

ZŠ Valdice

5.3.

Příběhy kamenů

ZŠ Valdice

4.4.

Naši obojživelníci

ZŠ Kněžice

21.9.

Geopark Český ráj

ZŠ Běrunice

21.9.

Geopark Český ráj

MŠ Sobotka

24.9.

Příběhy kamenů

3. ZŠ Jičín

2. a 7. 10.

Naši obojživelníci

3. ZŠ Jičín

8.10.

Zajímavý svět

3. ZŠ Jičín

25.11. a 3.12.

Naši obojživelníci

ZŠ Kněžice

3.12

Geopark Český ráj

3. ZŠ Jičín

4.12

Vývoj Země

ZŠ Kněžice

11.12.

Válka 1866

ZŠ Běrunice

11.12.

Válka 1866

3.5. Soutěže

Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2020“.

Výtvarná soutěž, kde děti i dospělí ztvárňují obojživelníky a plazy, byla letos vyhlášena již počtrnácté.
Vyhlášení výsledků v Muzeu přírody Český ráj v Prachově bylo tentokrát jiné než v předchozích letech.
Účast jsme čekali vzhledem k uzavřeným školám určitě menší, mile nás tedy překvapilo, že některé školy stihly ještě před komplikovanou situací posbírat od dětí dost soutěžních prací. Byla to ZŠ Bodláka a Pampelišky z Veliše,  Masarykova ZŠ ze Železnice, Praktická a speciální škola z Dlažkovic (okres Litoměřice).
Jednotlivci, kteří si nenechali soutěž ujít, byli z Prahy, z Jičína, nejvzdálenější účastnice byla z Hranic na Moravě.
Všechny kategorie byly obsazeny, většina poslala soutěžní práce poštou, dorazilo i několik oskenovaných prací e-mailem.  Práce hodnotila porota složená ze členů MPČR a Herpety.
Na neděli 14. 6. 2020 odpoledne od 14 do 16 hodin byli pozváni umístění soutěžící a jejich rodiče a případně i sourozenci do Muzea přírody Český ráj v Prachově. Prohlédli si výstavu vítězných prací, mohli si zdarma projít všechny expozice a přitom měli možnost se zúčastnit vědomostní Letní přírodovědné soutěže o Prachovských skalách a okolí. A hlavně jim byly předány diplomy za umístění   a drobné ceny.
Tentokrát byly poslány poštou účastnické listy a letáky Obojživelník a plaz roku 2020 všem zúčastněným jako poděkování, že si našli čas zabývat se obojživelníky a plazy i v době, kdy se nemuselo chodit do školy.  

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí.

Do soutěže byly zařazeny všechny odevzdané soutěžní listy. Maximální počet možných získaných bodů byl 8, dosažené výsledky se pohybovaly mezi jedním bodem a osmi body. Plný počet bodů získalo šest soutěžících.
Drobnou odměnu za účast a výborný výsledek v soutěži získává rodina Trčkova, M. Nechvílová, M. Bambula, Š.Vaculík a L. Šimonová.

3.6. Zájmové kroužky

V letošním roce došlo k zvýšení počtu nástěnek, které dětem ve školách poskytovaly informace o kroužcích MPČR. Muzeum má nástěnky již v osmi školách.
V důsledku omezení v souvislosti s koronavirem se v druhé čtvrtině roku uzavřely základní školy. Přesto muzeum umožnilo dětem docházet na kroužky. Scházeli jsme se však pouze v rouškách a pouze ve venkovních prostorách. Pak musela být činnost kroužků úplně přerušena. Koncem školního roku přestala tato omezení platit a tak se děti mohly zase scházet na Prachově.
Začátkem školního roku bylo znemožněno dělat propagaci ve školách. Děti byly uzavřeny ve třídách a nedostaly se ani k nástěnkám umístěných na chodbách. Přesto byla v novém školním roce zahájena činnost kroužků, i když v podstatně nižších počtech. Veškeré volnočasové aktivity byly v říjnu zakázány vládním nařízením. Muzejní kroužky se tedy musely přesunout do online prostředí. K realizaci schůzek byla využívána aplikace Google Meet. Byl však změněn začátek schůzky na 17:00, aby rodiče případně mohli pomoci s přihlášením.

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Činnost kroužku byla zaměřena na aktivity v muzejní zahradě. Děti pečovaly o venkovní terária a výběhy a zavěšovaly nové budky pro ptáky.
Zlatý list se vzhledem k situaci v ČR nekonal a tak byly pro děti závěrem školního roku uspořádány zajímavé výlety.
Ve středu 3. 6.2020 děti z Přírodovědného kroužku Muzea přírody Český ráj mikrobus odvezl  na sice krátký, ale velmi pěkný výlet do Bradlecké Lhoty. Děti zde čekal výstup do lesa, kde se nachází Mločí potok. Protéká mezi smrky a buky a vytváří tišinky. V tomto potůčku děti začaly objevovat mločí larvy, na kterých už byl vidět základ budoucího černožlutého zbarvení. Netrvalo dlouho a našel se první dospělý mlok o délce přibližně 15 cm. Děti nakonec na této lokalitě potkaly více než 30 dospělých mloků, kteří se jim samozřejmě moc líbili.
Ve středu 17. června jsme jeli na další krátký výlet, tentokrát nás mikrobus zavezl do Markvartic přímo na plantáže firmy Planta naturalis. Pěstují se zde vlastně plané rostliny, kterých v naší přírodě ubývá, léčivé byliny, starají se tu o sklízení semínek, která se pak využívají pro květnaté louky. Dozvěděli jsme se, že to není úplně jednoduché si takovou květnatou louku vypěstovat a získali jsme rady, jak přitom postupovat.
Každý kousek pole kvetl jinou barvou. To byla nádhera! A mezi rostlinkami jsme pozorovali mravence i chodbičky žížal. Dostali jsme tu i dárek – sazeničku netřesku. Lidé ho dříve pěstovali proto, aby do jejich chalupy netřísklo při bouřce. Zajímavé bylo i srovnání netřesku s kaktusem.
Dále byla na programu návštěva tůňky, kde bylo moc a moc pulců mohli jsme tu pozorovat pulce po vylíhnutí, s narůstajícími nožičkami i ty, kteří se už brzy promění v žabky. Byly tu také pijavky. Blízko tůňky stojí informační tabule pořízená v roce 2008 Muzeem přírody Český ráj, kdy byla tůňka vybudovaná.

3.6.2. Historický kroužek

V rámci historického kroužku ve spolupráci s KVH Jičín funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána. Členové kroužku také chodí na výlety po stopách historie. Každoročně se zapojují do údržby Jičínského bojiště.
Členové klubu dokázali v tomto roce absolvovat 29 akcí pro veřejnost, kde reprezentovali město Jičín a získali jednu pamětní stuhu na prapor.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

Datum

Název akce

Celkem:

Kadetů bylo přítomno

Dospělých přítomno

Rozsah akce

období

1

11.01.2020

VH KVH Jičín

7

4

3

Malá

1866

2

01.02.2020

Dělostřelecký bál

2

0

2

Malá

více období

3

22.06.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

4

27.06.2020

Trutnov

1

0

1

Malá

1866

5

27.06.2020

Kocbeře

1

0

1

Malá

1866

6

29.06.2020

Vycházka po Jičínském bojišti 1866

4

3

1

Malá

1866

7

03.05.2020

Vzpomínkové akce Hradec Králové

7

4

3

Velká

1866

8

04.05.2020

Vzpomínkové akce Hradec Králové

8

5

3

Mezinárodní

1866

9

06.07.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

1866

10

13.07.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

11

20.07.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

1866

12

27.07.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

13

01.08.2020

Březina

2

0

2

Malá

1866

14

03.08.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

15

07.08.2020

 263. výročí bitvy u Kolína

1

0

1

Velká

1756–1763

16

10.08.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

2

1

1

Malá

1866

17

15.08.2020

Kudy prošel císařpán?

2

1

1

Malá

1866

18

16.-22.8.2020

Historické soustředění 1866

18

16

2

Malá

1866

19

21.08.2020

Tažení 1866

20

18

2

Velká

1866

20

24.08.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

21

29.08.2020

Oslavy 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město a pietní akt u pomníku obětí

7

4

3

Malá

1866

22

31.08.2020

Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně

1

0

1

Malá

1866

23

05.09.2020

XXIX. C.k. manévry

12

9

3

Velká

1866

24

05.09.2020

Rozsvícený Svíb III ročník /XII. Čistěveský myslivec

6

4

2

Malá

1866

25

12.09.2020

Brány pevnosti Josefov dokořán

1

0

1

Malá

1756–1763

26

19.09.2020

154. výročí bitvy u Jičína

9

6

3

Mezinárodní

1866

27

21.09.2020

Bitva u Žďáru 1745

1

0

1

Malá

1756–1763

28

24.10.2020

Dušičková vzpomínka na padlé v bitvě u Hradce Králové

1

1

0

Malá

více období

29

25.10.2020

Den veteránů online

8

6

2

Online

více období

3.7. Soustředění na Prachově

Podařilo se uskutečnit dvě soustředění. Obě probíhala v přísnějším režimu. Děti při nástupu na soustředění musely projít měřením teploty. Prostor, u ubytovny byl oddělen páskami se zákazem vstupu od parkoviště. V době stravování byl zapáskován i prostor u restaurace, aby se příchozí návštěvníci nemohli setkávat s dětmi.
Pro výlety byly objednány autobusy, aby děti nejely veřejnou dopravou.

3.7.1. Přírodovědné soustředění

V termínu od 2. 8. do 8. 8. proběhl již 6. ročník přírodovědného soustředění. Zúčastnily se ho děti z přírodovědných kroužků z Prahy a MPČR. Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Zdena Pučová, Ing. Kateřina Ondrejková. Externími lektory byli RNDr. Martin Šandera, Ph.D. a RNDr. Petr Petřík. O soustředění byl velký zájem, kapacita ubytovny byla naplněna do posledního místa.

3.7.2. Historické soustředění

V termínu od 16.8 do 22.8. proběhl 1. ročník historického soustředění Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Zdeněk Studený. Náplní soustředění bylo dopolední cvičení odpolední vycházky a večerní povídání o historii.
V pátek soustředění vrcholilo „Tažením 1866“. Ráno dorazilo pár stačečných vojáků od SVH Liberec v uniformách saských myslivců, jeden voják od 18. pěšího pluku z Hradce Králové, důstojník od rakouského 73. pěšího pluku a jeden Prus z 2. Magdeburského pluku č. 27. Společně jsme byli přepraveni autobusem do Újezdu pod Troskami, kde jsme navštívili Válečné muzeum a provedli drobný pietní akt u křížku věnovanému dvěma vojákům 18. Pruského pěšího pluku, kteří zde podlehli zraněním utrženým v Prachovských skalách.
Poté nás autobus zavezl na Trosky, kde na jedné z věží zavlál prapor 74. pěšího pluku. Následoval pochod dlouhý 14 km na Prachov. Obce nám cestou povolily střelbu a tak část cesty probíhaly přepady. Všichni účastníci soustředění se snažili udržovat formace a pravidelně se střídali jako hlídka. Jednou byla proti jízdě (cyklistům) zformována kruhová obrana proti jezdectvu. Na polovičce cesty v obci Mladějov byla připravena občerstvovací stanice se zásobami jídla a pití.
Nutno říci, že navzdory velké vzdálenosti a velkému teplu všichni účastníci hrdinně pochodovali obtěžkáni veškerou výzbrojí a výstrojí. Za celou dobu pochodu nepadlo jediné slovo o únavě nebo o váze věcí, což zaslouží obdiv zejména u nejmladších účastníků pochodu. Starší členové kadetní setniny si na pochodu pochvalovali zbrusu nové polní pláště. Zejména se jim líbilo, že v nich není takové teplo, jako ve slavnostní uniformě. Kolem 18:00 za vítězného volání Hurá všichni dopochodovali do cíle.

3.8. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – jarní, 25. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
Vše bylo připraveno k březnovému termínu. Akce však vzhledem ke koronaviru musela být zrušena a konala se v náhradním termínu. Jarní Žabí běh v Prachově se uskuteční neobvykle v červnu. Aby závod nekolidoval s jinými víkendovými akcemi, uskutečnil se v pátek 5. června večer, start v 18 hodin (více viz propozice). Neobvyklý čas bylo možné využít po Žabím běhu k návštěvě zahrady Muzea přírody Český ráj a pozorovat tamní živočichy v tůňkách a následně vlastními auty absolvovat exkurzi - žabí koncert u rybníka Čeperka.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 154 lety
Dne 19. 9. 2020 se uskutečnila vzpomínková akce.
Tradičně každoročně připomínáme veřejnosti dění na druhém největším bojišti prusko-rakouské války 1866. Již desátým rokem zajistila tuto kulturní aktivitu nezisková organizace Muzeum přírody Český ráj z. s. ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a letos s obcí Radim.
Přípravy akce byly tento rok vzhledem ke koronavirové době velmi neobvyklé. Kvůli uzavíraným hranicím k nám třeba nemohli přijet nahlášení kamarádi z Německa. Musely se omluvit i některé jednotky z Čech a účast vojska poklesla přibližně na 65%. Přesto se na akci předvedlo 59 vojáků v historických uniformách, kteří kvůli této akci přijeli například z Rakouska, udržujeme si tedy status mezinárodní akce.
Akce se stala poslední uniformovanou akcí tohoto roku, kdy se vojáci mohli setkat ve větším množství přímo na bojišti.

Maraton Českým rájem 10. ročník
Významem velké maratony se běhají v neděli. Nejinak tomu bylo i při desátém ročníku Maratonu Českým rájem, 9. srpna 2020. Trasa a umístění občerstvovaček zůstaly stejné jako loni. V sobotu před maratonem bylo vedro a předpověď počasí na neděli slibovala stejné podmínky. Teplo bylo už od rána a teplota vzduchu se postupně vyšplhala na 31°C za skoro jasné oblohy. Trochu se zatáhlo až po 14:30. Byl to druhý až třetí nejteplejší ročník. Cesty v terénních pasážích byly většinou suché.
Závod je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců) a Poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny).

Žabí běh – podzimní, 26. závod, hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek
Závod se konal v plánovaném termínu 11.10. Vzhledem k opatřením závodníci startovali po dvojicích což bylo velmi náročné pro pořadatele, protože někteří závodníci již byli v cíli a jiní teprve čekali na start.

3.9. Jiné aktivity

Národní den žab
Připomenuto v rámci přírodovědného kroužku

Žabí svatby v Polabí
7.4. exkurze k tůním u Staré Boleslavi, MAS Střední Polabí, pouze s Evou Neubergovou (MAS), která pak zpracovala text jako tip pro individuální a rodinné exkurze.

Snídaně s Novou
22.6. TV Nova, Žáby a mokřady – osvětové povídání 

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 3000 osob
Nové: Prodloužené víkendy- 15 upoutávek, videa o kroužcích. ¨

Seminář časopisu Naše příroda
Online seminář, kterého se účastnili pracovníci muzea.

Online seminář o projektech Královéhradeckého kraje

4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Město Železnice, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Klub vojenské historie, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hrade Králové, Ekocentrum Huslík.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Mgr. František Kynčl, RNDr. Petr Petřík.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton, Pulec
TV Nova
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/  

6. Propagace

Turistické vizitky a známky
Program akcí MPČR 2020.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2020
Pohlednice – 4 druhy.
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánkyKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00