Výroční zpráva
Muzea přírody Český ráj 2021

Obojživelníkem roku 2021 byl vyhlášen skokan štíhlý (Rana dalmatina),
Plazem roku 2020 byla vyhlášena ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Činnost muzea byla ovlivněna pandémií koronaviru. Schůzky obou kroužků probíhaly podle aktuální situace na Prachově nebo online. Podařilo se uskutečnit v srpnu přírodovědné a historické soustředění. Proběhl 11. ročník závodu „Maraton Českým rájem. Významné byly i akce k Prusko–rakouské válce roku 1866. Ve spolupráci s městem Jičínem se konala akce „155. výročí bitvy u Jičína“.

Po celý rok probíhaly projekty „Český ráj všem“, „Soutěže z Prachova“, „Prachovské kroužky“, „Živá historie na Jičínsku“ podpořené Královéhradeckým krajem.
ÚR ČSOP podpořila projekt „Žabí ráj žije“ a přispěla dotací na konání krajského a základního kola soutěže Zlatý list,  Město Jičín podpořilo „Činnost spolku“ a v závěru roku individuální dotací „Advent a Vánoce“.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

Členové přírodovědného kroužku Michal Vejvoda a Adam Kovář zajišťovali o prázdninách průvodcovskou službu v muzeu a péči o zvířata v zahradě. Pomohli tak muzeu v obtížné situaci se získáváním vhodných pracovních sil.

Muzeum bylo několikrát v průběhu roku z nařízení vlády uzavřeno a byla omezena i činnost kroužků, které jsme ale dokázali přesunout do online prostředí. Výukové programy ve školách se v určitých obdobích nemohly konat. Některé školy využily naši nabídku v rámci Projektových dnů pro projekty v Šablonách.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2021  7 členů, kroužky přírodovědný a historický celkem 22 členů.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

V muzeu byly nově instalovány distanční měřítka využívaná v roce 1866.

2. 2. Zahrada

V zahradě došlo k rekonstrukci plůtků u venkovních výběhů u želv nádherných, jezírkových rybek a solárního panelu. Nad výběhem pro králíky a morčata byla postavena dřevěná konstrukce se stříškou, která chrání zvířata před deštěm. Muzeum zakoupilo celkem 6 zásuvek na dálkové ovládání, které jsou využívány pro spouštění topení u zvířat a podvodního osvětlení.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno
od 8. května do 30. června o víkendech a svátcích.
Od 1. července do 31. srpna denně,
Od 1. září do 24. října o víkendech a svátcích nebo v týdnu pro skupiny po předchozí objednávce.
26. – 31.prosince

t. j. celkem 100 dnů.
Návštěvnost činila celkem 1487 osob.

3.2. Výstavy

Výstavy přímo v Muzeu přírody v Prachově měly nižší návštěvnost z důvodu uzavření muzea vládními nařízeními.

Od do

Název

Místo

 Počet návštěvníků

8.5. – 13.6. 

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2020

Muzeum přírody Český ráj

362

8.5. – 31.12.

Vzpomínkové akce k roku 1866 ve fotografii

Muzeum přírody Český ráj

1487

8.5. – 31.12.

Jičínské bojiště

Muzeum přírody Český ráj

1487

13.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2021

Muzeum přírody Český ráj

1118

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

172

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo 254 žáků a 13 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

8.5. – 25.9.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

254

13

267

3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 336 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

12.1.

Hrdinové od Jičína

Online- pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně

Mgr. Petr Lazurko

Nelze odhadnout

12.2

Válka 1866 on-line - I. blok - Nejčastější mýty a omyly prusko-rakouské války 1866

Online pro Komitét 1866

Mgr. Petr Lazurko

11043 zhlédnutí

12.3.

Národní den Žab

ZŠ a MŠ na Beránku

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

45

 

17.5

Válka 1866 on-line - IV. blok - speciální díl Jičínská kadetní setnina

Online pro Komitét 1866

Mgr. Petr Lazurko

734 zhlédnutí

 

19.5

Žabí kvákání

Toulcův dvůr Praha

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

36

 

26.4.

Žabí svatby v Polabí

Stará Boleslav

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

4

 

5.7. – 30.8.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

125

 

5.8.

Drobní savci kolem nás

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

 

6.8

Poznáváme rostliny

Prachov

RNDr. Petr Petřík

30

 

15.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

18.8.

Největší omyly Prusko-rakouské války

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

18

 

19.8

Hudba a armáda

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

18

 

21.10

Hrdinové od Jičína

Vlastivědné muzeum Železnice

Mgr. Petr Lazurko

12

 

9.11

Příběhy kamenů

Jičín – Úřad práce

Ing. Marcela Šanderová

8

 

9.11

Reenactment a jeho role v dnešní společnosti. A jeho potřeba pro udržení kult. dědictví regionu

Jičín – Úřad práce

Mgr. Petr Lazurko

8

 

11.11

Co a kde nosil rakouský voják

Vlastivědné muzeum Železnice

Mgr. Petr Lazurko

14

 

3.4. Programy pro školy

3.4.1. Ekologické výukové programy

Celkem pro 707 žáků a 19 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Program

Počet účastníků

Počet pedagogů

Papír

166

4

Plazi

192

4

Voda

18

1

Příběhy kamenů

93

4

Příroda Českého ráje

168

3

Obojživelníci a Plazi

24

1

Prusko-rakouská válka 1866

16

1

Cesta do středu Země

30

1

Celkem:

707

19

  3.4.2. Projektové dny

Vzhledem k tomu, že řada škol, které u nás objednávají EVP, se zapojila do projektu Šablony vyhlášeného MŠMT, uskutečnily se pro tyto školy Projektové dny a to buď přímo ve školách, nebo mimo školu.

25.01.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Papír

26.01.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Papír

27.01.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Papír

28.01.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Papír

31.05.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Plazi

01.06.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Plazi

02.06.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Plazi

03.06.2021

ZŠ a MŠ NA Beránku

Plazi

04.06.2021

ZŠ Kněžice

Voda

07.06.2021

ZŠ Kněžice

Příběhy kamenů

14.06.2021

MŠ Přezletice

Příroda Českého ráje

15.06.2021

ZŠ Vysoké Veselí

Příběhy kamenů

17.06.2021

ZŠ a MŠ Raspenava

Příroda Českého ráje

12.09.2021

ZŠ Aloisino údolí

Příběhy kamenů

22.09.2021

ZŠ Uhříněves

Příroda Českého ráje

3.5. Soutěže

3.5.1. Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2021“.

Výtvarná soutěž, kde děti i dospělí ztvárňují obojživelníky a plazy, byla letos vyhlášena již popatnácté.
Do soutěže bylo zasláno 125 výkresů, z toho bylo 46 umístěných, nebo získalo čestné uznání.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo při návštěvách pozvaných dětí a rodičů v neděli 13.6.2021, Jednotlivé rodiny navštívily připravenou výstavu odděleně s průvodkyní. Pro první tři místa ve všech šesti kategoriích  a pro ty, kdo získali čestné uznání, byly připraveny diplomy, medaile a ceny.
Výstava pak byla v létě a na podzim přístupná návštěvníkům, pokud to dovolovala platná opatření.

3.5.2. Vědomostní soutěže

Přírodovědná soutěž a Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí úspěšně proběhly buď přímo v muzejní zahradě, nebo zasláním odpovědí e-mailem. Přínosem bylo šíření environmentální osvěty do široké veřejnosti. Děti i dospělí využili svůj volný čas k získávání a rozvíjení poznatků a dovedností.

Jičínský mladý přírodovědec

Muzeum přírody Český ráj nabídlo na svých webových stránkách vědomostní soutěž Jičínský mladý přírodovědec dětem od 6 do 16 let. Otázky byly zaměřeny na základní znalosti z biologie, z botaniky a zoologie. Byly doplněny i malou poznávačkou. Do kategorií podle věku byli účastníci rozděleni až v závěru hodnocení. Kromě dětí z přírodovědného kroužku MPČR se zúčastnily děti z České Lípy, Dolního Bousova, Hoříněvsi a Prahy.

3.6. Zájmové kroužky

V letošním roce byla obnovena propagace kroužků v osmi školách na celkem deseti nástěnkách. Nábor do kroužků byl proveden na 2. základní škole v Jičíně a v Masarykově základní škole v Železnici za obtížných podmínek (v respirátoru). Celkem se přihlásilo 12 nových členů.

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Činnost kroužku byla zaměřena na aktivity v muzejní zahradě. Děti pečovaly o venkovní terária a výběhy.
Zlatý list se vzhledem k situaci v ČR se konal v náhradním podzimním termínu. Základní kolo proběhlo 8. 10., Krajské kolo 22.10. Národní kolo se v tomto roce nekonalo.

Ve středu 9. 6.2020 děti z Přírodovědného kroužku Muzea přírody Český ráj mikrobus odvezl  na sice krátký výlet.Vydali jsme se na Chlumy do lomu v Podhorním Újezdě, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o historii těžby pískovce i o současné práci na tomto místě. Viděli jsme ohromné již očíslované pískovcové bloky, kterých dokážou tři zaměstnanci vytěžit za rok 1000 kusů, prohlédli jsme si jejich pracoviště pod vysokými strmými stěnami, na kterých nahoře roste les. A hlavně jsme nalezli otisky druhohorních živočichů, které se zachovaly v pískovci.
Pak jsme se zastavili u rybníka Hluboký. Měli jsme s sebou síťky, takže jsme mohli zkoumat vodní bezobratlé živočichy, objevili jsme i obojživelníky a pozorovali ptáky.

3.6.2. Historický kroužek

V rámci historického kroužku ve spolupráci s KVH Jičín funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána. Členové kroužku také chodí na výlety po stopách historie. Každoročně se zapojují do údržby Jičínského bojiště.

Členové klubu dokázali v tomto roce absolvovat 20 akcí pro veřejnost, kde reprezentovali město Jičín a získali jednu pamětní stuhu na prapor.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

1

06.02.2021

VH KVH Jičín

14

7

7

Malá

1866

2

29.05.2021

XXX. C.k. Manévry

14

11

3

Velká

1866

3

06.06.2021

74. pěší pluk v Jičíně

8

7

1

Malá

1866

4

19.06.2021

Vernisáž restaurovaného obrazu 1866 v Cerekvici n/B.

7

5

2

Velká

1866

5

24.06.2021

Vycházka Železnice

2

1

1

Malá

1866

6

26.06.2021

Bitva u Náchoda

8

5

3

Velká

1866

7

27.06.2021

155. výročí bitvy u Trutnova

7

4

3

Velká

1866

8

02.07.2021

Dlouhé dvory

17

12

5

Velká

1866

9

03.07.2021

Vzpomínkové akce Hradec Králové

18

13

5

mezinárodní

1866

10

15-21.8.2021

Historické soustředění 1866

20

18

2

Malá

1866

11

20.08.2021

Tažení 1866

24

20

4

Malá

1866

12

04.09.2021

Rozsvícený Svíb

11

9

2

Velká

1866

13

18.09.2021

155. výročí bitvy u Jičína

14

11

3

mezinárodní

1866

14

02.10.2021

155. výročí bitvy u Tovačova

8

6

2

Malá

1866

15

23.10.2021

Dušičky na bojišti u Hradce Králové

11

6

5

Malá

1866

16

30.10.2021

Svěšení praporu a konec turistické sezony Josefov

11

7

4

Malá

více období

17

07.11.2021

Den veteránů Lípa a Předměřice nad Labem 2021

10

8

2

Malá

více období

18

11.11.2021

Mezinárodní den veteránů v Jičíně

5

3

2

Malá

více období

19

11.11.2021

Mezinárodní den veteránů v Železnici

3

1

2

Malá

1866

20

13.11.2021

Volfartice u Č. Lípy - odhalení pomníku

7

4

3

Malá

1866

3.7. Soustředění na Prachově

Podařilo se uskutečnit dvě soustředění. Obě probíhala v přísnějším režimu. Děti při nástupu na soustředění musely projít měřením teploty. Prostor, u ubytovny byl oddělen páskami se zákazem vstupu od parkoviště. Pro výlety byly objednány autobusy, aby děti nejely veřejnou dopravou.

3.7.1. Přírodovědné soustředění

V termínu od 1. 8. do 7. 8. proběhl již 7. ročník přírodovědného soustředění. Zúčastnily se ho děti z přírodovědných kroužků z Prahy a MPČR. Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Zdena Pučová, Ing. Kateřina Ondrejková. Externími lektory byli RNDr. Martin Šandera, Ph.D. a RNDr. Petr Petřík. O soustředění byl velký zájem, kapacita ubytovny byla naplněna do posledního místa.

3.7.2. Historické soustředění

V termínu od 15.8 do 21.8. proběhl 2. ročník historického soustředění Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Zdeněk Studený a Adéla Dudová. Náplní soustředění bylo dopolední cvičení odpolední vycházky a večerní povídání o historii.
V pátek soustředění vrcholilo „Tažením 1866“. Na kterém nás podpořili vojáci od SVH Liberec v uniformách saských myslivců, dva vojáci od 18. pěšího pluku z Hradce Králové, a jeden Prus z 2. Magdeburského pluku č. 27. Společně jsme byli přepraveni autobusem do Lomnice nad Popelkou, kde se sešikovali a vyrazili k městskému muzeu. Petr Lazurko krátce pohovořil o válce roku 1866. Poté se vojsko a veřejnost přesunuly na místní vojenský hřbitov, kde proběhl pietní akt u pomníků z války 1866. Po provedení pietního aktu se všichni vrátili znovu k muzeu, kde pro ně byla připravena prohlídka historické expozice. Po této prohlídce však vojsko vyrazilo na pochod na Prachov. Na trase dlouhé 12 km  probíhaly i nejrůznější přepady, kterým bylo nutné čelit. V polovině cesty, tedy v Libuni, byla občerstvovací pauza a byl zde proveden i pietní akt u pomníků na tamějším hřbitově.
Po příchodu na Prachov se uskutečnil pietní akt u pomníků v Prachovském sedle. 18.září  právě zde začne vzpomínkový program, kdy odtud vyrazí historické jednotky do Jičína.

V Lomnici jsme byli natáčeni kamerou a na internetu je možné shlédnout reportáž z této akce.

 3.8. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – jarní, 27. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
Tradiční jarní Žabí běh se uskutečnil netradičně až v dubnu. V neděli 18. dubna jsme se konečně dočkali zahájení sezóny. Startovalo se netradičně průběžně po dvojicích nebo po rodinách. Tradičně byla připravena kratší trasa do 2 km vhodná i pro děti a delší trasa do 7 km.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 155 lety
V sobotu 18.září 2021 vyvrcholily vzpomínkové akce ke 155. výročí prusko-rakouské války z r. 1866 na Jičínsku.
Pořadateli akcí bylo Město Jičín, Muzeum přírody Český ráj z. s. a Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s.. Projekt „Živá historie na Jičínsku“ podaný Muzeem přírody Český ráj, jehož byla tato akce součástí, byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Všude, kde se vzpomínkové akce odehrávaly, členové Komitétu 1866 a KVH Jičín uklidili prostranství v okolí památek, vysekali trávu a očistili pomníky.
Celého programu vzpomínkových akcí se účastnilo 96 vojáků v historických uniformách 14členná vojenská hudba. Na Jičínsku bylo možné poprvé po 155 letech spatřit uniformu saského korunního prince, který byl vrchním velitelem rakouské a saské armády na Jičínsku. Korunní princ přejížděl celým bojištěm a velel přesouvajícím se vojskům.
Rovněž znovu po 155 letech se na Jičínsko dostalo i saské dělostřelectvo, které stejně jako v roce 1866 operovalo nad obcí Dílce.
Z dalších uniforem, ve kterých skutečně v roce 1866 na Jičínsku vojáci bojovali, to byly uniformy 18. pěšího pluku z Hradce Králové, 2. saského mysliveckého praporu a Sanitní jednotky Saského armádního sboru.
Zajímavostí bezpochyby byla také uniforma rakouského generála jízdy.
Vojenské jednotky se ráno shromažďovaly u Muzea přírody Český ráj, kde byla instalována výstava fotografií ze vzpomínkových akcí k roku 1866. Program pro veřejnost zde byl zahájen pietním aktem u pomníků v Prachovském sedle. Prachovské sedlo tvořilo střed rakouské obranné linie. Tuto oblast střežila Abelova brigáda. Přímo obrana tohoto prostoru byla svěřena 35. pěšímu pluku z Plzně, kterému jsou v okolí věnovány 4 pomníky. Proti nim zaútočil 18. pruský pěší pluk z polské Poznaně. Muzeum přírody Český ráj zde každoročně pořádá pietní akty od roku 2006.  Konají se zde i bitevní ukázky.  Historické jednotky zde provedly pietní akt. U pomníků byli vypáleny čestné salvy a k pomníkům byly položeny svíčky a kytice. Kytici zde pokládal i zástupce Armády České republiky.
Poté se vojáci přesouvali v bitevním pořádku po modré turistické značce směr Brada. Cestou zde probíhaly bitevní střety, kdy rakouské jednotky ustupovaly na vrchol Bradu. Veřejnosti jsme tak mohli přiblížit, jak asi vypadaly boje v zalesněné části Prachovských skal.
Po ukončení střelby se historické jednotky přesunuly lesní cestou k nově zrekonstruovaným pomníkům u obce Brada-Rybníček. Pomníky zde byly rekonstruovány panem Jiřím Soukupem díky dotaci poskytnuté Komitétu 1866 Královéhradeckým krajem. Po odhalení zrekonstruovaných památek a pietním aktu se vojáci pochodem přemístili do obce Kbelnice.
Z Kbelnice se vojsko vydalo polní cestou na Dílce, aby připomnělo slavný saský útok na Dílce. Saské jednotky podporované rakouskou pěchotou postupovaly na Dílce, které chtěly vyrvat z rukou nepřítele. Nad obcí však byla umístěna děla, která pálila po přicházející armádě. Proti těmto dělům se rozvinula rakouská pěchota, zaútočila na ně bodákovým útokem.
Oblast Dílců byla v roce 1866 velice významná. Sasové obec za těžkých bojů obsadili a snažili se postupovat dále na Zámezí. Avšak jejich postup byl zastaven, když na bojiště dorazil rozkaz k ústupu celé armády. Aby se na saské vojáky nezapomnělo, postavil nad obcí saský stát památník, u kterého proběhl nynější pietní akt.
Pak se vojska přesunula do Jičína, kde se občerstvila a doplnila síly. Na bojiště zároveň dorazily posily. V Jičíně bylo dokonce možné zahlédnout císaře Františka Josefa I. i s doprovodem.  Jičíňáci sledovali na Valdštejnově náměstí ukázky výcviku jednotlivých armád.
V podvečer pak na Letné proběhl pietní akt. Místo, kde pomník stojí, je zvoleno velice symbolicky.  Právě zde se rozhodl saský korunní princ, že bude město bránit a tím získá čas pro ustupující rakouské jednotky. Jeho vojáci obsadili blízkou hráz a otevřeli stavidla. Tři čtvrtiny cest z bojiště vedly přes tuto úzkou hráz. Proto byl o ni v noci veden velmi tvrdý boj.  U pomníku při pietním aktu promluvil jičínský starosta Jan Malý a za Komitét 1866 Petr Lazurko, technický referent místního bojiště.
Následně se vojsko přesunulo na Valdštejnovo náměstí, kde byla připravena bitevní ukázka. Protože v Jičíně se historicky bojovalo v nočních hodinách, proto i ukázka probíhala po 20. hodině. Veřejnost zde mohla sledovat útok Prusů z nynější Palackého ulice, kterou Prusové útočili v roce 1866. Na náměstí bylo přítomno i dělostřelectvo, saští myslivci a velký oddíl rakouské pěchoty. Diváci si zde mohli užít jedinečnou atmosféru noční bitevní ukázky a sledovat rozdílnou taktiku jednotlivých armád.
Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky k závěrečnému představení.
Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín), Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 4. pěší pluk - Deutschmeister Infanterie z. s., 8. pěší pluk Brno, 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 20. pěší pluk, 49. pěší pluk z Rakouska, 73. pěší pluk z Železnice, Hudba 6. praporu polních myslivců – Náchod, Rakouská dělostřelecká baterie Vimus a Kavalerie Náchod v uniformách rakouského generálního štábu.
Saskou armádu reprezentovaly:  2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), 12. Sachse arttilery Mies a Sanitní jednotka Saského armádního sboru
Pruská armádu zastoupovaly: 7. Kompanie 1.Garde Regiment zu Fuss (Garda města Hradec Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) , Gardový fyzilírský pluk Brno, 2. magdeburský pěší pluk č. 27 a 6. východopruský pěší pluk č. 43.
Program pokračoval následující den vzpomínkovým programem při odhalení saského pomníku pod Zebínem (u Jezdeckého centra Jičín). O obnovení památky se zasloužil David Kotlář. Proběhl zde pietní akt a seznámení  veřejnosti s osudy pomníku a s příběhem pátrání po jménu vojáka.

Maraton Českým rájem 11. ročník
Otevřené neatletické mistrovství ČR v klasickém maratonu se konalo 8. srpna 2021 ve stejný den, který se běžel olympijský maraton mužů v Sapporu. 11. ročník Maratonu Českým rájem byl zároveň MČR čárkařů v klasickém maratonu, maratonským přeborem okresu Jičín a Českého ráje a přeborem oddílu BONBON.

Díky nuceným změnám trasy na třech úsecích přibylo asfaltu a několik stovek metrů. Vzdálenost se tak přehoupla přes 43 km, takže to byl poctivý maraton. Některé běžce tato skutečnost odradila od účasti. Sedmá občerstvovačka byla posunuta do Pařezské Lhoty na odbočku u rybníka Pařez.

Otestován byl v jednom úseku systém značení šipkami zatavenými ve fólii. Nikdo z kolemjdoucích nesundal jedinou šipku. Druhý den jsem je ale musel sundávat, tak jsem si aspoň prošel Hruboskalsko. Šipky s logem působí i jako poutač a při instalaci se mě někteří smělejší vyptávali o co jde. Některé dámy v letech nečetly a rovnou se ptaly, zda jde o nějakou hru pro děti. Tak jsem vždy odvětil, že ano, pro takové větší děti od 18 let a že jde o hru na maraton a vlastně, že kdo si hraje, nezlobí.

V noci ze soboty na neděli silná bouřka zkropila trať a dle očekávání byly místy kaluže. Trasa byla ale dobře schůdná až na úsek mezi rybníkem Doly a Mladějovem, kde na několika stech metrech blátíčko celkem klouzalo. Počasí v neděli přes den bylo přívětivé, polojasno a teplota vzduchu do 22°C.

Celkem 51 účastníků se postavilo na start u Lepařova pomníku a všichni úspěšně dokončili maraton. Celkem 3 účastníci byli zahraniční, ze 2 zemí (2 z Německa a 1 ze Slovenska; Ivana Raffaye ale počítáme i jako našince). Tradičně maraton absolvují i prvomaratonci, kterých bylo letos 11 (což bylo necelých 22 procent!!!), byli to: Bosáková Alena, Čermák Adam, Červenka Tomáš, Jankovská Vendula, Jeřábek Patrik, Khýrová Aneta, Navrátilová Vendula, Paulová Nikol, Sýkorová Liana, Šťovíček Pavel a Vaněk David. Gratulujeme k jejich úspěšné premiéře. Aneta Khýrová dokonce zažila vítěznou premiéru.

Jako každý rok bylo potřeba začít rozvážně a tradičně plnit i cíl kochat se krajinou. Každý při vyhlášení výsledků dostal diplom a medaili s novým logem závodu za úspěšné absolvování a zasloužil si tak i poukaz na 40% slevu do Lion Sportu. Pořadí všech se vyhlašovalo od zadu, takže ti rychlejší si „za trest“ museli počkat déle na stupně vítězů a ceny, které věnovaly Muzeum přírody Český ráj a Pivovar Nová Paka. Pro absolutního vítěze a vítězku byla připravena speciální cena. Při jedenáctém ročníku dostali navíc sklenici medu od místních včel z Českého ráje. Čtvrtí ve věkových kategoriích dostali brambůrky jako cenu útěchy. Vítězem kategorie mužů a zároveň absolutně nejrychlejším byl Tomáš Hak z Vítězné (čas 3:12:15). Druhým mužem byl Ladislav Erbert z Pecky (3:32:42) a třetím Ondřej Knébl z Turnova (3:35:50). Mezi veterány (60 let a starší) zvítězil Roman Tománek ze Slavičína (3:45:33) před Josefem Beránkem z Krušovic (MK Kladno) (4:21:16) a Vladimírem Zelenkou z Kladna (4:57:29). První v kategorii žen a absolutní vítězkou byla Aneta Khýrová (4:06:39), druhá doběhla Vendula Navrátilová (Brada – Rybníček) (4:08:18) a třetí Alena Stárková ze Svojetic (SK Babice) (4:14:35). Nejrychlejší ženou v kategorii 45 let a více byla Alice Zelenková z Kladna (4:57:21). Druhou veteránkou byla Jiřina Skálová z Prahy (5:23:46) a třetí byla původem místní Jičíňačka Petra Ťupková z Ústí nad Labem (5:48:30).

V kategorii místní muži zvítězil Ladislav Erbert z Pecky, před Ondřejem Knéblem z Turnova a Patrikem Jeřábkem z Hořic. Z místních žen byla nejrychlejší Vendula Navrátilová (Brada – Rybníček) a druhou nejrychlejší Alena Bosáková z Mladé Boleslavi. Mistrem čárkařem se stal Roman Tománek ze Slavičína,  vicemistrem Petr Nejdelý z Prahy a druhým vicemistrem Josef Beránek (MK Kladno). Titul mezi čárkařkami obhájila Hana Breburdová z Prahy startující za MK Kladno. Druhá mezi čárkařkami byla Darina Doubková z Prahy.

Miroslav Vostrý byl oceněn jako jediný aktivní účastník všech jedenácti ročníků Maratonu Českým rájem. Letos všichni účastníci Maratonu Českým rájem získali body do Pražského maratonského poháru, do Poháru BEJK a členové Běžeckého oddílu neambiciózních běžců (BONBON) získali body do oddílového poháru.

Uspořádání jedenáctého ročníku bylo možné i díky vstřícnosti Správy CHKO Český ráj, Lesů ČR a pomoci dobrovolníků na občerstvovačkách. Zvláštní poděkování patří rodině Tomčově za nezištnou pomoc a zajištění vlastní občerstvovačky i se sprchou v Doubravici. Maraton byl zařazen, stejně jako některé další akce Muzea přírody Český ráj, do projektu Prodloužené víkendy v Jičíně.

Žabí běh – podzimní, 28. závod,  hlavním organizátorem byl Spolek Cipísek.
Sezóna v Muzeu přírody Český ráj byla symbolicky uzavřena v neděli 10. října již 28. Žabím během (otevřeno bude v říjnu o víkendech dále dle počasí). Celkem 38 účastníků širokého věkového spektra využilo slunečné počasí k proběhnutí se na předem odhadnutý čas. Podruhé v historii došlo k vyrovnání rekordu, rozdíl mezi odhadem a dosaženým časem činil 0 vteřin.

3.9. Jiné aktivity

Národní Den Žab
Připomenuto v rámci přírodovědného kroužku

CNN Prima News
Reportáž o medvědím česneku

Zajištění provozu čtyř keší
Pravidelné údržba

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 3000 osob
Nové: Prodloužené víkendy- 12 upoutávek, videa o kroužcích. ¨

4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Klub vojenské historie, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hrade Králové, Ekocentrum Huslík.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Mgr. František Kynčl, RNDr. Petr Petřík.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton, Pulec
CNN Prima News
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/  

6. Propagace

Turistické vizitky a známky
Program akcí MPČR 2021.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2021
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánky

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Červenec 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
       
20. 7. 2024

Vejce a vajíčka

17:00 - 20:00
Každé zvířátko má jiné vajíčko, přijďte si je prohlédnout.