Výroční zpráva
Muzea přírody Český ráj z.s. 2022

Obojživelníkem roku 2022 byl vyhlášen mlok skvrnitý (Salamandra salamandra),
Plazem roku 2022 byla vyhlášena užovka obojková (Natrix natrix).

Schůzky obou kroužků probíhaly na Prachově. Vyvrcholením činnosti obou kroužků bylo přírodovědné a historické soustředění v srpnu.
Proběhl 12. ročník závodu „Maraton Českým rájem. Významné byly i akce k Prusko–rakouské válce roku 1866. Ve spolupráci s městem s obcí Jinolice se konala akce „156. výročí bitvy u Jičína“- Akci přijely natáčet dva štáby České televize a následně se na správě CHKO Český Ráj zjistilo, že není prodlouženo povolení ke konání akce. Přesto, že se pracovníkům CHKO akce líbila a uznávali, že nedošlo k poškození přírody, platili jsme pokutu 6 000 Kč

Po celý rok probíhaly projekty „V Českém ráji to žije“, „Prachovské soutěžení“, „Zázemí pro mladé přírodovědce II“, „Naše kroužky na Prachově“, „Táboření na Prachově“ a „Zažij historii na Jičínsku“ podpořené Královéhradeckým krajem.
ÚR ČSOP podpořila projekt „Život v Žabím ráji“,  Město Jičín podpořilo „Činnost spolku“.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Prodloužený víkend“.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2022  7 členů, kroužky přírodovědný a historický celkem 14 členů. V Muzejním klubu je 8 rodin bývalých členů kroužků.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

V muzeu byla doplněna expozice 1866 o zapůjčené exponáty a to zámek na péro pušky a rakouské důstojnické čako.

2. 2. Zahrada

V zahradě došlo k modernizaci výběhu pro suchozemské želvy. U přístupu na zahradu byly nově použity ke zpevnění svahovky s okrasnými bylinami.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno
od 13. března do 30. června o víkendech a svátcích.
Od 1. července do 31. srpna denně,
Od 1. září do 24. října o víkendech a svátcích nebo v týdnu pro skupiny po předchozí objednávce.
26. – 31.prosince

t. j. celkem 103 dnů.
Návštěvnost činila celkem 1331 osob.

3.2. Výstavy

Od do

Název

Místo

 Počet návštěvníků

13.3. – 19.6. 

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2021

Muzeum přírody Český ráj

312

13.3. – 31.12.

Vzpomínkové akce k roku 1866 ve fotografii

Muzeum přírody Český ráj

1331

13.3. – 31.12.

Jičínské bojiště

Muzeum přírody Český ráj

1331

19.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2022

Muzeum přírody Český ráj

1019

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

184

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo 254 žáků a 13 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

13.3. – 25.9.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

188

10

298

 3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 417 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

14.3.

Exkurze skokan štíhlý

ZŠ a MŠ na Beránku

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

48

 

31.3.

Exkurze skokan ostronosý a další

Kovač, Dobrá voda

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

10

 

19.4.

Žabí svatby v Polabí

Stará Boleslav

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

25

 

26.4

Exkurze ještěrka zední

Praha Vítkov

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

18

 

4.5.

Žabí kvákání

Toulcův dvůr Praha

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

30

 

18.5.

Exkurze ještěrka zední

Praha Vítkov

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

25

 

4.7. – 29.8.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

100

 

31.7.

Exkurze drobní savci

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

 

31.7.

Exkurze obojživelníci a plazy

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

30

 

2.8.

Netopýři

Prachov

Pracovník ČESONu

30

 

14.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

18.8.

Prusko-rakouská válka

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

18

 

19.8

Humor a armáda

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

18

 

21.10

Rakouská branná moc

Vlastivědné muzeum Železnice

Mgr. Petr Lazurko

18

 

8.11

Humor a armáda

Jičín – Úřad práce

Mgr. Petr Lazurko

2

 

 3.4. Programy pro školy

3.4.1. Ekologické výukové programy

Celkem pro 694 žáků a 30 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Program

Počet účastníků

Počet pedagogů

Cesta do středu Země

16

1

Den Žab

16

1

Geopark Český ráj

91

3

Hudba

16

1

Jak se vlastně želva hledá

28

2

Jaro

35

1

Kam s ním?

16

1

Koloběh vody

16

1

Naši obojživelníci

155

6

Není žába jako žába

16

1

Netopýři

16

1

Morče

16

1

Papír

16

1

Příběhy kamenů

33

2

Válka 1866

180

5

Vejce a vajíčka

28

2

Celkem:

694

30

  3.4.2. Projektové dny

11. – 14.01.2022

ZŠ a MŠ Na Beránku

Plazi, morče

27. 3.2022

ZŠ Běrunice

Boudo budko

29.03.2022

MŠ Jičíněves

Jaro

22.04.2022

ZŠ Karlova Nový Bydžov

Geopark Český ráj

21.09.2022

ZŠ Běrunice

Koloběh vody

 3.5. Soutěže

3.5.1. Výtvarná soutěž „Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2022“.

Výtvarná soutěž, kde děti i dospělí ztvárňují obojživelníky a plazy, byla letos vyhlášena již po šestnácté.
Do soutěže bylo zasláno 274 výkresů, z toho bylo 17 umístěných, čestné uznání získalo 36 dětí.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo při návštěvách pozvaných dětí a rodičů v neděli 19.6.2022, Jednotlivé rodiny navštívily připravenou výstavu Namaluj Obojživelníka, nebo Plaza roku 2022, prohlédly si zahradu. Pro první tři místa ve všech šesti kategoriích a pro ty, kdo získali čestné uznání, byly připraveny diplomy, medaile a ceny. Novinkou bylo to, že za přítomnosti průvodkyně si účastníci mohli sami vybrat ceny.
Výstava výtvarných prací pak byla od léta do zimy přístupná návštěvníkům.

3.5.2. Vědomostní soutěže

Přírodovědná soutěž 2022
Bylo odevzdáno 62 soutěžních lístků.
Plného počtu 10 bodů dosáhli dva soutěžící. Mezi 9 a 10 body byly ohodnoceny výkony dalších osmi účastníků.
Nejobtížnější byla otázka týkající se tvrdosti dřeva tří dřevin rostoucích na muzejní zahradě.
Drobné ceny byly zaslány Tomáši a Terezce Launovým, Františku Kukačkovi a Marii Vildové.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí 2022
Plného počtu 9 bodů nedosáhl žádný ze soutěžících.
První místo patří za 7,5 bodů Matyáši Kadlecovi, druhé také za 7.5 bodů Vincentu Horákovi, třetí za 7 bodů Evě Havlové

Soutěže Jičínský přírodovědec 2022 on line
se zúčastnilo 20 dětí a studentů, kteří se snažili zodpovědět všechny připravené otázky a správně určit rostliny a živočichy v krátké poznávačce. Během května si tak ověřili svoje znalosti z geologie, botaniky, zoologie i okolí Jičína.
Otázky i poznávačka byly pro všechny kategorie stejné, maximální možný počet dosažených bodů 41
Soutěžící byli z Jičína, Prahy a Říčan.
Vítězem nejmladší kategorie dětí z 1. až 3. tříd se stala Anastázie Bočková s 33 body, v mladší kategorii 4. až 6. tříd zvítězil Martin Vejvoda také s 33 body, ve starší kategorii 7. až 9. tříd a studentů Jakub Sůsa s 36 body.
V nejmladší kategorii se objevil i jeden předškolák, nejmladší účastník Dominik Bambula.

1866 oline hra
V sobotu 19.2. v 19:00 proběhla On-line vědomostní hra o roce 1866, probíhala v online prostředí prostřednictvím „jit.meet“. Podklady pro hru vytvořilo Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s Komitétem pro udržováním památek z války roku 1866.
Hra systému „Riskuj“ obsahovala různě těžké otázky, kdy hráči poznávali uniformy vojáků, osobnosti války, bojiště války 1866.
Na výzvu v četu se hlásili na výběr otázky, za kolik bodů otázku chtějí.
Pokud byla otázka zodpovězena správně, dotyčnému byl zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazila otázka, mohli se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpověděl špatně, možnost odpovědět měli ti, kteří se přihlásili po něm.
Když byly zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevřela se bonusová otázka, která byla za zvýšený počet bodů.
Zajímavé bylo hru i jen sledovat. Každý se tam mohl dozvědět něco nového a sledovat výkony soutěžících.
1. místo „Matouš“ 47 000 bodů
2. místo „David“ 38 000 bodů
3. místo „Radek“ 38 000 bodů
Na přání soutěžících byla sehrána ještě jedna hra. Ovšem s podstatně těžšími okruhy otázek.
Soutěžící v ní poznávali hodnosti rakouské armády, specielní názvy hodností u lehké pěchoty a dělostřelectva, kolik jednotek určitého typu bylo v roce 1866 v rakouské armádě a všeobecnou znalost, kde se řešilo třeba, jak se pozná německá a uherská pěchota a mnoho dalšího.
V této podstatně těžší hře byly body takto:
1. místo „Matouš“ 41 000 bodů
2. místo „Radek“ 34 000 bodů
3. místo „Jan“ 31 500 bodů
Soutěžící tyto dvě hry hráli déle než dvě hodiny a bylo znát, že je tato hra se znalostmi baví. Ve virtuální místnosti, kde bylo možné hru sledovat, sledovalo až 16 osob, z toho 7 aktivních hráčů, kteří se snažili odpovídat na otázky.
Je možné, že se tato hra s jinými otázkami někdy zopakuje.

3.6. Zájmové kroužky

V letošním roce byla zvýšena cena kroužkovného na dvojnásobek ceny, která byla v loňském roce. Důvodem bylo zvýšení cen energií, jízdného, kancelářských potřeb,lektaného a celková inflace. Důsledkem bylo snížení členské základny v obou kroužcích.

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Činnost kroužku byla zaměřena na aktivity v muzejní zahradě. Děti pečovaly o venkovní terária a výběhy. Zúčastnily se soutěže Jičínský přírodovědec 2022 on line. Zároveň se připravovaly na Zlatý list.

Základní kolo soutěže Zlatý list se uskutečnilo 8.4. na Prachově.
Zúčastnila se družstva z 2. základní školy v Jičíně. ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši a z Lepařova gymnázia v Jičíně.
Na Krajské kolo postoupila naše družstva ve všech třech kategoriích z prvního místa.

V sobotu 14. května jsme se vypravili na krajské kolo Zlatého listu do Libereckého kraje. Společná obhajoba Práce pro přírodu dopadla na 10 bodů, přesto, že nebyl k dispozici funkční dataprojektor.
Nejmladší Stázka Bočková, Honzík Rulc, Vojta Žmolil a Máťa Bambula, Dominik Bambula získali nejvíc bodů na stanovišti s otázkami z lesnictví a dendrologie, ekologie a životního prostředí a z myslivosti
Mladší hlídce ve složení Vašek Rampas, Bára Košťáková a Vendy Krčmáriková šlo nejvíc lesnictví, hlídka ve složení Kateřina Šanderová, Martin Vejvoda a Bára Žmolilová získala maximální počet 10 bodů (s hvězdičkou) zase za botaniku.
Starší hlídky Michal Vejvoda, Matouš Berný a Adam Kovář, Zdeněk Šimon byly nejvíc úspěšné na stanovišti lesnictví a dendrologie a v poznávačce ze zoologie
Při vyhlášení výsledků před osmnáctou hodinou jsme se dozvěděli, že nejmladší jsou první ze 4 družstev, mladší první z 5 družstev, starší jsou třetí ze 6 družstev.

Na Národní kolo Zlatého listu naše mladší hlídka ale jet nemohla. Pořadatelé z Libereckého kraje nakonec s národní radou Zlatého listu prosadili svoji hlídku.

3.6.2. Historický kroužek

Historický kroužek úzce spolupracuje s KVH Jičín, kde funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána. Členové kroužku také chodí na výlety po stopách historie. Každoročně se zapojují do údržby Jičínského bojiště.

Členové klubu dokázali v tomto roce absolvovat 26 akcí pro veřejnost, kde reprezentovali město Jičín a získali jednu pamětní stuhu na prapor.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

 

Den

Název:

Celkem:

Kadetů:

Dospělých

Rozsah akce

období

1

12.02.2022

VH KVH Jičín

14

7

7

malá

1866

2

05.03.2022

Velké brigáda - zákopy u Baterie mrtvých 1866

3

3

2

malá

Brigáda

3

12.03.2022

Brigáda na odstranění dřevin u Ossaria v obci Kbelnice

1

1

3

malá

Brigáda

4

02.04.2022

Otevírání pevnosti Josefov 2022

18

13

5

velká

1866

5

03.04.2022

74. pěší pluk v Jičíně

13

11

2

mezinárodní

1866

6

09.04.2022

Valná hromada Komitétu 1866

4

3

1

malá

1866

7

21.05.2022

XXXI. C.k. Manévry

17

13

4

velká

1866

8

24.05.2022

Výlet se školou na Chlum

1

1

0

malá

1866

9

11.06.2022

Rozsvícený Svíb

15

10

5

mezinárodní

1866

10

25.06.2022

156. výročí 1866 bitvy u Trutnova

6

3

3

malá

1866

11

27.06.2022

Vycházka po stopách bojů 1866 do Jičína

2

1

1

malá

1866

12

01.07.2022

Vzpomínkové akce Hradec Králové – pátek

18

14

4

velká

1866

13

02.07.2022

Vzpomínkové akce Hradec Králové – sobota

24

16

8

mezinárodní

1866

14

09.07.2022

Oživlý Josefov 2022

1

0

1

malá

1756–1763

15

26.07.2022

Osada Prorubky - prezentace o válce 1866

1

1

0

malá

1866

16

31.07.2022

100 let od úmrtí zakladatele Komitétu 1866

1

0

1

malá

1866

17

13.08.2022

Kudy prošel císařpán?

4

2

2

malá

1866

18

14-20.8.2022

Historické soustředění 1866

17

17

0

malá

1866

19

19.08.2022

Tažení 1866

19

16

3

malá

1866

20

03.09.2022

Kbelnice 700 let

3

1

2

malá

1866

21

17.09.2022

156. výročí bitvy u Jičína

14

11

3

mezinárodní

1866

22

28.10.2022

Svěšení praporu a konec turistické sezony Josefov

17

11

6

velká

více období

23

29.10.2022

Dušičky na bojišti u Hradce Králové

9

6

3

malá

1866

24

06.11.2022

Den veteránů Předměřice nad Labem

11

9

2

malá

více období

25

11.11.2022

Den veteránů Jičín

5

3

2

malá

více období

26

12.11.2022

Den veteránů Jičín – přednáška

5

4

1

malá

více období

 3.7. Soustředění na Prachově

3.7.1. Přírodovědné soustředění

V termínu od 31. 7. do 6. 8. proběhl již 8. ročník přírodovědného soustředění. Zúčastnily se ho děti z přírodovědných kroužků z Prahy a MPČR. Jako vedoucí působili Mgr. Petr Lazurko, Adéla Dudová, Šárka Kučerová. Externím lektorem byl RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
O soustředění byl velký zájem, kapacita ubytovny byla naplněna do posledního místa.
Součástí programu bylo i sledování netopýrů. Česká společnost pro ochranu netopýrů udělila účastníkům letního přírodovědného soustředění certifikát „Netopýří výzkumníci 2022“ za účast v programu sledování netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů.

3.7.2. Historické soustředění

Muzeum přírody Český ráj tento rok podruhé připravilo tábor určený dětem se zájmem o historii a zejména rok 1866. Členové KVH zde měli na starosti odbornou stránku soustředění. Klub zapůjčil i své vybavení jako polní čepice, brotsaky, a veškerou výzbroj, kterou má k dispozici. V tomto třetím ročníku se účastnilo 13 členů Kadetní setniny a 3 nováčci. Letošní ročník se zaměřil na výrobu obvazového materiálu a na zpěv pochodových písní.
V uniformách jsme vystoupili na vrch Přivýšinu, kde vznikly nádherné fotky.
Akce vrcholila Tažením 1866, kdy nás posílili naši členové i příslušníci jiných historických jednotek a vyrazili s námi na 15 km dlouhý pochod v uniformách. Vojáci obsadili zříceninu hradu Bradlec a po těžkých bojích vojsko dorazilo do městečka Železnice. Sem dorazil i inspektor gmjr. Leopold von Weigl, provedl inspekci. Proběhl zde pietní akt u pomníku Piretovi brigády a u sochy svatého Václava. Vojsko se za velkých bojů přesunulo na Horku u Dílců. U saského pomníku proběhl pietní akt.
Po odpočinku a občerstvení v Dílcích vojáci vyrazili směr Brada. Po pietním aktu vojsko pokračovalo do Prachova. Cestou probíhaly střety s nepřítelem.
V Prachově u pomníků se konal závěrečný pietní akt.

3.8. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – Na start jarního Žabího běhu v neděli 13. března přilákalo krásné slunečné počasí 60 závodníků. Na trať 1,824 km s převýšením 38 m se jich vydalo 40 a byli mezi nimi 3 batolata v kočárcích, rodiny s dětmi, mladí nadšenci i senioři. Nejlépe odhadl svůj čas k překonání trati Adam Jiránek z Dolní Branné (rozdíl 6 vteřin), druhá byla Markéta Vejvodová z Jičína (8 vteřin), třetí místo obsadil Aleš Mizera z Jičína (22 vteřin).

74. pěší pluk v Jičíně
V neděli 3. dubna Jičínem pochodovali členové historických jednotek. Jednalo se o 13 členů Klubu vojenské historie Jičín ve slavnostních uniformách 74. pěšího pluku a dva členy SVH Liberec. Slavnosti se zúčastnili také hosté z Rakouska.
Vojáci s rozvinutou zástavou zamířili Husovu ulicí na Valdštejnovo náměstí ke kostelu sv. Jakuba Většího. Seřadili se před kostelem a následně zamířili do kostela. V kostele jsou totiž umístěny desky se jmény padlých vojáků z této jednotky. O historii jednotky a nutnosti historii připomínat zde promluvil předseda KVH Jičín Petr Lazurko: „74. pěší pluk byl zřízen roku 1860. Vznikl příchodem vycvičených vojáků z Prahy, Boleslavi a z Brzeżan na dneštní Ukrajině. Pluk dokonce získal od manželky Františka Josefa I. císařovny Alžběty válečnou stuhu, kterou nosil na svém praporu. V pluku začali sloužit vojáci z okresů, jako je Náchod, Trutnov, Dvůr Králové, Česká Skalice, Jičín a další. Zajímavé je, že právě uvedené města se stala dějištěm Prusko- rakouské války 1866. Samotný Jičín, kde měl pluk kasárna, se stal dokonce dějištěm druhé největší bitvy celé války. Vojáci tedy byli povoláni, aby bránili nejen svou zem, ale i domovy, kde žily jeich rodiny.
74. pěší pluk absolvoval bitvy u České Skalice, a Hradce Králové. Ne každý voják se z války bezpečně vrátil, proto na bojištích vznikaly památníky připomínající padlé, i proto jsou v kostele sv. Jakuba Většího desky se jmény důstojníků této historické jednotky, místní občané na ně nechtěli nikdy zapomenout
Je důležité připomínat si dějiny našeho národa. Snad proto, že od tohoto válečného konfliktu uplynulo  téměř 156 let, nebo snad právě proto, vzdáváme podctu oběma válečným stranám tohoto konfliktu. Uvědomujeme si totiž, že ať na sobě měl voják jakoukoli uniformu, pořád to byl jen člověk, který bojoval pro svou vlast, za svou rodinu, za vše, co zná a co mu je drahé.. Války nejsou a nebyly rozhodnutím vojáků, ale především těch, co vládnou. Nelze tedy obvinit národ, ale jen jeho jednotlivce. Ve válkách se často zvýrazní vlastnosti člověka, které jsou stejně jako lidé dobré i špatné. Co je však a bylo stejné je, že válkou nejvíce trpí civilní obyvatelstvo."
Po proslovu se vojáci vyfotografovali u desky padlých z roku 1866. Poté před kostelem provedli čestnou salvu k uctění památky vojáků, kteří se již domů nikdy nevrátili.
Od kostela vojáci šli ke kasárnám 74. pěšího pluku, kde byly připomenuty tradice této jednotky. Po proslovu u kasáren, zaměřeném na vysvětlení postavení kadetů a nutnost, aby právě mladá generace aktivně připomínala tuto historii ,se vojáci přesunuli do zámeckého parku, kde začaly manévry.
Manévrů se mohla zúčastnit i široká veřejnost, zkusit se postavit do tvaru a vyzkoušet si povely, které v roce 1866 používala rakouská pěchota. Děti společné cvičení zaujalo a mohly se hodně dozvědět. Například se učily salutovat a jak se německy řekne vlevo či vpravo. Jičínská kadetní setnina zde také prošla znalostním testem, kde byly otázky zaměřené na uniformy a dějiny 74. pěšího pluku.
Kadetní setnině zde bylo předáno i nové vybavení. Jednalo se o vak, který nosili plukovní sluhové, kteří v roce 1866 nosili modrou barvu uniformy. Dále byly klubu předány válečky střelců, které zabraňují sjíždění pušky z ramene a dále várnice vz. 1863 pro pěší jednotky. Tyto várnice nosili vojáci připevněné na torně a připravovali si v nich stravu pro 5 osob. Navíc Pro kadety Luboš Drnec vyrobil repliky rakouských svěráků k pušce vz. 1854, které u sebe budou nosit kadeti, kteří znalostmi a schopnostmi dosáhli na poddůstojnickou hodnost.
Klub tak bude moci veřejnosti lépe a názorněji přibližovat výstroj a výzbroj řadové pěchoty z roku 1866.
Protože provádění povelů a taktika se v průběhu dějin měnila a mění následovalo cvičení povelů se zbraněmi a bezpečnosti práce s nimi, nácvik taktiky, kdy se trénoval postup v linii, obrana proti jezdectvu nebo bodákové útoky.
Akce byla podpořena Královéhradeckým krajem v rámci projektu „Zažíj historii na Jičínsku“ a městem Jičínem.

Maraton Českým rájem 12. ročník
Otevřené neatletické mistrovství ČR v klasickém maratonu se konalo 7. srpna 2022, tradičně v neděli, protože většina velkých maratonů se běhá v neděli. Dvanáctý ročník Maratonu Českým rájem byl zároveň MČR čárkařů v klasickém maratonu, maratonským přeborem okresu Jičín a Českého ráje a přeborem oddílu BONBON. Letos poprvé byl zařazen i doprovodný závod na trase půlmaratonu, aby účastnici nasáli atmosféru a příští rok se přihlásili na celý maraton.
Trasa maratonu byla stejná jako loni, varianta mimo rezervace, s celkovou délkou přes 43 km. To však nevadí vzhledem ke kopcovitému profilu a celkovému převýšení až kolem 900 m (podle měřícího zařízení), je to poctivý kochací mistrovský maraton. Půlmaratonci startovali spolu s maratonci, obrátka byla za Troskami, konkrétně za obcí Troskovice, a pak pokračovali po závěrečném úseku maratonu přes Mladějov a Pažezskou Lhotu, celkové převýšení měli asi 300 m.
Program začal pro zájemce již v sobotu večer. Proběhla beseda a promítání mých obrázků z letošního 30. ročníku Moravského ultramaratonu (MUM). Dorazil i jeden z protagonistů MUMu Milan Daněk, takže beseda byla pestřejší a zábavnější. Počasí v neděli přes den bylo přívětivé, polojasno a teplota vzduchu do 24°C. Pamatujeme i ročníky, při kterých bylo vskutku vedro.
Celkem 71 účastníků se postavilo na start u Lepařova pomníku a všichni úspěšně dokončili svůj závod. Půlmaratonců bylo 28, pro několik účastníků to byl první závod v životě. Mezi účastníky byla Svetlana Raffayová za Slovenska, která běžela svůj 76. půlmaraton. Maratonců bylo 43, 4 účastníci byli zahraniční, ze 3 zemí (2 z Německa, 1 z Rakouska a 1 ze Slovenska; Ivana Raffaye ale počítáme i jako našince). Tradičně maraton absolvují i prvomaratonci, kteří letos byli 4: Jan Jinek, Jiří Koucký, Michal Navrátil a Tereza Sehnalová. Gratulujeme k jejich úspěšné premiéře.
Jako každý rok bylo potřeba začít rozvážně a tradičně plnit i cíl kochat se krajinou. Každý při vyhlášení výsledků dostal diplom a medaili s logem závodu za úspěšné absolvování a zasloužil si tak i poukaz na 40% slevu do Lion Sportu. Pořadí všech se vyhlašovalo od zadu, takže ti rychlejší si „za trest“ museli počkat déle na stupně vítězů a ceny, které věnovalo Muzeum přírody Český ráj. Pro absolutního vítěze a vítězku byla tradičně připravena speciální cena. Při dvanáctém ročníku dostali navíc žluté tričko s logem závodu a vitamíny v podobě melounu z Řecka. Žlutá barva je barvou vítězů a symbolika Řecka je provázána s maratonem a maratonskou legendou od počátku (490 př. n. l. bitva u Marathonu).
Vítězem kategorie mužů a zároveň absolutně nejrychlejším byl Milan Kohout z Mníšku (čas 3:19:49). Druhým mužem byl Václav Kolpek z Prahy (3:37:02) a třetím Tomáš Honegr z Hořic (3:43:05). Mezi veterány (60 let a starší) zvítězil Roman Tománek ze Slavičína (4:05:15) před Petrem Svobodou z Liberce (4:32:57) a Vladimírem Zelenkou z Kladna (4:53:31), první a třetí si zopakovali stejné umístění z loňska. První v kategorii žen a absolutní vítězkou byla Monika Vytinová (TJ Sokol Maxičky) (4:00:37), druhá doběhla Michaela Havelková z Jablonce nad Nisou (4:26:08) a třetí Tereza Sehnalová z Prahy (5:15:44). Nejrychlejší ženou v kategorii 45 let a více byla Lucie Červenková Šťastná z Prahy (4:49:12) kousek před Alicí Zelenkovou z Kladna (4:49:37) a Hanou Breburdovou z Prahy (MK Kladno) (5:19:50).
V kategorii místní muži zvítězil Tomáš Honegr z Hořic, před Michalem Navrátilem (Brada – Rybníček) a Petrem Zámečníkem z Třebňouševsi u Hořic. Kategorie místních žen byla letos neobsazena.
Mistrem čárkařem se stal Roman Tománek ze Slavičína, vicemistrem Petr Nejdelý z Prahy a druhým vicemistrem Ivan Raffay (AK Senica). Titul mezi čárkařkami obhájila Hana Breburdová z Prahy, která běžela svůj 250. maraton. Druhá mezi čárkařkami byla Darina Doubková z Liberce. První dva čárkaři i čárkařky si zopakovali pořadí z loňska. Děkujeme Pavlu Kollerovi za výrobu plaket pro čárkaře.
Miroslav Vostrý z Berouna (MK Kladno) jako jediný aktivní účastník dokončil všech dvanáct ročníků Maratonu Českým rájem.
Uspořádání dvanáctého ročníku bylo možné i díky vstřícnosti Správy CHKO Český ráj, Lesů ČR a pomoci dobrovolníků na občerstvovačkách. Zvláštní poděkování patří rodině Tomčově za nezištnou pomoc a zajištění vlastní občerstvovačky i se sprchou v Doubravici. Maraton byl zařazen, stejně jako některé další akce Muzea přírody Český ráj, do projektu Prodloužené víkendy v Jičíně a Běhej s námi. Na shledanou při třináctém ročníku Maratonu Českým rájem, který je naplánován na 6. nebo 13. srpna 2023.

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 156 lety
V sobotu 17.9. proběhla vzpomínková akce k 156. výročí bitvy u Jičína.
Pořadateli akcí bylo Muzeum přírody Český ráj z. s., obec Jinolice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s. a Klub vojenské historie Jičín z.s.
Projekt „Zažij historii na Jičínsku“ podaný Muzeem přírody Český ráj, jehož byla tato akce součástí, byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Zasvěceným komentářem tuto akci provázel Martin Barus z Komitétu pro udržování památek z války roku1866.
Celého programu vzpomínkových akcí se účastnilo 82 vojáků v historických uniformách. Na Jičínsku bylo možné poprvé po 156 letech spatřit pruské dělo s obsluhou.
Dopolední program začal na návsi v obci Jinolice, kde ve spolupráci s obcí proběhl u pomníků pietní akt a veřejnost byla seznámena s děním v obci v roce 1866. V obci byla mimo jiné umístěna raketová baterie, která svou palbou zahájila bitvu u Jičína. U pomníků přivítal zúčastněné jednotky organizátor akce Petr Lazurko a všem poděkoval, že pomáhají připomínat naši historii, aby se povědomí o ni zachovalo pro další generace. Z návsi se vojáci pochodem přesunuli k rybníku Vražda, kde byl u Kříže obětem války 1866 proveden pietní akt.
Následoval pochod historických jednotek na Prachov. Rakouské jednotky ustupovaly do středu rakouské obranné linie v Prachovském sedle, byly však pronásledovány Prusy, kterým pro potřeby ukázky museli pomoci saští myslivci. Docházelo tak k drobným bitevním střetům. Zajímavé je, že se vojáci pohybovali místy, kudy do skal v roce 1866 útočil 18. pruský pěší pluk, jehož pomník stojí v Prachovském sedle.
Po příchodu na Prachov se vojsko najedlo a byly zahájeny přípravy na odpolední pietní akt. Prostranství pomníku bylo tradičně vyzdobeno vlaječkami v barvách Rakouska, Saska a Pruska.
Ve 14:00 byl zahájen pietní akt, kde byla uctěna památka vojáků bojujících v Prachovském sedle. U pomníků promluvil předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Po projevu byly položeny kytice Muzea přírody Český ráj, Gardy města Hradce Králové a Komitétu pro udržování památek z roku 1866.
Celý pietní akt byl zakončen čestnými salvami všech zúčastněných armád.
Následovala komentovaná bitevní ukázka na velmi autentickém místě. Prusové útočili do svahu proti pozicím rakouské armády. V ukázce bylo využito jak rakouské tak pruské dělostřelectvo a audiovizuální efekty, které dokreslily atmosféru bojového střetu. Bylo zde možné pozorovat nejen různé druhy vojska, ale i rozdílnou taktiku jednotlivých armád. Všechny druhy vojska pak plně využívaly zalesněný terén, který jim však působil i jisté nesnáze. Není divu, že vojáci, kteří tento boj zažili v roce 1866, o boji ve skalách mluví s velkým respektem. Zajímavé bylo i sledování nabíjení pušek rakouské a pruské armády, kdy Rakušané využívali předovky s delším dostřelem a přesností, oproti tomu Prusové zas využívali rychlejšího nabíjení svých zbraní.
Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky z Čech i zahraničí k závěrečnému představení.
Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín). Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Německa, 73. pěší pluk z Železnice, 6. prapor polních myslivců – Náchod a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus.
Saskou armádu reprezentovaly:  1. saský myslivecký prapor z Německa, 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), a Sanitní jednotka Saského armádního sboru.
Pruskou armádu zastoupovaly: Pruský 1. gardový pěší pluk - 7. Kompanie Hradec Králové (Garda města Hradce  Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) , 2. magdeburský pěší pluk č. 27, 6. východopruský pěší pluk č. 43. a 1. slezský polní dělostřelecký pluk č.6 von Paucker.
Organizátoři akce děkují všem těmto zúčastněným historickým jednotkám, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit důstojné připomenutí událostí války roku 1866 na Jičínsku. Jsme rádi, že si tato akce našla místo v srdci řady jednotek a láká i jednotky ze zahraničí.
Celá akce byla zakončena pietním zapálením svíček na hrobech padlých vojáků v Prachovském sedle.
První svíčku si přála zapálit nejmladší z přítomných Lucinka, je tedy naděje, že pomyslné světlo vzpomínkových akcí bude pokračovat do dalších generací.
Jednu ze svíček položila i Martina Vrbová – Hynková, která celou akci absolvovala v historické uniformně a se štábem České televize zde natáčela dokument s pracovním názvem „K poctě zbraň“, který brzy uvidíte v televizi.

Žabí běh – 30. Žabí běh v Prachově v neděli 9. října přilákal díky slunečnému počasí celkem slušný počet účastníků. Celkem 47 registrovaných malých i velkých běžců se vydalo se startovním číslem na kratší cca 1,5 km dlouhou trasu nebo na cca 7,2 km dlouhý kros s náročnějším profilem. 17 účastníků absolvovalo běh s žabím doplňkem.

3.9. Jiné aktivity

Národní Den Žab
Připomenuto v rámci přírodovědného kroužku a na základních školách.

Zajištění provozu šesti keší
Pravidelné údržba
Polib princeznu v Prachově
Krásní tanečníci v Prachově
Neznámý krasavec v Kovači
Žabka královna v Mlázovicích
U stromu v Bradlecké Lhotě
V lese v Bradlecké Lhotě

Adventní dílna
Bylo vyrobeno 17 výrobků – adventních věnců. Zúčastnili se členové kroužků a Muzejního klubu. 17 dětí a 7 rodičů. Lektorkou byla Marcela Lazurková. Následně byly na zahradě poprvé v tomto roce rozsvíceny vánoční stromky.  

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 3000 osob
V letošním roce došlo k změně řazení videí. Nově jsou obojživelníci rozděleni do dvou sekcí, další částí jsou plazi a historická videa. Mezi tyto sekce jsou pak umísťovány aktuální videa s informacemi o akcích a činností muzea.
Pro toto řazení vznikla 4 krátká videa a dalších 13 velmi krátkých, které uvádějí jednotlivé obojživelníky a plazy.
Aktualizovaná videa: 5
Nové:
Prodloužené víkendy- 11 upoutávek, 2 videa o kroužcích a 1 video: Vojenské jednotky na Jičínsku 1860 - 1939 ¨

4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Jičínský deník, MIC Jičín, Polabské muzeum, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, 2. základní škola Husova Jičín, IR 8 Brno, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hradec Králové, Ekocentrum Huslík.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, RNDr. Petr Petřík.

5. Publicita

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton, Pulec
CNN Prima News
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/  

6. Propagace

Turistické vizitky a známky
Program akcí MPČR 2022.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2022
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánkyKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!