Výroční zpráva
Muzea přírody Český ráj z.s. 2023

Obojživelníkem roku 2023 byl vyhlášen skokan hnědý (Rana temporaria),
Plazem roku 2023 byla vyhlášena ještěrka zední (
Podarcis muralis).

Schůzky obou kroužků probíhaly na Prachově. Vyvrcholením činnosti obou kroužků bylo přírodovědné a historické soustředění v srpnu.
Konal se první ročník soutěže Mladý Jičínský Přírodovědec.
Proběhl 13. ročník závodu „Maraton Českým rájem.
Významná byla akce k Prusko–rakouské válce roku 1866 - 157. výročí bitvy u Jičína. Bylo zde připomenuto 110. výročí odhalení pruského pomníku v Prachovských skalách a památka byla odborně zrestaurována.

Po celý rok probíhaly projekty „Letní festival přírody v ráji“, „Soutěž a vyhraj!“, „Tábory na Prachově“, „Zájmové kroužky na Prachově“a „Historie prožitkem“ podpořené Královéhradeckým krajem. Kromě toho poskytl Královéhradecký kraj jednorázovou podporu pro „Kroužky na Prachově“
Město Jičín podpořilo „Činnost spolku“.
V období letních prázdnin a dovolených se MPČR opět připojilo k projektu města Jičína „Dovolená v Jičíně“.

1. Členská základna

Muzeum přírody Český ráj z. s. má k 31. prosinci 2023  6 členů, kroužky přírodovědný a historický celkem 20 členů. V Muzejním klubu je 10 rodin bývalých členů kroužků.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Expozice 1866 byla doplněna o zapůjčené exponáty a to originální tesák pruského 18. pěšího pluku, který bojoval v Prachovských skalách. Dále byla zapůjčena vojenská porcelánová fajfka, kterou vojáci dostávali od regimentu.

2. 2. Zahrada

V zahradě se začalo s postupným prosvětlováním. Byl pokácen dub červený, který nebyl v dobrém zdravotním stavu. Další dřeviny byly radikálně prořezány.
Byly instalovány čtyři nové budky a to pro motýly, včely samotářky, slunéčka a pro sršně.
Byl upraven záhon léčivých rostlin, byly použity patrové květináče. Vybavení zahrady se rozšířilo o dva patrové záhony.

3. Činnost muzea

3.1. Návštěvnost

Muzeum bylo otevřeno
od 13. března do 30. června o víkendech a svátcích.
Od 1. července do 31. srpna denně,
Od 1. září do 24. října o víkendech a svátcích nebo v týdnu pro skupiny po předchozí objednávce.
26. – 31.prosince

t. j. celkem 123 dnů.
Návštěvnost činila celkem 2639 osob.

3.2. Výstavy

Od do

Název

Místo

 Počet návštěvníků

13.3. – 16.6. 

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2022

Muzeum přírody Český ráj

371

13.3. – 31.12.

Vzpomínkové akce k roku 1866 ve fotografii

Muzeum přírody Český ráj

1639

13.3. – 31.12.

Jičínské bojiště

Muzeum přírody Český ráj

1639

18.6. – 31.12.

Namaluj obojživelníka, nebo plaza 2023

Muzeum přírody Český ráj

1230

26.12-31.12.

Vánoční výstava

Muzeum přírody Český ráj

334

Komentovaných prohlídek výstav včetně muzejní zahrady se zúčastnilo 230 žáků a 18 pedagogů.

Od do

Název

Místo

Počet žáků

Počet učitelů

Celkem:

13.3. – 25.9.

Komentované prohlídky

Muzeum přírody Český ráj

230

18

248

 3.3. Přednášky a exkurze

Celkem se zúčastnilo 268 osob

 

Název

Místo

Přednášející

Celkem:

20.4

Geopark Český ráj

Šikmá věž

Ing. Marcela Šanderová a Mgr. Petr Lazurko

20

 

1.7. – 28.8.

Vycházky po stopách bojů v Jičíně

Jičín

Mgr. Petr Lazurko

85

 

31.8.

Potravní řetězce

Prachov

RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

28

 

1.8.

Exkurze drobní savci

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

28

 

1.8.

Exkurze obojživelníci a plazy

Prachov

RNDr. Martin Šandera Ph.D.

28

 

12.8.

Kudy prošel císařpán

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

19

 

13.8.

Prusko-rakouská válka 1866

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

14.8

Všední tvář vojenského tažení v roce 1866 očima českých účastníků

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

14.8

Humor a armáda

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

15.10

Co a kde nosila rakouská armáda

Prachov

Mgr. Petr Lazurko

15

 

 3.4. Programy pro školy

3.4.1. Ekologické výukové programy

Celkem pro 694 žáků a 30 pedagogů.
Lektoři: Petr Lazurko, Marcela Lazurková, Marcela Šanderová

Den

Klient

Místo konání

 Program

Počet dětí

Účastníkohodiny

22.03.2023

ZŠ. Všestary

ZŠ. Všestary

Program 1866

17

34

03.05.2023

ZŠ Daliborka

Hořice

Cesta do středu Země

24

48

29.05.2023

ZŠ. Strosmajerovo nám.

MPČR Prachov

Cesta do středu Země

24

48

29.05.2023

ZŠ. Strosmajerovo nám.

MPČR Prachov

Pelíšek

27

54

29.05.2023

ZŠ.Strosmajerovo nám.

MPČR Prachov

Pelíšek

20

40

26.06.2023

Gymnázium Kolín

Jinolice

Program 1866

37

74

27.06.2023

Gymnázim Kolín

MPČR Prachov

Příběhy kamenů

36

72

06.10.2023

ZŠ. Masarykova  Železnice

ZŠ. Masarykova  Železnice

Pelíšek

24

48

13.10.2023

ZŠ. Masarykova  Železnice

ZŠ. Masarykova  Železnice

Pelíšek

25

50

16.10.2023

ZŠ Poděbradova Jičín

ZŠ Poděbradova Jičín

Vycházka po Jičíně

23

46

10.11.2023

ZŠ Soudná

ZŠ Soudná

Skáče žába

30

60

Celkem:

287

574

3.5. Soutěže

3.5.1. Výtvarná soutěž

„Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2023“.
Celkem do soutěže přišlo 170 výkresů. Tyto práce zhodnotila tříčlenná komise a děti i dospělí, kteří se soutěže zúčastnili, dostali pozvánky na 19. června do Muzea přírody Český ráj v Prachově. Mohli přijíždět od 10 do 16 hodin. Věnovala se jim zvláštní průvodkyně, která se postarala o jejich zábavu i poučení. Bylo předáno ocenění všem, kteří získali ve svých kategoriích 1. až 3. místo, nebo čestné uznání.

3.5.2. Vědomostní soutěže

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí 2023
Byla ukončena 31. 8. 2023. Vyhodnoceno bylo 60 vyplněných soutěžních listů. Největší problém dělala otázka č. 4- názvy dvou soutěsek, kdy mnoho soutěžících nevědělo, co si pod pojmem soutěska mají představit, přestože Císařskou chodbou prošli všichni.
Maximálního počtu 9 bodů za všechny správné odpovědi dosáhlo 19 soutěžících. Vylosováno bylo 5 účastníků, kteří dostanou odměnu poštou.

Přírodovědná soutěž 2023
Probíhala od.15. 5. do 31. 8. 2023. Bylo hodnoceno 94 vyplněných soutěžních listů.
Otázky byly zaměřeny především na zoologii, byla zastoupena také botanika, geologie a ochrana přírody. Pozorní návštěvníci si mohli svoje odpovědi ověřit ve vnitřních nebo venkovních expozicích Muzea přírody Český ráj.
Plného počtu 10 bodů dosáhlo 30 soutěžících. Bylo vylosováno 5 účastníků, kteří dostanou ceny poštou.

Soutěže Mladý Jičínský Přírodovědec
V pátek 5.5. se na Prachově konal 1. ročník nové přírodovědné soutěže nazvané Mladý jičínský přírodovědec. Soutěž byla zařazena do projektu "Soutěž a vyhraj", který byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Postupně se vydávaly na trať děti od první do sedmé třídy ve dvojčlenných hlídkách.
Čekala je stanoviště s otázkami a poznávačkami z ochrany přírody, botaniky, batrachologie, herpetologie, geologie a ornitologie a jičínské otázky. Inspirací k této soutěži byl Zlatý list z doby před 45 až 50 lety, tehdy totiž děti dostávaly předem otázky z přírodovědných oborů, se kterými se mohly seznámit a tak jim přece jen něco v hlavičkách zůstávalo. Nikdo přece nemůže chtít, aby děti byly odborníky ve všech oborech, to nejsou ani dospělí. Děti se tedy mohly připravit a měly ze soutěže radost. Za pěkného počasí si pobyt v přírodě užívali nejen děti, ale také dospělí na stanovištích. Na startu i v cíli se sešly děti ze čtyř základních škol a dvou zájmových kroužků.

1866 oline hra
V sobotu 18.2. v 19:00 začalala On-line vědomostní hra o roce 1866, probíhala prostřednictvím „jit.meet“. Podklady pro hru vytvořilo Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s Komitétem pro udržováním památek z války roku 1866.
Hra systému „Riskuj“ obsahovala různě těžké otázky, kdy hráči poznávali uniformy vojáků, osobnosti války, bojiště války 1866.
Na výzvu v četu se hlásili na výběr otázky z daných témat a vybrali, za kolik bodů otázku chtějí.
Pokud byla otázka zodpovězena správně, dotyčnému byl zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazila otázka, mohli se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpověděl špatně, možnost odpovědět měli ti, kteří se přihlásili po něm.
Když byly zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevřela se bonusová otázka, která byla za zvýšený počet bodů.
Zajímavé bylo hru i jen sledovat. Každý se tam mohl dozvědět něco nového a sledovat výkony soutěžících.
Hra trvala celkem dvě hodiny, přesto u soutěžících nebyla znát únava a snažili se stále získat co nejvíce bodů.

3.6. Zájmové kroužky

Členové obou kroužků opět dostali možnost pomáhat o prázdninách v muzeu jako průvodci návštěvníků a krmiči zvířat.

3.6.1. Přírodovědný kroužek

Činnost kroužku byla zaměřena na aktivity v muzejní zahradě. Děti pečovaly o venkovní terária a výběhy. Na schůzkách se také připravovaly na soutěž Mladý Jičínský Přírodovědec.

3.6.2. Historický kroužek

Historický kroužek úzce spolupracuje s KVH Jičín, kde funguje Kadetní setnina Jičínského pěšího pluku číslo 74. Kluky činnost v kadetní setnině baví a jejich účast je od pořadatelů akcí velmi žádána. Členové kroužku také chodí na výlety po stopách historie. Každoročně se zapojují do údržby Jičínského bojiště.

Členové klubu dokázali v tomto roce absolvovat 23 akcí pro veřejnost, kde reprezentovali město Jičín a získali jednu pamětní stuhu na prapor.

3.6.2.1. Účast kadetní setniny v uniformách na akcích

23

Datum

Název akce

Celkem:

Kadetů přítomno

Dospělých přítomno

1

11.02.2023

VH KVH Jičín

14

5

9

2

05.03.2023

Brigáda KVH Jičín

14

6

8

3

19.03.2023

Za bojiště krásnější

5

4

1

4

01.04.2023

Otevírání pevnosti Josefov

24

16

8

5

02.04.2023

74. pěší pluk v Jičíně

13

9

4

6

15.04.2023

Valná hromada Komitétu 1866

4

3

1

7

29.04.2023

XIX. Audience u císaře Karla I.- Brandýs nad Labem

10

6

4

8

19.05.2023

Muzejní noc v Muzeu války 1866 na Chlumu

5

4

1

9

27.05.2023

XXXII. C.k. manévry

12

7

5

10

10.06.2023

Rozsvícený Svíb

17

9

8

11

30.06.2023

157. výročí bitvy u Hradce Králové - pátek

18

11

7

12

01.07.2023

157. výročí bitvy u Hradce Králové - sobota

30

20

10

13

12.08.2023

Kudy prošel Císařpán

4

2

2

14

13-19.08.2023

HISTORICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ v Prachovských skalách 2023

16

15

1

15

18.08.2023

Tažení 1866

21

17

4

16

23.09.2023

157. výročí bitvy u Jičína

17

11

6

17

28.09.2023

Setkání u Šrámova kříže v Rozběřicích

4

4

0

18

21.10.2023

Dušičky 1866

11

7

4

19

28.10.2023

Zavírání sezony Josefov

14

7

7

20

04.11.2023

Česká Skalice

9

5

4

21

04.11.2023

Rozsvícené Dubno

11

4

7

22

05.11.2023

Den veteránů Předměřice nad Labem

6

5

1

23

11.11.2023

Jičín – Den Veteránů

10

7

3

 3.7. Soustředění na Prachově

3.7.1. Přírodovědné soustředění

Přírodovědné soustředění se konalo podeváté, od 30. 7. do 5. 8. 2023-
Ubytování a stravování bylo zajištěno v Turistickém centru Český ráj v Prachově. Děti byly rozděleny do tří skupin, zvolily si názvy Mravenci, Lumpíci a Smráďata. Každý den si rodiče mohli přečíst zprávu o tom, co všechno se v táboře dělalo a dělo a prohlédnout si fotografie v galerii. Děti se seznámily s živočichy i rostlinami v muzejní zahradě, věnovaly se poznávání přírody na vycházkách k Jinolickýn rybníkům, byly na výletě v Železnici v muzeu, procházely Prachovskými skalami s dobrovolným ochráncem přírody Milošem Zemanem. Vyzdobily si batikováním trička a samozřejmě je uplatnily na tradiční módní přehlídce. Po všechny dny polouchaly pověsti z Českého ráje a na závěr předvedla každá skupina dramatizaci jedné pověsti.  

3.7.2. Historické soustředění

Historické soustředění se konalo  13. 8. - 19. 8. 2023. Děti byly rozděleny do dvou čet, zvolily si velitele a hned první den je čekal večerní výcvik, potom cvičily na louce, zjistily,co dělali praporečníci, tesaři i bubeníci. Naučily se správně zacházet s výstrojí, uvařily si samy výborné jídlo v kotlíku na ohni. Prohlédly si Muzeum přírody Český ráj. navštívily pomníky v Horním Lochově a Podůlší, vydaly se k nové plastice Poutník u Turistické chaty a pak šly za Rumcajsem na Brada. Přijela na kontrolu generalita a to předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, ředitel projektu Koniggratz Radek Balcárek a DOPLŇ. Předali jim ceny za umístění ve vědomostní soutěži. 

vyvrcholením tábora bylo Tažení Českým rájem z Veliše přes Ostružno na Prachov. Za dětmi přijely redaktorky Jičínského deníku a Českého rozhlasu. Rodiče dětí měli možnost každý den sledovat dění v táboře na webových stránkách muzea.

3.8. Společenské a sportovní akce

Žabí běh – Jarní Žabí běh tradičně zahajuje sezónu v Muzeu přírody Český ráje a je spojen s oslavami Národního dne žab (NDŽ). Letos datum konání 12. března připadlo přesně na tento den, tedy na svátek sv. Řehoře, kdy čáp letí přes moře a žába hubu otevře.
Akce se konala v rámci projektu "Běhejte pro radost" podpořeného Královéhradeckým krajem.

74. pěší pluk v Jičíně
Dne 2.4.2023 znovu  Jičínem pochodovali vojáci ve slavnostních uniformách!
Akce se konala v rámci projektu „Historie prožitkem“ podpořeného Královéhradeckým krajem. Jednalo se o připomínku 74. pěšího pluku. Vojáci v útvaru prošli Husovou ulicí ke kostelu sv. Jakuba Většího.
U kostela čekali vojáci od prvního saského mysliveckého praporu, kteří kvůli této akci přijeli z Německa, aby nás podpořili v naší činnosti.
Společně zamířili do kostela, kde si sedli do lavic, a poslouchali proslov šikovatele 74. pěšího pluku Petra Lazurka.

Maraton Českým rájem 13. ročník
Závod se konal 6. srpna 2023, proběhl i půlmaratón

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 157 lety
V sobotu 23.9. 2023 se na Jičínsku konala vzpomínková akce k 157. výročí prusko-rakouské války 1866
Letošní ročník byl zaměřen na dění ve středu rakouské obranné linie na Prachově a zároveň zde bylo připomenuto 110 let od postavení Pruského pomníku v Prachovských skalách.
Na tradiční vzpomínkové akci, kterou připravilo Muzeum přírody Český ráj z. s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s. a Klub vojenské historie Jičín z.s., bylo přítomno 92 vojáků v historických uniformách z Čech i zahraničí, aby si na autentických místech připomenuli historické události. Akce se konala v rámci projektu „Historie prožitkem“ podpořeného Královéhradeckým krajem.
Rakouskou armádu představovali: domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín). Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Německa, 73. pěší pluk z Železnice a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus.
Saskou armádu reprezentovaly:  1. saský myslivecký prapor z Německa, 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), a Sanitní jednotka Saského armádního sboru.
Pruskou armádu zastupovaly: Pruský 1. gardový pěší pluk - 7. setnina Hradec Králové (Garda města Hradce Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka – 12. Setnina (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem), Gardový fyzilírský pluk Brno (REX) a 1. slezský polní dělostřelecký pluk č. 6 von Paucker.

Žabí běh – Celkově 32. Žabí běh na Prachově se konal tradičně v neděli. Podzimní běh uzavírá sezonu v Muzeu přírody Český ráj. Formát běhu bez hodinek láká některé tradiční regionální účastníky, tradičně širokého věkového rozpětí, a členy Běžeckého oddílu neambiciózních běžců (BONBON), kteří jsou zejména z Prahy. V neděli 8. října přijela i další výprava z hlavního města, členové turistického oddílu Vývar z Vrány.
Akce se konala v rámci projektu „Běhejte pro radost“ podpořeného Královéhradeckým krajem.

3.9. Jiné aktivity

Národní Den Žab
Připomenuto v rámci přírodovědného kroužku a na základních školách.

Na Lupinu!
Lupina někdy označovaná českým názvem vlčí bob, pochází ze Severní Ameriky. Lupina mnoholistá je v České republice invazním druhem! Proto jsme byli CHKO Český ráj požádání o pomoc s jejím odstraněním.

Sekáme Oborské louky
Pracovníci Muzea přírody Český ráj zajistili mozaikovou seč v obtížném terénu u Jinolických rybníků.

Zajištění provozu šesti keší
Pravidelné údržba
Polib princeznu v Prachově
Krásní tanečníci v Prachově
Neznámý krasavec v Kovači
Žabka královna v Mlázovicích
U stromu v Bradlecké Lhotě
V lese v Bradlecké Lhotě

Velikonoční dílna
Děti vyráběly z vlny ptáčky, mezi výrobky se objevili datlové, červenky střízlíci i papoušci. Bez práce nezůstali ani rodiče, ti vytvářeli z březových větviček pro ptáčky hnízda.
Všichni dohromady při tom poslouchali pohádku Doktoři stromů.
I tato akce je součástí projektu „Zájmové kroužky na Prachově“ podpořeného Královéhradeckým krajem a městem Jičínem

Adventní dílna
Adventní věnce ozdobené ovečkami vytvářely šikovné děti z muzejních kroužků a kubu, vlastnoručně si na ně vyrobily také svíčky ze včelího vosku. Lektorka Marcela Lazurková jim nejen radila, co a jak se dělá, ale na závěr ještě autory a jejich dílo vyfotografovala. Děti ještě na zahradě zavěsily lojové kuličky pro ptáky a měly radost z rozsvícených stromků.

Audiovizuální program před muzeem
V době letní sezóny denně, kvalifikovaný odhad počtu diváků: 1000 osob
Nové: Dovolená v Jičíně- 11 upoutávek, 2 videa o kroužcích.

4. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

 Spolupracující organizace:

 Spolek Cipísek, HERPETA – ČAOVOP z.s., Klub vojenské historie Jičín z.s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Město Jičín, Jičínský deník, Český rozhlas, MIC Jičín, CHKO Český ráj, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Český ráj, Rodina Schlikova, IR 8 Brno, Pevnostní dělostřelecká rota – Josefov, KVH - Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové, Spolek přátel vojenské historie, Spolek vojenské historie Liberec o.s., Českomoravský KVH Předměřice nad Labem, Garda města Hradec Králové.

Jednotlivci: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Zdeněk Studený a Miloš Zeman – ochránce přírody působící v Prachovských skalách.

5. Publicita

Český rozhlas reportáž „Pochod Českým rájem v historických uniformách aneb Tažení 1866 jako „živá“ připomínka krvavé bitvy“,
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus
  - časopis Muzea přírody Český ráj
Jičínský deník, Jičínské výletní noviny, Kulturní měsíčník KAM
Ekoton,
Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com
a webové stránky spolupracujících organizací.
Facebook
MPCR:
https://www.facebook.com/Muzeum-p%C5%99%C3%ADrody-%C4%8Cesk%C3%BD-r%C3%A1j-178943452128103/?ref=bookmarks
Kadetní setnina: https://www.facebook.com/Kadetn%C3%AD-setnina-ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9ho-p%C4%9B%C5%A1%C3%ADho-pluku-%C4%8D-74-1528170587494792/  

6. Propagace

Turistické vizitky a známky
Absolventská vizitka „Výstava betlémů“
Program akcí MPČR 2023.
Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus.
Webové stránky www.mpcr.cz
Leták Obojživelník a plaz roku 2023
Plakáty a pozvánky k akcím.
Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.
Pracovní listy pro děti.
Prachovský betlém
Pexeso Obojživelníci a plazi
Pexeso  Geopark Český ráj
Žabí omalovánkyKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Červenec 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
       
20. 7. 2024

Vejce a vajíčka

17:00 - 20:00
Každé zvířátko má jiné vajíčko, přijďte si je prohlédnout.