Závěrečná zpráva k projektu Setkávání s přírodou doba realizace 1.7.2012 – 31.12.2013

 Aktivity zařazené do projektu byly realizovány podle harmonogramu.

Propagace byla prováděna prostřednictvím regionálního tisku, kulturního měsíčníku KAM, letáků a elektronicky na www.mpcr.cz, případně rozesíláním pozvánek e-mailem.

Hodnotící články k akcím včetně fotodokumentace jsou na stránkách www.mpcr.cz.

 Od 1.5.2013 bylo vytvořeno pracovní místo pro jednoho stálého pracovníka.

 Environmentální výukové programy byly v průběhu projektu realizovány v objektu MPČR v Prachově v zahradě, klubovně a přímo ve výstavních místnostech, v Zámeckém parku v Jičíně, dále ve školách a to i při rekreačních pobytech dětí v Turistickém centru Český ráj a na Bradě.

Pedagogům byly nabízeny pro děti naše osvědčené a průběžně doplňované programy a dle požadavků vytvořeny nové a to Obojživelníci- krásní ve vodě i na souši, Plazi – naši spolubydlící a sousedé, Příběhy kamenů I ( pro MŠ a 1. a 2. tř.), Ochrana přírody, Nepůvodní druhy v ČR..

Podařilo se získat další nové MŠ a ZŠ, které si objednávají v průběhu školního roku více programů (MŠ Volanice, Žlunice, ZŠ Nová Paka a Stará Paka).

 Přednášky a exkurze

pro veřejnost jsme nabídli v rámci Letního festivalu přírody v ráji v Prachově a to formou nových audiovizuálních programů v roce 2012 Ropucha obecná, Ještěrka obecná, Ropucha zelená, Slepýš křehký a Seznámení s MPČR a v roce 2013 Skokan ostronosý, Užovka podplamatá,Naši čolci a Kudy prošel císařpán.

Večerní exkurze do muzejní zahrady se konaly dle zájmu návštěvníků každou sobotu v červenci a srpnu.

Ve dnech 17.8. -19.8. 2012 se uskutečnilo na Prachově Setkání přátel obojživelníků a plazů

Na semináři pořádaném AOPK ČR v Jičíně se uskutečnila 25.10.2012 přednáška Obojživelníci, plazi a pískovcový fenomén.

Ve dnech 26.7.-29.7. 2013 proběhlo na Prachově Setkání přátel obojživelníků a plazů s přednáškami a exkurzemi na lokality v Bradlecké Lhotě, Konecchlumí a Kovači.

18.8. 2012 a 17.8.2013 byla uskutečněna tradiční exkurze do skal s průvodcem nazvaná Kudy prošel císařpán. Účastníci se seznámili s přírodními zajímavostmi a příběhy, které se tu v krajině odehrály.

12.10.2013 se konal seminář k 80. výročí vyhlášení přírodní rezervace Prachovské skály za účasti vedoucího Správy CHKO Český ráj Ing. Jana Mocka, zoologa RNDr. Zdeňka Mrkáčka a správce Prachovských skal Ing. Vladimíra Tekverka.

Osvětová činnost byla realizována také prostřednictvím seriálu o obojživelnících a plazech v regionálním tisku.

Environmentální osvěta byla rovněž součástí rekreačních sportovních akcí Žabí běh, Rájmaraton a Železnický kros.

Tradiční vědomostní soutěže Přírodovědná a Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí probíhaly v muzejní zahradě a byla při nich využívána zejména nově vytvořená stanoviště.

Výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku se v roce 2013 zúčastnilo 193 soutěžících.  

Výstavy byly pořádány v MPČR v Prachově a zapůjčovány do jiných organizací.

Rok 2012 Prachov: Do 31. 10. Skrytá krása, 9.6. -31.10. Namaluj obojživelníka nebo plaza 2012, 26.12. -31.12. Výstava betlémů s výrobou tradičních prachovských zvonečků

                  V jiných zařízeních: Obojživelníci: Krásní ve vodě i na soušiOd1.6. do 31.10. v Polabském muzeu  a od 5.11. do 4.1. 2013 v kině v Lysé nad Labem,

Zajímavý svět od 3.10. do 31.10. v Městském muzeu v Čelákovicích

Rok 2013 Prachov: 10.3.  31.10. Deset let MPČR, 16.9. -31.10. Namaluj obojživelníka nebo plaza 2013, 26.12.- 31.12. Výstava betlémů

.                    V jiných zařízeních: Skrytá krása 14. 1. - 8.2. v K-klubu v Jičíně,

Zajímavé lokality Geoparku Český ráj 4.3. - 29.3. v Městském muzeu v Železnici, Obojživelníci krásní ve vodě i na souši od 2.4. - 30.4. ve Vlastivědném muzeu v Nymburce a od 3.11. - 2.12. v KC 12 v Praze, Plazi – naši spolubydlící a sousedé v Lysé n.L.

 

Další podrobnosti a informace o EVP, přednáškách a exkurzích, výstavách a soutěžích jsou na www.mpcr.cz.

 

Nová stanoviště v muzejní zahradě

V muzejní zahradě byla vytvořena nová stanoviště zaměřená na dřevo stromů, šišky stromů, stanoviště pro hmyz pro holuby. Jsou využívána při exkurzích..              

Dřevěné výstavní skříňky v zahradě jsou využívány pro vystavení aktuálních fotografií.

 

Osvětové a naučné materiály

Leták Obojživelník a plaz roku 2013 zaměřený na čolka velkého a užovku podplamatou a seznamující se základy ochrany těchto živočichů a s programem osvětových akcí byl k dispozici pro návštěvníky muzea a všech našich akcích a programech i mimo muzeum.

Naučná tiskovina o obojživelnících a plazech byla využívána lektory při EVP a je k dispozici pro pedagogické pracovníky, pro NNO, případně další zájemce z řad veřejnosti.

 


Kalendář akcí

předchozí měsíc Září 2023 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
       
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
 
23. 9. 2023

157. výročí bitvy u Jičína

14:00 pietní akt u pomníků v Prachovském sedle tradiční fotografování u pruského pomníku, který byl odhalen před 110 lety
14:30 bitevní ukázka „Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 157 lety“
20:00 zapálení svíček u pomníků v Prachovském sedle