Závěrečná zpráva k projektu Setkávání s přírodou doba realizace 1.7.2012 – 31.12.2013

 Aktivity zařazené do projektu byly realizovány podle harmonogramu.

Propagace byla prováděna prostřednictvím regionálního tisku, kulturního měsíčníku KAM, letáků a elektronicky na www.mpcr.cz, případně rozesíláním pozvánek e-mailem.

Hodnotící články k akcím včetně fotodokumentace jsou na stránkách www.mpcr.cz.

 Od 1.5.2013 bylo vytvořeno pracovní místo pro jednoho stálého pracovníka.

 Environmentální výukové programy byly v průběhu projektu realizovány v objektu MPČR v Prachově v zahradě, klubovně a přímo ve výstavních místnostech, v Zámeckém parku v Jičíně, dále ve školách a to i při rekreačních pobytech dětí v Turistickém centru Český ráj a na Bradě.

Pedagogům byly nabízeny pro děti naše osvědčené a průběžně doplňované programy a dle požadavků vytvořeny nové a to Obojživelníci- krásní ve vodě i na souši, Plazi – naši spolubydlící a sousedé, Příběhy kamenů I ( pro MŠ a 1. a 2. tř.), Ochrana přírody, Nepůvodní druhy v ČR..

Podařilo se získat další nové MŠ a ZŠ, které si objednávají v průběhu školního roku více programů (MŠ Volanice, Žlunice, ZŠ Nová Paka a Stará Paka).

 Přednášky a exkurze

pro veřejnost jsme nabídli v rámci Letního festivalu přírody v ráji v Prachově a to formou nových audiovizuálních programů v roce 2012 Ropucha obecná, Ještěrka obecná, Ropucha zelená, Slepýš křehký a Seznámení s MPČR a v roce 2013 Skokan ostronosý, Užovka podplamatá,Naši čolci a Kudy prošel císařpán.

Večerní exkurze do muzejní zahrady se konaly dle zájmu návštěvníků každou sobotu v červenci a srpnu.

Ve dnech 17.8. -19.8. 2012 se uskutečnilo na Prachově Setkání přátel obojživelníků a plazů

Na semináři pořádaném AOPK ČR v Jičíně se uskutečnila 25.10.2012 přednáška Obojživelníci, plazi a pískovcový fenomén.

Ve dnech 26.7.-29.7. 2013 proběhlo na Prachově Setkání přátel obojživelníků a plazů s přednáškami a exkurzemi na lokality v Bradlecké Lhotě, Konecchlumí a Kovači.

18.8. 2012 a 17.8.2013 byla uskutečněna tradiční exkurze do skal s průvodcem nazvaná Kudy prošel císařpán. Účastníci se seznámili s přírodními zajímavostmi a příběhy, které se tu v krajině odehrály.

12.10.2013 se konal seminář k 80. výročí vyhlášení přírodní rezervace Prachovské skály za účasti vedoucího Správy CHKO Český ráj Ing. Jana Mocka, zoologa RNDr. Zdeňka Mrkáčka a správce Prachovských skal Ing. Vladimíra Tekverka.

Osvětová činnost byla realizována také prostřednictvím seriálu o obojživelnících a plazech v regionálním tisku.

Environmentální osvěta byla rovněž součástí rekreačních sportovních akcí Žabí běh, Rájmaraton a Železnický kros.

Tradiční vědomostní soutěže Přírodovědná a Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí probíhaly v muzejní zahradě a byla při nich využívána zejména nově vytvořená stanoviště.

Výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku se v roce 2013 zúčastnilo 193 soutěžících.  

Výstavy byly pořádány v MPČR v Prachově a zapůjčovány do jiných organizací.

Rok 2012 Prachov: Do 31. 10. Skrytá krása, 9.6. -31.10. Namaluj obojživelníka nebo plaza 2012, 26.12. -31.12. Výstava betlémů s výrobou tradičních prachovských zvonečků

                  V jiných zařízeních: Obojživelníci: Krásní ve vodě i na soušiOd1.6. do 31.10. v Polabském muzeu  a od 5.11. do 4.1. 2013 v kině v Lysé nad Labem,

Zajímavý svět od 3.10. do 31.10. v Městském muzeu v Čelákovicích

Rok 2013 Prachov: 10.3.  31.10. Deset let MPČR, 16.9. -31.10. Namaluj obojživelníka nebo plaza 2013, 26.12.- 31.12. Výstava betlémů

.                    V jiných zařízeních: Skrytá krása 14. 1. - 8.2. v K-klubu v Jičíně,

Zajímavé lokality Geoparku Český ráj 4.3. - 29.3. v Městském muzeu v Železnici, Obojživelníci krásní ve vodě i na souši od 2.4. - 30.4. ve Vlastivědném muzeu v Nymburce a od 3.11. - 2.12. v KC 12 v Praze, Plazi – naši spolubydlící a sousedé v Lysé n.L.

 

Další podrobnosti a informace o EVP, přednáškách a exkurzích, výstavách a soutěžích jsou na www.mpcr.cz.

 

Nová stanoviště v muzejní zahradě

V muzejní zahradě byla vytvořena nová stanoviště zaměřená na dřevo stromů, šišky stromů, stanoviště pro hmyz pro holuby. Jsou využívána při exkurzích..              

Dřevěné výstavní skříňky v zahradě jsou využívány pro vystavení aktuálních fotografií.

 

Osvětové a naučné materiály

Leták Obojživelník a plaz roku 2013 zaměřený na čolka velkého a užovku podplamatou a seznamující se základy ochrany těchto živočichů a s programem osvětových akcí byl k dispozici pro návštěvníky muzea a všech našich akcích a programech i mimo muzeum.

Naučná tiskovina o obojživelnících a plazech byla využívána lektory při EVP a je k dispozici pro pedagogické pracovníky, pro NNO, případně další zájemce z řad veřejnosti.

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!