74. pluk v Jičíně 2019

8. 4. 2019  |  aktualizováno 8. 4. 2019  |  Články

Dne 7.4.2019 se konala akce 74. pěší pluk v Jičíně.
Uniformovaní účastníci (12 členů) se sešli před ZŠ Husova, kde se seřadili a pochodem prošli Husovou ulicí ke kostelu sv. Jakuba. Vojáci vstoupili do kostela, kde se nacházejí desky se jmény padlých 74. pluku. Řeči se zde ujal velitel jednotky Petr Lazurko, který řekl:
74. pěší pluk, jehož tradici zde udržujeme, byl založen v roce 1860. Jednotce byla přidělena doplňovací oblast právě na Jičínsku a dalších místech Královéhradeckého kraje. Vojáci z této jednotky nosili uniformy stejné, jako je na sobě máme my dnes.
74. pěší pluk měl v dobách míru 4000 mužů, v případě válečného stavu počet stoupl na 6000.
Pluk byl po prvé nasazen do boje v roce 1866, kdy bojoval u České Skalice, Hradce Králové a Aschafenburgu. Jičíňáci nechtěli na mrtvé, kteří statečně bojovali, zapomenout, a proto sem do kostela byla umístěna deska se jmény padlých důstojníků. Na druhé straně je umístěna deska připomínající válečné tažení do Bosny a Hercegoviny.
Vojáci z této jednotky zajisté pochodovali i do Světové války. Po válce byl však 74. pluk zrušen a místo zde zaujal 22. pěší pluk.
Připomínáním tradice 74. pluku se snažíme ukázat, že Jičíňáci se zbraní v ruce položili život za svou vlast, a proto bychom na ně neměli zapomínat.
Na tomto místě se každoročně scházíme již od založení setniny v roce 2015, kdy jsme začali fungovat jako jediná historická kadetní setnina v ČR. Letos poprvé se zde nově scházíme i jako Klub vojenské historie Jičín.
Každoročně z tohoto místa rekapitulujeme, čeho jsme dosáhli v minulém roce. Důkazem rozsáhlé činnosti je fakt, že setnina v minulém roce absolvovala 38 akcí pro veřejnost.
Setnině se povedlo probojovat mezi tři nejlepší granty v Tesco v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Setnina zde získala 3. místo. Mohla tak nakoupit 7 nových pušek, díky tomu vlastní již celkem 13 pušek, které byly vybaveny i řemeny k nošení pušky na rameni. Dále setnina pořídila táborový stojan na 26 pušek, který dnes bude instalován v zámeckém parku. V parku bude také připravena bedna s novým vybavením pro setninu. Obsah této bedny je však zatím ponechán jako tajemství.
Rádi bychom poděkovali Martinu Tichému, že loni a stejně tak i letos věnoval kadetní setnině knoflíky na nové uniformy.
K dnešnímu dni setnina vlastní již 28 uniforem a členská základna stoupla na 23 členů kadetní setniny a 3 členy KVH s vlastním vybavením, celkem tedy máme 26 členů. Vlivem stoupající členské základny začíná být nedostatek brotsaků, kde kadeti na akcích nosí vodu a osobní věci. Doufáme však, že se tento stav změní díky vlivem kladně vyřízených žádostí o dotace.
Kadetní setnina stále hledá a přijímá nové členy, proto doufáme, že počet členů v budoucnosti ještě stoupne.“

Po proslovu v kostele se účastníci přesunuli před kostel, kde proběhla čestná salva. Pak následoval přesun k bývalým kasárnám 74. pluku, kde se hovořilo o kadetech během válečného roku 1866. Bylo zde zmíněno, že si kasárna i „zaválčila“ během bitvy u Jičína, kdy byla obsazena saskými a rakouskými vojáky, kteří budovu obsadili kvůli jejímu strategickému významu.
Následovala krátká pauza v programu určená na oběd účastníků.
V 11:15 se v zámeckém parku sešla jičínská kadetní setnina opět. Jako první zde kluci poprvé smontovali stojan, na který vyrovnali všech 13 pušek kadetní setniny a prapor. Následně se seřadili do linie a probíhaly zde zkoušky budoucích praporečníků a poddůstojníků, kteří kadetní setnině velí na vzpomínkových akcích. Protože se jedná o jednotku tvořenou kadety, byl do programu zařazen i test ze znalostí kadetů o 74. pěším pluku a jeho tažení za války 1866.

Následovaly manévry, kdy se široká veřejnost mohla zkusit postavit do tvaru a vyzkoušet si povely, které používala rakouská armáda v roce 1866. Celkem se manévrů z řad kadetů, veřejnosti a skautských oddílů účastnilo 30 osob. 
Nejprve se účastníci rozdělili do dvou skupin, ke každé skupině byli přiděleni jak zkušení kadeti, tak kadeti začátečníci. Začalo se procvičováním povelů na místě, kdy bylo vysvětlováno, jak se povel cvičí dnes a jak ho vojáci cvičili v historii. Povel vždy byl předveden česky a následně se velelo německy. Po zvládnutí povelů na místě se skupiny na povel přidělených velitelů daly do pohybu a učily se pochodovat, zatáčet a zastavovat. Opět obojí nejprve probíhalo česky a potom německy. Následovaly pohyby v celé šíři formace kde bylo složitější zatáčení a šikmé přesuny formace.
Po zvládnutí byla teorie nástupu, po ní byla vytvořena jedna velká formace ve které se účastníci navzdory překážkám museli pohybovat. Účastníci byly velmi aktivní a zkoušeli si i poklus ve formaci a bodákový útok.

Po absolvování výcviku se kadetní setnina znovu vyrovnala a bylo předáno nové vybavení setniny. Konkrétně kadeti získali plátěný vak na vodu, který bude využit v táboře a bude patřit mezi vybavení zdravotního personálu. Dále se zde nacházel řetěz a historické zámky, díky kterým mohou být na akci uzamčeny pušky na stojanu a zamčena bedna s věcmi kadetů.
Asi největší úspěch měla však replika mosazného dalekohledu, kterou kadeti budou používat.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/74_pluk_v_Jicine_2019Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2020 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
       
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
14. 6. 2020

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020

Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.
14:00