Obojživelník roku 2013 - čolek velký

Čolek velký (Triturus cristatus) patří mezi největší z našich čolků.

V České republice je řazen meni silně ohrožené druhy.

Druhový areál sahá od velké Británie a Francie přes střední Evropu a jih Skandinávského poloostrova až do Ruska k hranicím s Kazachstánem.

Dospělí jedinci mohou dosahovat až 18 cm délky. Na jaře v období rozmnožování mají samci nápadné hřebeny na hřbetě a ocase a světlé pruhy po stranách ocasu. Hřbetní zbarvení je hnědavě či šedavě tmavé a drobnými světlými tečkami. Břicho je žlutavé či žlutooranžové s tmavými skvrnami.

Rozmnožuje se v nepřerybněných stojatých vodách jako jsou tůně, rybníky, pískovny, případně požární nádrže. V průběhu tzv. svatebního tance se samec předvádí před samicí, pak odkládá spermatofor, to je balíček spermií a samice jej nasává do kloaky. Samice zpravidla nasbírá více spermatoforů od různých samců. Jednotlivá vajíčka lepí pak na vodní rostliny případně i další předměty.

Larvy mají nápadné keříčkovité vnější žábry po stranách hlavy. Zpočátku se živí planktonem, postupně jsou schopné ulovit drobné bezobratlé nebo i menší larvy čolků vlastní druh nevyjímaje.

Během suchozemské fáze čolci osidlují okolí nádrží, ve kterých se rozmnožují

Žijí skrytě nočním způsobem života. Potravou jsou zejména různí , případně drobní obratlovci, např. malinkaté žabky. Přezimují většinou na souši ve vhodných úkrytech.

Na území České republiky se vyskytují další dva druhy čolků, které se řadí mezi tzv. velké čolky. Na první pohled nemusí být snadné jednotlivé druhy rozpoznat. Obtížné je okem odlišit křížence, kteří se vyskytují v oblastech styku druhových areálů.

Čolek dravý je rozšířen od Itálie přes Slovinsko, západní Chorvatsko do Rakouska, zasahuje i do jižního Švýcarska a jihozápadního Německa. Na území České republiky se vyskytuje na Znojemsku.

Mívá nápadné velké tmavé skvrny na bocích, ale s minimem nebo bez bílých teček. Prsty na nohou má delší než ostatní velcí čolci.

V České republice je zařazen do kategorie kriticky ohrožený druh.

Čolek dunajský se vyskytuje podél Dunaje a jeho přítok od Rumunska po východní Rakousko. Na území České republiky zasahuje jeho výskyt do oblasti jihovýchodní Moravy.

Čolek dunajský má protáhlejší tělo než čolek dravý a čolek velký.

Zajímavostí je, že i když podle červeného seznamu České republiky patří mezi kriticky ohrožené druhy a je zařazen do přílohy I|I evropské Směrnice o stanovištích a přílohy II Bernské úmluvy o evropsky chráněných druzích, nepatří v České republice mezi zvláště chráněné živočichy. Není totiž uveden ve vyhlášce 395/1992 Sb.,ve které jsou uvedeny zvláště chráněné druhy.Důvodem zřejmě je, že nějaký úředník, který připravoval text novely vyhlášky, zapomněl tento druh opsat z textu předlohy.

Čolky si můžete prohlédnout v muzejní zahradě ve venkovních teráriích nebo jako perfektní modely od firmy Somso.

Obojživelník roku 2024 - čolek horský

Obojživelník roku 2023 - skokan hnědý

Obojživelník roku 2022 - mlok skvrnitý

Obojživelník roku 2021 - skokan štíhlý

Obojživelník roku 2020 - skokan zelený

Obojživelník roku 2019 - skokan skřehotavý

Obojživelník roku 2018 - kuňka ohnivá
Obojživelník roku 2017 - blatnice skvrnitá

Obojživelník roku 2016 - rosnička zelená

Obojživelník roku 2015 - čolek horský

Obojživelník roku 2014 - ropucha krátkonohá
Obojživelník roku 2013 - čolek velkýKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!