Soutěže

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí 2023

Byla ukončena 31. 8. 2023. Vyhodnoceno bylo 60 vyplněných soutěžních listů. Největší problém dělala otázka č. 4- názvy dvou soutěsek, kdy mnoho soutěžících nevědělo, co si pod pojmem soutěska mají představit, přestože Císařskou chodbou prošli všichni.
Maximálního počtu 9 bodů za všechny správné odpovědi dosáhlo 19 soutěžících. Vylosováno bylo 5 účastníků, kteří dostanou odměnu poštou.
Jsou to Adam B., Kateřina Š, Jan D., Alena P. a Jan Š.

Přírodovědná soutěž 2023

Probíhala od.15. 5. do 31. 8. 2023. Bylo hodnoceno 94 vyplněných soutěžních listů.
Otázky byly zaměřeny především na zoologii, byla zastoupena také botanika, geologie a ochrana přírody. Pozorní návštěvníci si mohli svoje odpovědi ověřit ve vnitřních nebo venkovních expozicích Muzea přírody Český ráj.
Plného počtu 10 bodů dosáhlo 30 soutěžících. Bylo vylosováno 5 účastníků, kteří dostanou ceny poštou. Jsou to Martin V., David K., Vojta H., Ondra S,  Alena P.

Přírodovědná soutěž 2022

Bylo odevzdáno 62 soutěžních lístků.

Plného počtu 10 bodů dosáhli dva soutěžící. Mezi 9 a 10 body byly ohodnoceny výkony dalších osmi účastníků.

Nejobtížnější byla otázka týkající se tvrdosti dřeva tří dřevin rostoucích na muzejní zahradě.

Drobné ceny byly zaslány Tomáši a Terezce Launovým, Františku Kukačkovi a Marii Vildové.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí 2022

Plného počtu 9 bodů nedosáhl žádný ze soutěžících.

První místo patří za 7,5 bodů Matyáši Kadlecovi, druhé také za 7.5 bodů Vincentu Horákovi, třetí za 7 bodů Evě Havlové.

Soutěže Jičínský přírodovědec 2022 on line

Se zúčastnilo 20 dětí a studentů, kteří se snažili zodpovědět všechny připravené otázky a správně určit rostliny a živočichy v krátké poznávačce. Během května si tak ověřili svoje znalosti z geologie, botaniky, zoologie i okolí Jičína.

Otázky i poznávačka byly pro všechny kategorie stejné, maximální možný počet dosažených bodů 41

Soutěžící byli z Jičína, Prahy a Říčan.

Vítězem nejmladší kategorie dětí z 1. až 3. tříd se stala Anastázie Bočková s 33 body, v mladší kategorii 4. až 6. tříd zvítězil Martin Vejvoda také s 33 body, ve starší kategorii 7. až 9. tříd a studentů Jakub Sůsa s 36 body.

V nejmladší kategorii se objevil i jeden předškolák, nejmladší účastník Dominik Bambula.

Výsledkovou listinu naleznete na http://www.mpcr.cz/akce-pro-verejnost/souteze/jicinsky-prirodovedec-2022/ a do konce června dostanou soutěžící na 1. až 3. místech diplom a cenu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné setkání na www.mpcr.cz v říjnu 2022.

Správné odpovědi.

 1. Světoznámá lokalita s výskytem porcelanitu je Čeřovka.
 2. Melafyr určitě nalezneme v lomě v Doubravici nedaleko Železnice.
 3. Geoda je dutina v melafyru vyplněná krystaly např. ametystu. křišťálu, růženínu, kalcitu, záhnědy…
 4. Kumburk (prvohory) je starší než Zebín (třetihory)
 5. Trilobiti žili na Zemi, když vznikal melafyr
 6. Melafyr je hornina vyvřelá
 7. Vápenec je hornina usazená
 8. Rula je hornina přeměněná (ze žuly)
 9. Ne
 10. An
 11. Had roste po celý život
 12. Vajíčka mloka skvrnitého nenajdeme v naší přírodě nikde
 13. Naše nejhojnější užovka je užovka obojková.
 14. Plazem roku 2022 je užovka obojková
 15. Obojživelníkem roku 2022 je mlok skvrnitý
 16. Svisůé zorničky má blatnice skvrnitá
 17. Čolek obecný má dohromady 18 prstů
 18. Ještěrka živorodá má dohromady 20 prstů.
 19. Mnohonožky mají na většině tělních článků 2 páry noh.
 20. Nejbliřší hvězda je Slunce.
 21. Plod lípy srdčité je nažka.
 22. Plod trnovníku akátu je lusk
 23. Rohy má muflon
 24. Jičínem protéká řeka Cidlina
 25. Tato řeka pramení na Táboře
 26. Vlévá se do Labe
 27. Je na ní rybník Kníže
 28. Složený list má trnovník akát
 29. Semeník a bliznu spojuje čnělka
 30. Tvrdé dřevo má dub
 31. Proměnu nedokonalou má šídlo modré
 32. Užovka obojková
 33. Mlok skvrnitý
 34. Lípa srdčitá
 35. Javor klen
 36. Babočka paví oko
 37. Mandelinka bramborová

 

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku

 Muzeum přírody Český ráj (MPČR) a HERPETA – ČAOVOP vyhlašují soutěž

 „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2021“

 skokana štíhlého nebo ještěrku obecnou

 CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.
SOUTĚŽ je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

SOUTĚŽÍ VŠICHNI

Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6. třídy ZŠ, prima gymnázií,
V. 7. až 9. třídy ZŠ, sekunda až kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

CO A JAK

Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia skokana štíhlého a ještěrky obecné, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník) napište na zadní stranu. Uveďte také svoji
e-mailovou adresu.

DO KDY A KAM

Soutěžní práce zasílejte na adresu MPČR nebo elektronicky na mpcr@seznam.cz.
Výkresy odešlete do 7. května 2021.ětna 2021 .

Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín

              mpcr@seznam.cz

HODNOCENÍ

V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků – pokud to situace umožní - proběhne v MPČR v Prachově 13. června 2021. V případě trváni nouzového stavu v České republice vám ceny zašleme poštou.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí

 Správné odpovědi na soutěžní otázky byly:

 1. Prachovské skály jsou z pískovce.
 2. Při procházce Prachovskými skalami se vlastně procházíme po dně moře druhohorního.
 3. Z vyhlídky Českého ráje můžeme vidět i Prachovskou jehlu a Prachovskou čapku.
 4. Vyhlídka v jižní části Prachovských skal se jmenuje Šikmá věž.
 5. Dvě soutěsky v Prachovských skalách: např. Císařská chodba, Denisova stezka (Myší díra), Zelená rokle…
 6. Dobrým duchem – ochráncem Prachovských skal je Pelíšek.
 7. U vstupu do Prachovských skal z obce Prachov jsou pomníky připomínající Prusko-rakouskou válku ( Bitvu u Jičína v roce 1866)
 8. Co se ti v Prachovských skalách nebo jejich blízkém okolí nejvíce líbilo – záleželo to na každém soutěžícím, co odpoví.                                                                                                            

Do soutěže byly zařazeny všechny odevzdané soutěžní listy. Maximální počet možných získaných bodů byl 8, dosažené výsledky se pohybovaly mezi jedním bodem a osmi body. Plný počet bodů získalo šest soutěžících.

Drobnou odměnu za účast a výborný výsledek v soutěži získává rodina Trčkova, M. Nechvílová, M. Bambula, Š.Vaculík a L. Šimonová.

Vyhlášení výsledků soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020

 Výtvarná soutěž, kde děti i dospělí ztvárňují obojživelníky a plazy, byla letos vyhlášena již počtrnácté.

Vyhlášení výsledků v Muzeu přírody Český ráj v Prachově bylo tentokrát jiné než v předchozích letech.

Účast jsme čekali vzhledem k uzavřeným školám určitě menší, mile nás tedy překvapilo, že některé školy stihly ještě před komplikovanou situací posbírat od dětí dost soutěžních prací. Byla to ZŠ Bodláka a Pampelišky z Veliše,  Masarykova ZŠ ze Železnice, Praktická a speciální škola z Dlažkovic (okres Litoměřice).

Jednotlivci, kteří si nenechali soutěž ujít, byli z Prahy, z Jičína, nejvzdálenější účastnice byla z Hranic na Moravě.

Všechny kategorie byly obsazeny, většina poslala soutěžní práce poštou, dorazilo i několik oskenovaných prací e-mailem.  Práce hodnotila porota složená ze členů MPČR a Herpety.

Na neděli 14. 6. 2020 odpoledne od 14 do 16 hodin byli pozváni umístění soutěžící a jejich rodiče a případně i sourozenci do Muzea přírody Český ráj v Prachově. Prohlédli si výstavu vítězných prací, mohli si zdarma projít všechny expozice a přitom měli možnost se zúčastnit vědomostní Letní přírodovědné soutěže o Prachovských skalách a okolí. A hlavně jim byly předány diplomy za umístění   a drobné ceny.

Tentokrát byly poslány poštou účastnické listy a letáky Obojživelník a plaz roku 2020 všem zúčastněným jako poděkování, že si našli čas zabývat se obojživelníky a plazy i v době, kdy se nemuselo chodit do školy.  

„Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020“

 skokana zeleného nebo ještěrku živorodou

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.

SOUTĚŽ je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

 SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6. třídy ZŠ, prima gymnázií,
V. 7. až 9. třídy ZŠ, sekunda až kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

 CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia skokana zeleného a ještěrky živorodé, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník) napište na zadní stranu. Uveďte také svoji e-mailovou adresu.

DO KDY A KAM
Soutěžní práce zasílejte na adresu MPČR nebo elektronicky na mpcr@seznam.cz.
Výkresy odešlete do 8. května 2020.

Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
              mpcr@seznam.cz

HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků – pokud to situace umožní - proběhne v MPČR v Prachově 14. června 2020. V případě trváni nouzového stavu v České republice vám ceny zašleme poštou.

POROTA
Marcela Lazurková - MPČR
RNDr. Martin Šandera, Ph.D. - HERPETA
Ing. Marcela Šanderová - MPČR

Přírodovědná soutěž 2019

Soutěžní listy byly připraveny pro návštěvníky muzejní zahrady v době od 13. května do 31. srpna 2019. Otázky byly zaměřeny na rostliny a zvířata v zahradě a soutěžící mohli využít  i  informace, které se právě  při návštěvě muzea dozvěděli. Mezi účastníky byly rodiny s dětmi, školní výlety a školy v přírodě a děti z přírodovědného soustředění.

 Za správné odpovědi byli vylosováni Eva V. z Jičína, Veronika K. z Poděbrad a Jan Š. z Prahy.

Soutěž byla součástí projektu  Zábava i poučení v Ráji podpořeného Královéhradeckým krajem a zařazena do programu Řemeslné a zážitkové turistiky v projektu Zážitky v Ráji podpořeném Libereckým krajem.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí probíhala tradičně o prázdninách od 1. července do 31. srpna 2019.  Letos se týkala Geoparku Český ráj, jehož jsou Prachovské skály součástí. Soutěžící si osvěžili a doplnili znalosti ze školy a zároveň získali i tipy na zajímavé výlety v Českém ráji.

Nejen zážitky, ale i štěstí při losování měli  Zdeňka P. z Prahy, Kateřina Š.z Prahy  a Adam K. Jičína.

Soutěž byla součástí projektu  Zábava i poučení v Ráji podpořeného Královéhradeckým krajem a zařazena do programu Řemeslné a zážitkové turistiky v projektu Zážitky v Ráji podpořeném Libereckým krajem.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2019

Muzeum přírody Český ráj (MPČR) a HERPETA – ČAOVOP vyhlašují soutěž
 „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2019“

 skokana skřehotavého nebo ještěrku zední

 CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.

SOUTĚŽ je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

 SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6. třídy ZŠ, prima gymnázií, V. 7. až 9. třídy ZŠ, sekunda až kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia skokana skřehotavého a ještěrky zední, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu. Uveďte také e-mailovou adresu.

DO KDY A KAM
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj (MPČR) nebo zašlete na adresu MPČR.
Termín odeslání či předání je 10. května 2019.

 Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
                mpcr@seznam.cz

HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově 17. června 2019.

Tradiční Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí.

Návštěvníci Muzea přírody Český ráj měli v červenci a srpnu možnost zúčastnit se vědomostní soutěže.
Do užšího hodnocení se dostalo 21 soutěžních listů, které byly vyplněny správně nebo pouze s jednou chybnou odpovědí. Nejčastěji se objevoval problém v otázce: Při procházce Prachovskými skalami se vlastně procházíme po dně moře druhohorního, třetihorního nebo čtvrtohorního? Správná odpověď je druhohorního, protože moře bylo na zdejším území naposledy v druhohorách a z tehdejších usazenin vznikl prachovský pískovec.
Drobné ceny za perfektní odpovědi vyhráli soutěžící Martina Štefanová, Vojtěch Zeman a Pavel Kantor. Soutěž byla součástí Letního festivalu přírody a zařazena do projektu Děti v prachovské přírodě podpořeného Královéhradeckým krajem.

Přírodovědná soutěž

Podle obrázků a krátkých textů měli soutěžící doplnit do políček ve 12 řádcích rodová a druhová jména našich plazů. V tajence pak objevili jméno letošního Plaza roku. Po prvé si to mohli zkusit návštěvníci zahradní slavnosti při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2018. Nabídky pak využily také některé dětí na školních výletech i členové přírodovědného kroužku.
Štěstí při vylosování měl Matouš Berný. Tao soutěž byla součástí projektu Děti v prachovské přírodě podpořeného Královéhradeckým krajem.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2018

Muzeum přírody Český ráj (MPČR) a HERPETA – ČAOVOP vyhlašují soutěž
 „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2018“
kuňku ohnivou nebo užovku hladkou

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.

 SOUTĚŽ je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

 SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6. třídy ZŠ, prima gymnázií, V. 7. až 9. třídy ZŠ, sekunda až kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

 CO A JAK

Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia kuňky ohnivé a užovky hladké, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu. Uveďte také e-mailovou adresu.

 DO KDY A KAM
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj (MPČR) nebo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, případně zašlete na adresu MPČR.
Termín odeslání či předání je 10. května 2018.

 Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
             mpcr@seznam.cz               

HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově 17. června 2018.

Přírodovědná soutěž

Výherci byli vylosováni z 22 správně vyplněných soutěžních lístků.
Jsou to Lea Honigová, Tadeáš Starý a Petra Karásková.

 Letí soutěž o Prachovských skalách a okolí

Ze 16 správných odpovědí byli vylosováni Jakub Ješke, Klára Krobotová a Darina Jochmanová.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2017

Muzeum přírody Český ráj (MPČR) a HERPETA vyhlašují soutěž
„Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2017“
blatnici skvrnitou nebo užovku stromovou
CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.
SOUTĚŽ je součástí projektu Tradiční soutěže a exkurze podpořeného Královéhradeckým krajem.
SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1. a 2. třídy ZŠ, III. 3. a 4. třídy ZŠ, IV. 5. a 6. třídy ZŠ, prima gymnázií, V. 7. až 9. třídy ZŠ, sekunda až kvarta gymnázií, VI. všichni starší.
CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia blatnice skvrnité a užovky stromové, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu. Uveďte také e-mailovou adresu.
DO KDY A KAM
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj (MPČR) nebo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, případně zašlete na adresu MPČR. Termín odeslání či předání je 10. května 2017.
Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
mpcr@seznam.cz
HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově, 18. června 2017.

Výsledky

Přírodovědná soutěž 2016 a Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí byly vyhodnoceny.

Gratulujeme všem výhercům..

Celkem bylo odevzdáno 132  vyplněných soutěžních listů.
V Přírodovědné soutěži dosáhlo plného počtu bodů 15 soutěžících, v Letní soutěži poznalo výborně Prachovské skály a okolí 10.
Z nejlepších odpovědí byli vylosováni Káťa Loudová z Hradce Králové, Lukáš Hřebík z Kněžic, Lukáš Jochman z Jičína za  znalosti o přírodě, Štěpán Jelínek, Dagmar Vlčková a Adam Baroch za znalosti o Prachovských skalách a okolí
Všichni výherci se mohou těšit na zajímavé drobné ceny, které je možno si vyzvednout  v Muzeu přírody Český ráj po předchozí dohodě, nebo po zaslání adresy příjemce poslat poštou.

Výsledky soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2016
Kategorie I.
Kategorie II.
Kategorie II. ZUŠ
Kategorie III.
Kategorie III. ZUŠ
Kategorie IV.
Kategorie V.
Kategorie IV. ZUŠ

Kategorie VI.


Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2016

CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia rosničky zelené a ještěrky zelené, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma. Soutěží nejen děti, ale i dospělí (blíže viz propozice - odkaz níže).
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu. Uveďte také e-mailovou adresu.
DO KDY A KAM
Soutěžní práce předejte v Muzeu přírody Český ráj (MPČR) nebo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, případně zašlete na adresu MPČR.
Termín odeslání či předání je 10. května 2016.
Adresa: Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR v Prachově, 18. června 2016.


Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí.

V první podzimní den 23. září byla vyhodnocena Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí. Přímo v muzeu byla odevzdána většina soutěžních listů, někteří využili i možnost zaslání poštou nebo internetu. Zúčastnili se jednotlivci, dvojice i větší kolektivy a prokázali, že putování krásnou přírodou jim přináší radost i poznání. Ze všech 82 správných odpovědí bylo vylosováno 5 výherců drobných cen, kteří je v nejbližších dnech dostanou poštou.

Přírodovědná soutěž byla zaměřena na rostliny a zvířata nacházející se v muzejní zahradě. Takže ten, kdo neznal odpověď na některou z otázek, určitě našel při procházce zahradou řešení. Zúčastnilo se 121 soutěžících. Bylo vylosováno 5 výherců drobných cen.

Obě soutěže jsou součástí projektu Zážitky v přírodě podpořeného Královéhradeckým krajem.

Výsledky soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie IV
Kategorie VI

Soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015

Výsledky výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015.

Letos je obojživelníkem roku čolek horský a plazem roku zmije obecná.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014

Výsledky Přírodovědná soutěž 2014

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí byla letos zaměřena jak na poznávání nádherných vyhlídek a soutěsek ve skalách, tak i na zajímavosti Prachovského sedla. Body získávali také ti, kdo znali dobrého ducha Prachovských skal – skřítka Pelíška.

V rámci projektu Cesty k poznávání podpořeného Královéhradeckým krajem, jehož byla tato vědomostní soutěž součástí, si svoje poznatky ověřilo přesně 100 dospělých i dětí.

Plného počtu 8 bodů dosáhlo 41 soutěžících. Z nich byli vylosováni a drobnou odměnu dostanou: Petr Zahrádka, Rozálie Drobníková, Ivo Kousal, Natalie Mazačová, Jiří Edelmann a Josef Kubelka.

Přírodovědná soutěž 2014


Online formulář: https://docs.google.com/forms/d/1qB8vLKBLF0f7-Q4xx9e5nRafHGmL5xIH-Szj0Xf3KkM/viewform

Výsledky soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014

Výsledky výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014 byly slavnostně vyhlášeny  15. června 2014  před Muzeem přírody Český ráj v Prachově. Porota, která hodnotila práce dětí i dospělých v sedmi kategoriích, měla opravdu těžké rozhodování.

Letos je obojživelníkem roku ropucha krátkonohá a plazem roku želva bahenní. Do soutěže přišlo celkem 508 prací.

Kromě prvních třech míst v každé kategorii byla udělena i řada čestných uznání. Ceny do soutěží věnovaly firmy Aviko, Coca cola a Turistické centrum Český ráj.

Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie IV
Kategorie V
Kategorie VI
Ročník 2014 - trojrozměrné předměty

Fotografie:

Všechny fotky z této akce najdete na serveru RAJČE

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky Přírodovědné soutěže 2013

Výsledky soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie VI
Kategorie V

Výsledky soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie VI
Kategorie V

Výtvarná soutěž Namaluj obojživelníka roku byla po prvé vyhlášena v roce 2007, v roce 2009 byla doplněna ještě o možnost ztvárňovat také plaza roku. Za 10 let do ní bylo zasláno kolem 5000 soutěžních prací a vyhlašování jejích výsledků v červnu se stalo příjemným setkáním malých i velkých přátel obojživelníků. Soutěž je jednou z nejdůležitějších aktivit dlouhodobého projektu „ Obojživelník roku a Plaz roku“. Obojživelníků a plazů  neustále ubývá negativním působením lidské činnosti.Většinou lidí jsou tato zajímavá zvířata opomíjena, protože pro člověka nemají zdánlivě žádný význam. Jsou to ale důležité indikátory kvality životního prostředí.

Je nutné, aby se o obojživelnících a plazech více psalo a mluvilo, aby si lidé uvědomili, že dávní předci současných obojživelníků jsou i našimi předky a podle toho se k nim chovali.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 18. června 2016 a byli pozváni všichni, kteří se umístili na 1. až 3. místě nebo dosáhli při hodnocení od poroty čestné uznání. Přišli i jejich rodiče, sourozenci a kamarádi, takže se před muzeem sešlo asi 150 lidí. Před vyhlášením si ještě připomněli všechny obojživelníky a plazy, kteří byly námětem výtvarné soutěže od jejího počátku. Básničku o rosničce, letošním obojživelníku roku, přednesla Kačenka Šanderová, která byla i nejmladší účastnicí soutěže.

V muzeu byla otevřena výstava nejzdařilejších výtvorů představujících rosničku zelenou nebo ještěrku zelenou a zároveň také nejzajímavější díla za celou dobu trvání soutěže.

V kategorii dětí z mateřských škol 1, místo obsadila Evička Vrcková z Jičína, v kategorii žáků 1. a 2. tříd základních škol byli na 1. místě Jan Šandera a Bára Drozenová z Prahy, mezi žáky 3. a 4. tříd Kamila Hraníčková z Předměřic n.L., v kategorii 5. a 6. tříd Jan Tolg z Kněžic  a Anna Hyková z Prahy, v 7. -9. třídách zvítězila Kristýna Srkalová z Předměřic n.L. a mezi dospělými to byla Jitka Brendlová z Vrchoviny.Do zvláštních kategorií byly zařazeny děti ze Základní umělecké školy Mnichovo Hradiště. První místa získaly Adéla Pfofferová, Petra Bůažková a Natálie Pfefferová.

Poděkování patří všem pedagogům a rodičům, kteří posílali výkresy do soutěže. Do Muzea přírody Český ráj přišly práce ze čtyřech základních škol z Jičína, z pražských škol ZŠ a MŠ Na Beránku, U Krčského lesa, Jinonice, z Kněžic, z Mníšku pod Brdy, z Přerova n.L., Předměřic n L., Gymnázia z Lovosic a dalších.

Při kreslení a malování výkresů si děti povídají s paní učitelkou nebo panem učitelem nebo

s rodiči o žábách, čolcích, ještěrkách i hadech, učí se je poznávat a dozvídají se o jejich účinné ochraně.

Soutěž tedy přisívá k naplnění cíle, aby obojživelníci a plazi zůstali součástí kulturního a přírodního dědictví i pro další generace.Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Červenec 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
       
20. 7. 2024

Vejce a vajíčka

17:00 - 20:00
Každé zvířátko má jiné vajíčko, přijďte si je prohlédnout.