Projekt Nové možnosti v Žabím ráji

Rozvojový projekt

V roce 2015 chceme dokončit jednání o rozšíření našeho pozemkového spolku

o pozemek č. 364/8 v k. ú. Šárovcova Lhota. Cílovým stavem je využití přirozených podmínek pro posílení populací zde žijících obojživelníků a plazů. Pozemek je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a v současné době ho má pronajatý Zemědělská a.s. Mlázovice.Koncem roku 2014 jsme se chytali podepsat smlouvu a dlouhodobém podnájmu a předali Z.a.s.všechny podklady (naše stanovy apod.) Došlo ale ke změně vedení této společnosti, společnost nemá zájem o neobdělávatelnou plochu a tedy ani o nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, ačkoliv všechny ostatní pozemky v okolí pronajaté má. Jednáme tedy znovu s novým vedením a to telefonicky a e-maily.

V roce 2014 byly do pozemkového spolku Žabí ráj zařazeny v k. ú. Prachov parcely č.  12/1 a 13  na základě  smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 20 let. Vlastníkem těchto pozemků je člen spolku Muzea přírody Český ráj, který je zakoupil s výhledem na poskytnutí Muzeu přírody Český ráj k provozování ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání. Tato činnost pro veřejnost se již na nich provozuje. Spolek pozemky nemohl zakoupit proto, že nemá dostatek finančních prostředků. Pozemky leží v území, které je nemovitou archeologickou památkou. Původní majitel ale neměl v terénu přesně označené hranice, proto je nyní nutné tyto hranice zjistit a opatřit plastovými mezníky. Jednali jsme s Geodézií Jičín, která tyto služby zajišťuje, předpokládaná cena za geodetické služby včetně 10 mezníků ( vzhledem k lomené hranici) je 8000 Kč.

 

Náklady související s managementem lokalit

Seznam lokalit, na kterých bude  v roce 2015 management prováděn:

Zahrada Muzea přírody Český ráj                                                             3710 m2
Prachovské sedlo……….. ………………………………………………….5007
Apel……………………………………………………………….…………..1288
Mezihořské údolí…………………………………………………………….6982
Celkem……………………………………………………………………..16987

Na všech uvedených lokalitách se jedná o mozaikové sekání trávy a průběžné odstraňování náletových dřevin a nežádoucích rostlin (bodláčí).

Posekanou trávu sušíme a využíváme ke krmení zvířat v muzejní zahradě a pro přikrmování zvěře v Prachovském sedle.

V zahradě Muzea přírody Český ráj je mnoho drobných zařízení potřebných k provádění EVVO. Jsou to dřevěné uzavíratelné tabule pro vystavení snímků , letáků, plakátků a dalších materiálů, informační tabulky u rostlin a živočichů, dřevěné varhany, plůtky kolem výběhů, stříšky nad venkovními terárii a podobně. K jejich údržbě nepoužíváme chemické prostředky, proto pro jejich pravidelné čištění využijeme vysokotlaký vodní čistič. Jedná se o značku Karcher K 4 za 8000 Kč s prodlužnou hadicí za 2350 Kč a hadicí s filtrem za 600 Kč. Hadice umožní používat vodu ze sudu nebo jiné velké nádoby, čistič nemusí být pak připojen na vodovod a lze s ním pracovat za našich podmínek v zahradě.

Pozemky v Mezihořském údolí slouží také k pastvě ovcí a poníků a proto je potřebujeme pomocí elektrického ohradníku rozdělit na sektory. Budeme je rovněž využívat pro realizaci EVVO pro dětí. Použijeme kombinovaný elektrický ohradník, více informací na http://www.heapco.cz/elektricke-ohradniky/elektricky-ohradnik-kombi-euro-guard-duo-na-2300-3-2-2-3j.html nebo Duo power X4000. Dále zakoupíme vodiče, izolátory základní, rohové a ke vchodům, zkoušečku, pomocný naviják, zemnící tyče,plastové tyčky pro mobilní ohrady a úchyty. Cena kompletu vychází v obou případech stejně, jen se zanedbatelným rozdílem v jednotlivostech,

 Konkrétní náklady související s managementem jsou tedy:

Náklady na pořízení elektrického ohradníku, na pořízení vysokotlakého vodního čističe, náklady na údržbu nářadí dlouhodobého charakteru.

Propagace a informace

Činnost PS Žabí ráj propagujeme na webových stránkách a letáky.

Pro další možnost propagace a zvýšení informovanosti veřejnosti pořídíme banner o rozměrech 2x 0,5 m, který budeme používat zejména při pořádaných akcích v Prachovském sedle. Vzhledem k tomu, že nové pozemky jsou součástí nemovité archeologické památky, je problematické dostat stavební povolení k zabudování informační tabule do země, takže banner připevněný mezi kmeny stromů je v současné době jediná možnost. Tento banner budeme dále využívat při akcích pořádaných v Jičíně, Mezihořském údolí a dalších místech jako součást našeho informačního stánku. Obsahem banneru bude název pozemkového spolku, logo Muzea přírody Český ráj, cca 3 obrázky z naší činnosti a 3 obrázky z lokalit, popisky obrázků. Banner bude podávat základní informaci o spolku a zároveň sloužit jako pozvánka k využití naší nabídky. Grafika bude stejná jako na informačních tabulích v příloze.

 

Pro zamýšlenou osvětovou činnost a vzdělávací programy pro školy chceme doplnit stávající dřeviny na pozemku v Prachovském sedle a pozorovat hmyz.(nákup smýkacích sítí)

Na muzejní zahradě bude nová informační tabule zaměřená na vodní rostliny, které se zde vyskytují. Veřejnost, která přichází na tuto lokalitu, projevuje o tyto informace velký zájem. Určení vodních rostlin provede odborník z firmy Planta naturalis. Náklady na odborné určení rostlin jsou uvedeny v rozpočtu v řádku  Služby konzultační, poradenské a právní. Grafiku a fotosamolepku na plastovou tabuli o velikosti 1 x 1 m s ochranou proti UV záření zajistí firma Vega z Nymburka. Instalaci tabule v zahradě provede firma Cerman z Újezda pod Troskami. Ukázky tabulí, které pro nás v minulosti  firma Vega vytvořila, jsou v příloze.

 Režijní náklady projektu do výše 15% jsou zahrnuty v rozpočtu v řádku kancelářské potřeby.

 Harmonogram
Leden – březen 2015 –  jednání o pozemku, který chceme připojit do pozemkového spolku Žabí ráj.
Březen – instalace elektrického ohradníku, výsadba dřevin.
Duben – červen – pořízení snímků pro informační tabuli, pořízení vysokotlakého vodního čističe, pořízení banneru.
Květen – determinace vodních rostlin v zahradě MPČR.
Červen –  srpen- výukové a osvětové programy na lokalitách v Žabím ráji v rámci Letního festivalu přírody v ráji a Prodlouženého víkendu.
Červenec – pořízení a instalace informační tabule zaměřené na vodní rostliny.
Září – údržba nářadí dlouhodobého charakteru souvisejícího s managementem-
Říjen - závěrečná zpráva

Průběžně budeme pečovat o všechny pozemky Žabího ráje, pořizovat snímky z činnosti a propagovat PS v tisku  a na webových stránkách.

 


Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00