Rozvoj pozemkového spolku na další pozemky či lokality.

V roce 2014 chceme rozšířit náš pozemkový spolek o další lokality. O získání dlouhodobého právního vztahu ke všem pozemkům bylo s vlastníky zahájeno předběžné ústní jednání.
V lokalitě Mezihořské údolí katastrální území Šárovcova Lhota chceme získat

1.pozemek č. 653 o výměře 2740 m2 formou dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Cílovým stavem je vytvoření optimálních podmínek pro obojživelníky a plazy a péče o přirozenou louku na břehu potoka Javorky.
2. část pozemku č. 364 přiléhající k potoku Javorka. Na kopii katastrální mapy je část pozemku, o kterou máme zájem, označena šrafováním. Jedná se o pozemek, ze kterého platí daň zemědělská akciová společnost Mlázovice, ale který využívá jen v jeho horní části přiléhající k cestě.Pro nás je zajímavá spodní část u řeky, která je ideální pro obojživelníky.Na Katastrálním úřadě v Jičíně jsme zjistili, že pozemek patří paní Marii Bendové, které by teď bylo 120 let. Předběžně jsme začali jednat s jejím jediným možným dědicem, prasynovcem panem Jiřím Novákem z Dobrovic. Jedná se o pozemek o výměře.cca 3000 -3500 m2. Rádi bychom ho získali do vlastnictví našeho spolku nebo alespoň do dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Cílovým stavem je využití přirozených podmínek pro posílení populací zde žijících obojživelníků a plazů.

V lokalitě Prachovské sedlo katastrální území Prachov chceme získat
1.pozemek č. 12/1 (louka sousedící s lesem) o výměře 4438 m2 a č. 13 (les) o výměře 374 m2 formou dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Pozemky se nacházejí v ochranné zóně CHKO Český ráj. Cílovým stavem je vytvoření květnaté louky a využití obou pozemků pro environmentální výchovu dětí a mládeže .
2. pozemek č. 12/10 (louka sousedící s lesem) o výměře 4139 m2 formou dlouhodobého pronájmu nebo formou písemného souhlasu s prováděním činnosti. Cílovým stavem je využití pro environmentální výchovu dětí a mládeže.

Náklady související s managementem lokalit
Seznam lokalit, na kterých bude management prováděn:
Zahrada Muzea přírody Český ráj  3710 m2

Prachovské sedlo – louky.8577

Mezihořské údolí………………………………………………………………….11082

Celkem………………………………………………………………………………23369 m2

 

Na všech uvedených lokalitách se jedná o sekání trávy včetně odstraňování drobných náletových dřevin.

Dobu vhodnou k sekání, vhodnost mozaikové seče a případné další zásahy budeme konzultovat

 s Ing. Bradnou ze společnosti Planta naturalis v Markvarticích, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Protože chceme posekanou trávu sušit a použít ke krmení zvířat v muzejní zahradě a pro přikrmování zvěře v Prachovském sedle a v Mezihořském údolí v zimě, potřebujeme výkonnou sekačku vhodnou pro tento účel. Jako nejvhodnější se nám jeví dvoububnová sekačka BDR 1200 od české firmy Vari. Dále chceme pořídit sulku AV-650, kterou bychom využili k nářadí, které již používáme (např. k obraceči trávy).

Propagace činnosti pozemkového spolku

Propagaci pozemkových spolků obecně a zejména informace o spolku Žabí ráj a jeho projektech je možno najít na http://www.mpcr.cz/pozemkovy-spolek/

Letáky Žabí ráj měly u veřejnosti již v minulosti úspěch, ale v současné době jsou rozebrány.

Chceme propagovat současnou činnost a připravit nový leták – skládačku o celkovém formátu A4 složenou na 6 dílů. Bude obsahovat snímky s naučnými texty z lokalit patřících k Žabímu ráji, zásady ochrany obojživelníků a plazů. Určena bude pro propagaci při akcích MPČR pro veřejnost, tj. při výstavách, přednáškách a exkurzích, při programech pro školy a poskytnuta i dalším spolupracujícím organizacím v rámci podobných akcí. Počítáme s nákladem 1000 ks.

 

Harmonogram

Leden – únor 2014 – předběžná jednání o pozemcích, které chceme připojit do pozemkového spolku Žabí ráj.

Březen – duben – pořízení snímků pro nový leták, průzkum možností nákupu potřebného nářadí pro PS.

Květen – získání dlouhodobých právních vztahů k pozemkům v Mezihorském údolí č. 653 a pozemků v Prachovském sedle, jednání o pozemek v Mezihorském údolí č. 364, konzultace s Ing. Bradnou, nákup sekačky a sulky.

Červen – pořízení fotografií a textů do nového letáku, využití pozemků k environmentální výchově.

Červenec – srpen- návrh letáku, tisk letáku

Září – říjen- využití pozemků v žabím ráji k environmentální výchově

Listopad – závěrečná zpráva

V průběhu celého roku budeme pečovat o všechny pozemky Žabího ráje, pořizovat snímky z činnosti a propagovat PS v tisku  a na webových stránkách.


Kalendář akcí

předchozí měsíc Září 2023 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
       
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
 
23. 9. 2023

157. výročí bitvy u Jičína

14:00 pietní akt u pomníků v Prachovském sedle tradiční fotografování u pruského pomníku, který byl odhalen před 110 lety
14:30 bitevní ukázka „Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 157 lety“
20:00 zapálení svíček u pomníků v Prachovském sedle