Rozvoj pozemkového spolku na další pozemky či lokality.

V roce 2014 chceme rozšířit náš pozemkový spolek o další lokality. O získání dlouhodobého právního vztahu ke všem pozemkům bylo s vlastníky zahájeno předběžné ústní jednání.
V lokalitě Mezihořské údolí katastrální území Šárovcova Lhota chceme získat

1.pozemek č. 653 o výměře 2740 m2 formou dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Cílovým stavem je vytvoření optimálních podmínek pro obojživelníky a plazy a péče o přirozenou louku na břehu potoka Javorky.
2. část pozemku č. 364 přiléhající k potoku Javorka. Na kopii katastrální mapy je část pozemku, o kterou máme zájem, označena šrafováním. Jedná se o pozemek, ze kterého platí daň zemědělská akciová společnost Mlázovice, ale který využívá jen v jeho horní části přiléhající k cestě.Pro nás je zajímavá spodní část u řeky, která je ideální pro obojživelníky.Na Katastrálním úřadě v Jičíně jsme zjistili, že pozemek patří paní Marii Bendové, které by teď bylo 120 let. Předběžně jsme začali jednat s jejím jediným možným dědicem, prasynovcem panem Jiřím Novákem z Dobrovic. Jedná se o pozemek o výměře.cca 3000 -3500 m2. Rádi bychom ho získali do vlastnictví našeho spolku nebo alespoň do dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Cílovým stavem je využití přirozených podmínek pro posílení populací zde žijících obojživelníků a plazů.

V lokalitě Prachovské sedlo katastrální území Prachov chceme získat
1.pozemek č. 12/1 (louka sousedící s lesem) o výměře 4438 m2 a č. 13 (les) o výměře 374 m2 formou dlouhodobého pronájmu či výpůjčky. Pozemky se nacházejí v ochranné zóně CHKO Český ráj. Cílovým stavem je vytvoření květnaté louky a využití obou pozemků pro environmentální výchovu dětí a mládeže .
2. pozemek č. 12/10 (louka sousedící s lesem) o výměře 4139 m2 formou dlouhodobého pronájmu nebo formou písemného souhlasu s prováděním činnosti. Cílovým stavem je využití pro environmentální výchovu dětí a mládeže.

Náklady související s managementem lokalit
Seznam lokalit, na kterých bude management prováděn:
Zahrada Muzea přírody Český ráj  3710 m2

Prachovské sedlo – louky.8577

Mezihořské údolí………………………………………………………………….11082

Celkem………………………………………………………………………………23369 m2

 

Na všech uvedených lokalitách se jedná o sekání trávy včetně odstraňování drobných náletových dřevin.

Dobu vhodnou k sekání, vhodnost mozaikové seče a případné další zásahy budeme konzultovat

 s Ing. Bradnou ze společnosti Planta naturalis v Markvarticích, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Protože chceme posekanou trávu sušit a použít ke krmení zvířat v muzejní zahradě a pro přikrmování zvěře v Prachovském sedle a v Mezihořském údolí v zimě, potřebujeme výkonnou sekačku vhodnou pro tento účel. Jako nejvhodnější se nám jeví dvoububnová sekačka BDR 1200 od české firmy Vari. Dále chceme pořídit sulku AV-650, kterou bychom využili k nářadí, které již používáme (např. k obraceči trávy).

Propagace činnosti pozemkového spolku

Propagaci pozemkových spolků obecně a zejména informace o spolku Žabí ráj a jeho projektech je možno najít na http://www.mpcr.cz/pozemkovy-spolek/

Letáky Žabí ráj měly u veřejnosti již v minulosti úspěch, ale v současné době jsou rozebrány.

Chceme propagovat současnou činnost a připravit nový leták – skládačku o celkovém formátu A4 složenou na 6 dílů. Bude obsahovat snímky s naučnými texty z lokalit patřících k Žabímu ráji, zásady ochrany obojživelníků a plazů. Určena bude pro propagaci při akcích MPČR pro veřejnost, tj. při výstavách, přednáškách a exkurzích, při programech pro školy a poskytnuta i dalším spolupracujícím organizacím v rámci podobných akcí. Počítáme s nákladem 1000 ks.

 

Harmonogram

Leden – únor 2014 – předběžná jednání o pozemcích, které chceme připojit do pozemkového spolku Žabí ráj.

Březen – duben – pořízení snímků pro nový leták, průzkum možností nákupu potřebného nářadí pro PS.

Květen – získání dlouhodobých právních vztahů k pozemkům v Mezihorském údolí č. 653 a pozemků v Prachovském sedle, jednání o pozemek v Mezihorském údolí č. 364, konzultace s Ing. Bradnou, nákup sekačky a sulky.

Červen – pořízení fotografií a textů do nového letáku, využití pozemků k environmentální výchově.

Červenec – srpen- návrh letáku, tisk letáku

Září – říjen- využití pozemků v žabím ráji k environmentální výchově

Listopad – závěrečná zpráva

V průběhu celého roku budeme pečovat o všechny pozemky Žabího ráje, pořizovat snímky z činnosti a propagovat PS v tisku  a na webových stránkách.


Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!